Jörgen Spit

Coach, Trainer

Jörgen Spit is zijn hele werkzame carrière actief primair met gedragsverandering van mensen en teams en organisaties. Eerst vanuit diverse settings en functies binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarna binnen diverse bedrijven en als coach, trainer en docent. Hij de nieuwe generatie coach en trainer/docent van het Oplossingsgerichte Model. Hij is getraind en geschoold door de ontwerper en grondlegger die de Oplossingsgerichte benadering in 1987 in Europa introduceerde.
Zijn motto is “Je kunt een probleem niet oplossen met een denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Het is zijn basisvisie van het Oplossingsgericht Denken en Werken. Hij dringt snel door tot de kern van het probleem en zet anderen aan tot anders denken maar vooral anders doen.
“Als Oplossingsgerichte coach en trainer geloof ik in de veerkracht van mensen en organisaties. Het streven wat zij hebben om meer resultaat, welzijn en plezier te bereiken in werk en leven ongeacht de situatie waarin zij verkeren. Ik bereik dit door het vergroten van het zelforganiserend vermogen en expertise van mens en organisatie. Naast het toevoegen van lichtheid aan complexe situaties activeer ik het leren-te-leren mechanisme van mens en organisatie.
Ik geef trainingen in Oplossingsgericht Denken en Werken binnen de domeinen: Coaching, Leiderschap en hulpverlening. Dagelijks coach ik organisaties, professionals en particulieren vanuit het Oplossingsgerichte model. Voor organisaties met complexe verandervraagstukken heb ik het “Behavioral Change Acceleration Program” ontwikkeld.”