Onze overtuiging: Geloven in oplossingen

Wij geloven in het denken in oplossingen, in tegenstelling tot het denken in problemen. Van problemen komen problemen. Van oplossingen…..komen oplossingen!

Of je dit principe nu toepast in het directe contact met klanten, als leidinggevende of als directeur. In de commerciële sector, overheid of zorg en onderwijs; het Oplossingsgericht Denken en Werken is in alle werkvelden, op alle niveaus toe te passen. Het is een evidence based model. Ontstaan in de positieve psychologie en gericht op talenten van mens en organisatie. Uit onderzoek, en zeker ook uit eigen rijke ervaring, is het werken vanuit dit model energiegevend. Je bereikt sneller resultaat (waar iedereen tevreden mee is), met minder moeite en meer plezier.

Onze trainingen en workshops zullen je leren op een radicaal andere manier naar de realiteit te kijken en positief en snel naar de gewenste toekomst toe te werken.

Het model sluit aan bij methodieken en modellen die al werken. Dat is ook de kracht van dit model; het haalt het goede bij elkaar.

Onze trainingen en workshops

Naar overig aanbod

Adviesvaardigheden

Bouw aan een goede relatie met uw opdrachtgever

Wilt u uw opdrachtgever goed adviseren en daarmee goed samenwerken?

Als consultant staat u voor de uitdaging om een goede samenwerkingsrelatie met uw opdrachtgever te ontwikkelen. U stelt uzelf de vraag hoe die verbinding succesvol tot stand te brengen en uit te bouwen tot een resultaatgerichte en vertrouwenswekkende relatie met uw opdrachtgever(s). 

Rijk aan rollenspelen waarmee u uw adviesvaardigheden ontwikkelt

In deze interactieve training van drie dagdelen leert u wat adviesvaardigheden zijn, hoe u een goede adviesrelatie opbouwt, wat de stappen daarbij zijn, hoe u komt tot uw advies en dit aanbiedt. Welke gesprekstechniek u helpt bij de advisering en hoe u omgaat met verschillende belangen en verstoringen.

Na deze training weet u als consultant wat advisering inhoudt, wat de werkende advies principes zijn om een constructieve relatie met uw opdrachtgever op te bouwen en heeft u daarmee geoefend. U bent klaar om dit in de praktijk te brengen. Kortom u heeft uw adviesvaardigheden verbeterd.

998,00
Aanbieding!

Oplossingsgericht Evalueren met Scrum (OES)

Evalueren kan ook leuk zijn! Denk en werk in oplossingen in plaats van problemen.

Als team(lid) van een scrum team wil je denken in oplossingen in plaats van problemen.

Ben je (onderdeel van) een “scrummend team” buiten de ICT-branche en/of wil je een project tussentijds eens oplossingsgericht evalueren? Dan is deze workshop ideaal voor jou! Wij bieden je team een interactieve “doe-en-leer-sessie” aan binnen jullie organisatie.

Samen gaan we oplossingsgericht met jullie evaluatie, ook wel retrospective genoemd, aan de slag. We doorlopen de stappen van deze positieve en effectieve manier van evalueren. Je leert een aantal handige instrumenten, waardoor je veel meer uit je evaluatie haalt. Meer succes en meer plezier!

Voorkennis van Scrum of Oplossingsgericht denken is niet nodig. Het enige wat nodig is, is een concreet project of concrete productontwikkeling die jullie willen evalueren. De sessie duurt maximaal 2 uur.

568,70 284,35

Oplossingsgericht Leidinggeven

Beter veranderen met oplossingsgericht leidinggeven

Je bent leidinggevende en hebt in je organisatie een rol als veranderaar (en/of verbeteraar). Het is je taak om daar zo succesvol mogelijk in te zijn. Je ervaart echter dat jij, de organisatie en mensen vast kunnen blijven zitten in weerstand, problemen en de analyse ervan. Je merkt dat het (soms) ontbreekt aan een positieve houding, motivatie en enthousiasme.

In deze energieke driedaagse training leer je oplossingsgericht leidinggeven. Je ervaart dat er in elke situatie oplossingen zijn; hoe complex en moeilijk die ook zijn. Je leert een radicaal andere mindset te gebruiken en verschillende nieuwe technieken toe te passen in het leidinggeven, veranderen en effectief omgaan met weerstand.

Het op positieve wijze ontdekken van de oplossing staat daarbij centraal, in plaats van het onderzoeken en analyseren van het probleem.

Na deze training ben je als leidinggevende beter in staat om in een verandering de kwaliteiten en talenten van je mensen te benutten: je motiveert en enthousiasmeert mensen door oplossingsgericht te denken en werken.

Oplossingsgericht Leren Coachen

Oplossingsgericht leren coachen. Met minder moeite, meer positiviteit én resultaat!

Als coach sta je voor de taak om anderen zo goed mogelijk te helpen zichzelf effectief te ontwikkelen in hun probleemoplossend vermogen en samenwerking met anderen.

Soms zijn je cliënten of teams echter zo hardnekkig en complex dat het je, ondanks al je inspanningen, niet lukt om hen tot een goede en positieve oplossing te laten komen. Je ervaart dat een team en/of individuen vast blijven zitten in weerstand, problemen en de analyse ervan. Je merkt dat het (soms) ontbreekt aan een positieve houding, motivatie en enthousiasme.

In deze driedaagse training ontwikkel je jezelf als oplossingsgerichte coach. Je leert een radicaal andere mindset te gebruiken en verschillende nieuwe technieken toe te passen in de coaching. Met meer positiviteit en minder moeite help je de ander te komen tot zijn eigen oplossingen en resultaat te komen.

Je leert hoe je beter kunt motiveren en hoe je het zelforganiserende vermogen van de ander kunt laten groeien door je op een positieve wijze te richten op persoonlijke talenten en krachtbronnen . 

De training is bedoeld voor coaches of professionals met een coachende rol in een professionele organisatie die hun kennis en vaardigheden willen verbreden. Voor coaches die effectiever en met minder moeite willen werken met clienten met meer resultaat.

Solution Building for Teams

Oplossingsgericht samenwerken, samenwerken aan meer positieve en duurzame resultaten!

Als team werk je in een dynamische omgeving waarin klanten hoge eisen stellen en veranderen een must is. Je team heeft de drive om continu te verbeteren.

Je ervaart echter dat jij, en je team vast blijven zitten in weerstand, problemen of de analyse ervan. Je merkt aan jezelf en je team dat het (soms) ontbreekt aan een positieve houding, motivatie en enthousiasme.

In deze teamtraining van een dag leer je als team dat er een radicaal andere manier is om uitdagingen aan te gaan dan vanuit de mindset die je geleerd hebt te gebruiken. Je leert dat er in elke situatie, hoe complex ook, er altijd oplossingen zijn. Het ontdekken van de oplossing staat daarbij centraal, in plaats van het onderzoeken en analyseren van het probleem.  Je maakt kennis met het concept van “Oplossingsgericht Denk en Werken” en leert hoe dit als team toe te passen om positief en energiek te kunnen verbeteren en te veranderen in complexe situaties. Door anders te denken en communiceren kun je gezamenlijk met meer positiviteit en meer resultaat het werk doen .

Onze Trainers

Onze trainers/coaches zijn

Jörgen Spit

Jörgen is het overgrote deel van zijn carrière al bezig met het helpen van anderen om meer uit hunzelf, bepaalde situaties of hun bedrijf te halen. De afgelopen twintig jaar heeft hij dit in diverse rollen, teams en bedrijven opgepakt, onder meer als verpleegkundige, casemanager, projectleider, innovator, coach, trainer en manager van diverse afdelingen. Ook educatie speelt in het leven van Jörgen een centrale rol. Na zijn wereldreis, die hij samen met Evelien maakte, heeft hij verschillende opleidingen gevolgd. In deze opleidingen zijn verandering, menskracht en innovatie de rode draad.

Zijn overtuiging: “Ik vind het van essentieel belang dat mensen het gevoel krijgen dat ze eruit halen wat erin zit en resultaten behalen die zij belangrijk vinden. Dit levert namelijk bevrediging, plezier, beweging en energie op. ‘Je kunt een probleem niet oplossen met een denkwijze die het heeft veroorzaakt.’ Het zijn woorden van Albert Einstein, en het is mijn motto.”

Andere zeggen over Jörgen: “Hij dringt snel door tot de kern en zet anderen aan tot denken. Hij is een meester om zaken simpel te houden. Hij is scherp in het geven van goede en gedoseerde feedback. En daarnaast zijn positiviteit en humor ingrediënten die het een plezier maken om met hem te werken.”

Evelien Spit

Evelien begon haar carrière als verpleegkundige, daar heeft ze altijd de behoefte gehad om zich  te blijven ontwikkelen. Na verschillende HBO+ opleidingen en functies in de GGZ heeft ze nu haar plek gevonden als hulpverlener én ondernemer. Enerzijds als GGZ praktijkondersteuner bij huisartsen, anderzijds als eigenaar/trainer/coach bij Fortico. “In alle rollen help ik mensen door te werken/denken/communiceren vanuit het Oplossingsgerichte Model”.

Door de wereldreis die ze samen met Jörgen maakte, heeft Evelien geleerd dat zaken niet altijd zijn zoals ze lijken. In andere culturen wordt met andere gebruiken en overtuigingen gehandeld. Hierdoor heeft Evelien geleerd dat het omgekeerde ook waar kan zijn. Daarnaast heeft ook haar professionele ontwikkeling haar geholpen om daadwerkelijk zonder oordeel naar mensen te kunnen luisteren.

Haar overtuiging: “Door te handelen vanuit die oplossingsgerichte overtuiging, worden resultaten en plezier behaald. Oplossingsgericht is voor mij dan ook geen manier van coachen, maar een wijze van denken, reflecteren en werken.”

Wat anderen over Evelien zeggen: “Evelien is een betrokken professional die het resultaat van de ander haar prioriteit maakt. Met een zekere lichtheid weet ze anderen hun eigen oplossingen laten bedenken en uitvoeren. Zonder oordeel kijkt zij naar de situatie en weet altijd verrassende wendingen te geven aan de realiteit.”

Marleen Schrier

De rode draad in Marleens werkzame leven is altijd het plezier in het werken met mensen geweest. Na haar opleiding Personeel en Arbeid in Amsterdam heeft Marleen onder andere als kwaliteitsmanager, leerlingbegeleider, externe vertrouwenspersoon, trainer en yogadocent gewerkt. Blijven ontwikkelen en leren is iets wat Marleen zowel in haar werk als privé kenmerkt. Anderen omschrijven Marleen regelmatig als rustig, onbevangen en onbevooroordeeld. Bij Marleen is iedereen welkom.

Marleen leerde een van haar meest belangrijke levenslessen toen zij na haar middelbare school een jaar op Curacao verbleef: Waar je ook naartoe gaat je neemt altijd jezelf mee. Dat gaf haar het inzicht dat je daadwerkelijk de enige bent die verantwoordelijkheid kan nemen voor je leven. Marleen gelooft in de kracht van mensen om die verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen aan te dragen. De beste oplossingen worden niet door anderen bedacht maar ontstaan uit jezelf. Een ander kan hoogstens helpen je eigen oplossingen te vinden door het stellen van de juiste vragen.

Marleen vindt het dan ook erg belangrijk de regie bij de mensen zelf te laten. Ieder kiest zijn eigen weg. De oplossingsgerichte manier werken zoals we die bij Fortico hanteren sluit hier naadloos bij aan.