Herken je dit?

  • Je bent betrokken bij een verandering of gaat daar bij betrokken worden. Sterker nog bij welke verandering werk jij?
  • Je bent de regisseur van die verandering, werkt daar aan mee, adviseert erover dan wel ben jij ontvanger van de verandering.
  • Je weet niet hoe het anderen en jezelf te vertellen.
  • Je weet niet hoe het aan te pakken.
  • Je loopt met de vraag welke vaardigheden en instrumenten er nodig zijn.
  • Je stelt jezelf de vraag of die verandering wel zal opbrengen wat men verwacht of hoopt.
  • En wat zal het jou (voor verandering) brengen?

Je kunt in ieder geval eenvoudigweg niet stil blijven staan. 

Dat hoeft niet zo te zijn!

Verandering komt niet alleen van de tekentafels van alleen het management en haar adviseurs, maar ontstaat ook in samenspel met – en tussen – alle betrokkenen. Implementeren is regisseren geworden. Alle spelers hebben hun inbreng en zijn er mede verantwoordelijk voor dat de verandering goed verloopt en het verwachte resultaat oplevert.

Het is de kunst die het bedenken, ontwerpen en implementeren van veranderingen samen brengt. Verandering die in de organisatie zélf vorm krijgt en voortbouwt op wat er is. Op ideeën, gedeelde inzichten, kritiek en energie. In de regie vraagt dat om interventies waarin mensen betrokken zijn, op zoek gaan naar wat er leeft in de organisatie en die verandering ook te activeren.

Zelf veranderingen leren activeren en implementeren? Ja graag! Het is kunst die je kunt leren. Dat is werken aan de toekomst en de kwaliteit van het werk. Dat doe je zelf! Maar het is niet alleen jezelf; het zijn ook de technieken die je beheerst en toepast voor het type verandering waarin je bevindt: maakbaar of ontwikkelbaar.

De keuze voor jou

Management of Change heeft twee trainingen in haar programma waar je uit kan kiezen, naar gelang het type verandering en je persoonlijke ambities. 

De maakbare verandering

Bevind je jezelf in een verandertraject waarbij de maakbaarheid centraal staat: er ligt een ontwerp voor een oplossing, er zijn strakke normen, een strikte planning en er wordt van abstracte vraagstukken naar een concrete oplossing toe gewerkt?

Dan is onze Change Activation Masterclass wat voor je. Daarin verken je 18 verandermanagement aspecten en leer je meer dan 40 methoden en instrumenten kennen en toepassen. Bovendien werk je aan jezelf als reflective practitioner om het instrumentarium in jouw werkpraktijk toe te passen. Een reflective pactitioner is iemand die reflecteert op het denken en handelen: van zichzelf en van anderen!

Bestemd voor eenieder die meewerkt aan een maakbare verandering en weet dat het activeren van veranderen mensenwerk is.

Change Activation Masterclass

De ontwikkelende verandering

Bevind je jezelf in een verandering waarbij de ontwikkeling centraal staat: er ligt een probleem en niet altijd een oplossing, het denken gaat upstream (op zoek naar de oorzaken), men werkt aan het verandervermogen in een iteratief proces.

Dan is onze training Implementatiekunst wat voor je. Daarin leer je kijken naar organisaties en hoe verandering daarin plaatsvindt. Je werkt aan het waarnemen en aan de (on)veranderbaarheid van organisaties. Ook hier werk je aan je interventiepalet en verken je meer dan 30 methoden en technieken. Bovendien werk je aan jezelf door bewust naar je eigen handelen te kijken 

Voor eenieder die meewerkt in een verandering die zich ontwikkelt.

Pentascope's Implementatiekunst

Overlap in de aangeboden stof en het instrumentarium is er niet. Beide trainingen volgen volgen kan: ze helpen je om toegerust te zijn voor beide soorten verandering.

De trainingen passen beide het principe van blended l’earning toe: dialoog met mededeelnemers, ondersteuning door een online leeromgeving en bovenal het verbinden met/toepassen in je eigen praktijk en je eigen handelen.

Spelenderwijs kennis maken?

We houden regelmatig preuvenementen in onze community omgeving waarmee je kennis kan maken met onze trainingen. Zie onze community omgeving op www.managementofchange.community. Meld je daar aan voor de nieuwsbrief, dan hoor je vanzelf wanneer dat plaats vindt.

Daarnaast kan je je ook als team van een organisatie aanmelden voor een Verandermanagement Game. Daarin ontdek je op speelse wijze het veranderpad voor een maakbare verandering. Meer weten en aanmelden? Kijk hier.

Eerstvolgende actie

Verken beide voornoemde trainingen en neem contact op voor een persoonlijk advies. Wil je de trainingen bij je organisatie intern doen? Neem dan contact op.

Bel onsBel ons:
+31 (0) 35 888 3600 | +31 (0)6 11 11 9405
Mail onsMail ons:
info@managementofchange.nl
Neem contact op met mij
Neem contact op met mij:
Ik laat hier mijn gegevens achter


Print Friendly, PDF & Email