Drs. Marjolijn de Graaf

Change Facilitator, Trainer

Change facilitator en trainer. Specialist in besluitvorming bij verandering in zowel de publieke sector als de private sector.

— 

Marjolijn heeft met haar achtergrond in psychologie en vele jaren werkervaring in consultancy en verandermanagement een mooie combinatie weten te maken in de rol van change facilitator.

Voor Marjolijn zijn zowel inhoud als emotie de sleutelaspecten van ontwikkeling en verandering. Daarnaast gelooft zij dat verandering niet maakbaar is, maar vooral ontstaat in de interactie tussen mensen.

Als change facilitator heeft Marjolijn veel organisaties begeleid bij complexe besluitvorming zodat zij in hun verandertrajecten tot gedragen besluiten en betere resultaten komen.

Over haar aanpak heeft Marjolijn samen met Edwin de Graaf een boek geschreven dat in 2017 gepubliceerd is: Decisions by Design. “