Marleen Schrier

De rode draad in Marleens werkzame leven is altijd het plezier in het werken met mensen geweest. Na haar opleiding Personeel en Arbeid in Amsterdam heeft Marleen onder andere als kwaliteitsmanager, leerlingbegeleider, externe vertrouwenspersoon, trainer en yogadocent gewerkt. Blijven ontwikkelen en leren is iets wat Marleen zowel in haar werk als privé kenmerkt. Anderen omschrijven Marleen regelmatig als rustig, onbevangen en onbevooroordeeld. Bij Marleen is iedereen welkom.

Marleen leerde een van haar meest belangrijke levenslessen toen zij na haar middelbare school een jaar op Curacao verbleef: Waar je ook naartoe gaat je neemt altijd jezelf mee. Dat gaf haar het inzicht dat je daadwerkelijk de enige bent die verantwoordelijkheid kan nemen voor je leven. Marleen gelooft in de kracht van mensen om die verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen aan te dragen. De beste oplossingen worden niet door anderen bedacht maar ontstaan uit jezelf. Een ander kan hoogstens helpen je eigen oplossingen te vinden door het stellen van de juiste vragen.

Marleen vindt het dan ook erg belangrijk de regie bij de mensen zelf te laten. Ieder kiest zijn eigen weg. De oplossingsgerichte manier werken zoals we die bij Management of Change hanteren sluit hier naadloos bij aan.