Zie het alternatief Change Activation Masterclass. Kijk hier voor de kieshulp

Shortcode "Single Product Page Title". Please view Product after assigning Custom Template

Samenvatting

Pentascope ImplementatiekunstZelf vernieuwingen leren implementeren? Ja graag! Het is kunst die je kunt leren. Dat is werken aan de toekomst en de kwaliteit van het werk. Implementeren is doen, en dat doe je zelf. Adviseurs opzij!

En daarom is er de training Implementatiekunst waarin we aan de slag gaan met de inzichten, methoden en technieken die in het boek ‘Implementatiekunst’ te vinden zijn. Centraal staat hoe je veranderingen werkend krijgt in de eigen organisatie.

Regelmatig organiseert Pentascope deze training implementatiekunst om veranderaars, beleidsmedewerkers, ICT-ers, adviseurs, projectleiders, procesmanagers en HR adviseurs te versterken in hun rol in veranderingen. Kijk op het tabblad aanmelden voor de lesdata.

Prijs:Shortcode "Single Product Page Price". Please view Product after assigning Custom Template

Op weg naar de zesde editie!

Waarom

Business Situatie
drawing table with project blueprint isolated on white with clip
We leven in een tijdperk waarin je als organisatie voortdurend ontwikkelt. Je kunt eenvoudigweg niet stil blijven staan. Die ontwikkeling komt niet langer van de tekentafels van directie en management, maar ontstaat juist in interactie met alle betrokkenen.

Implementeren is regisseren geworden. Alle spelers hebben hun inbreng en zijn mede verantwoordelijk dat er een goed lopende voorstelling komt. Dat is implementatiekunst.

Het is de kunst die het bedenken, ontwerpen en implementeren van vernieuwingen samen brengt. Vernieuwing die in de organisatie zélf vorm krijgt en voortbouwt op wat er is. Op ideeën, gedeelde inzichten, kritiek en energie.  In de regie vraagt dat om interventies waarin mensen betrokken zijn, op zoek gaan naar wat er leeft in de organisatie.

Brain strainJouw situatie
Zelf vernieuwingen leren implementeren? Ja graag! Het is kunst die je kunt leren. Dat is werken aan de toekomst en de kwaliteit van het werk. Implementeren is doen, en dat doe je zelf. Adviseurs opzij!

En daarom is er de training Implementatiekunst waarin gaan we aan de slag met de inzichten, methoden en technieken die in ons boek ‘Implementatiekunst’ te vinden zijn, en hoe je veranderingen werkend krijgt in de eigen organisatie.

Incompany
Deze training kan het startsein zijn of ingebed worden in een traject binnen je organisatie. Het geleerde wordt dan direct in de praktijk gebracht. Neem contact met ons op als je daar meer over wilt weten.

Voor Wie

Bestemd voor
De werkwijze is er op gericht je  in staat te stellen veranderingen in je eigen organisatie te realiseren. De training is daarom bedoeld voor medewerkers en managers van afdelingen strategie en beleid, HR en/of ICT, kwaliteit bestuurssecretarissen en medewerkers van de eigen implementatie-afdeling

Instroom eisen
De opzet van de training is praktisch en gericht op concrete, actuele veranderkundige vraagstukken. Een voorwaarde om deel te nemen aan de training is dan ook dat je als deelnemer een concreet (implementatie of veranderkundig) vraagstuk uit jouw eigen organisatie meeneemt naar de training. Tijdens de training vertaal je aangereikte visies, methoden, technieken en interventies direct naar jouw eigen ‘implementatieopdracht’. Tijdens het telefonisch intakegesprek onderzoeken we samen met jou wat jij eruit wilt halen.

Taal
De training wordt in het Nederlands gegeven.

Resultaat

Doel
Eureka!
De training Implementatiekunst beoogt je in staat te stellen veranderingen in je  eigen organisatie te realiseren.

Voordelen
Na deze training:

 • Heb je leren kijken naar organisaties en hoe daarin verandering plaatsvindt.
 • Ben je beter toegerust om kernprocessen en de (on)veranderbaarheid van de organisatie waar te nemen.
 • Kan je meerdere manieren van kijken inbrengen om met de opdrachtgever te onderzoeken wat er (echt) nodig is. 2.
 • Heb je een beeld van welke methoden en technieken tot je beschikking om te kunnen implementeren
 • Ben je beter bewust hoe veranderkundige interventies toe te passen in je projecten of opdrachten?
 • Ben je beter in staat om je interventies verifieerbaar te maken voor collega’s.

Leerproduct
Tijdens de training vertaal je aangereikte visies, methoden, technieken en interventies direct naar jouw eigen ‘implementatieopdracht’.

Certificering
Bij succesvolle deelname ontvang je een “Bewijs van Deelname”.

Programma

Inhoud

De training besteedt aandacht aan twee met elkaar verbonden vraagstukken:

 1. Leren kijken naar organisaties en hoe daarin verandering plaatsvindt. Kunnen waarnemen van kernprocessen en de (on)veranderbaarheid van de organisatie. Meerdere manieren van kijken inbrengen om met de opdrachtgever te onderzoeken wat er (echt) nodig is.
 2. Wat heb ik aan methoden en technieken tot mijn beschikking om te kunnen implementeren? Hoe bewust ben ik bezig om veranderkundige interventies toe te passen in mijn projecten of opdrachten? Op welke wijze kan ik mijn interventies verifieerbaar maken voor collega’s?

In de training komt de zin en onzin van veranderen en implementeren aan de orde. We gaan in op de processen en fenomenen die veranderen en implementeren zo lastig maken. Onze eigen aannames en veronderstellingen over wat wel en niet werkt, stellen we tijdens de training zelf op de proef. Wanneer we beseffen waarom veranderen, ook voor ons zelf, soms zo moeilijk is, kunnen we ook achterhalen wat bijdraagt aan succesvol veranderen en implementeren.

Duur
De training bestaat uit:

 • Module 1: Blok van twee dagen met voorafgaande avond
 • Module 2: Blok van twee dagen met voorafgaande avond

In totaal vijf dagdelen per module en 10 dagdelen voor de gehele training. Doorlooptijd is 1 maand.

Aanpak

Je leerdoelstellingen zijn leidendVision Blue Marker
Binnen de context van de training definieer je pro-actief je leerdoelstellingen om richting aan je leren te geven. Leren is jouw kans!

Action Learning
Om het effect te vergroten van uw leren doen wij aan action learning waarin je vraagstukken met je medestudenten oplost; aldus passen we het geleerde direct toe in uw praktijk: ingebed leren. Jij en jouw organisatie profiteren daarvan!

Omnichannel Learning
Naast de trainingsdagen gebruiken we een moderne online leeromgeving waarin we elkaar ook virtueel tegenkomen en je samen met andere studenten kunt leren, oefenen, communiceren en co-creëren. Overal en altijd leren binnen bereik!

Bijeenkomsten
Onze interactieve bijeenkomsten bouwen voort op wat je in de online leeromgeving geleerd hebt.

Docenten
De docenten zijn:

Marcel Kuhlmann

Docent Implementatiekunst

  Joos Jacobs

  Docent Implementatiekunst

   Investering

   Fotolia_67665877_XS-adjustedPrijs
    Shortcode "Single Product Page Price". Please view Product after assigning Custom Template

    

   Bij de prijs inbegrepen is koffie, thee, water, lunch en frisdrank. Zie ook onze voorwaarden en de leermaterialen paragraaf (zie verder). Eventuele overnachtingen zijn niet inbegrepen; die regelen deelnemers zelf.

   Neem contact op als u particulier bent of tot een van BTW vrijgestelde organisatie behoort en u een factuur vrij van BTW wilt.

   Studielast

   ActiviteitSchattingsmethodeStudielast (uren)
   Bijeenkomsten10 dagdelen van ieder 4 uur40
   Zelfstudie1 uur per dagdeel10
   Totaal (uren) 50

   Leermateriaal
   In een online leeromgeving met leeswijzer, oefeningen en multimediaal materiaal wordt voorzien. Iedere deelnemer ontvangt daarenboven het boek ‘Implementatiekunst’. In de online leeromgeving is het ‘Werkboek implementatiekunst’ opgenomen. Beide zijn bij de prijs inbegrepen.

   Ervaringen

   Ervaringen van deelnemers uit eerdere edities:

   Eeelaart2Mara van den Eelaart
   Programmamanager Talentenregio
   De training Implementatiekunst heeft mij, naast veel inspiratie en energie, verschillende methodieken en inzichten opgeleverd die je meteen praktisch kunt toepassen in je eigen werk. Een aanrader!

    

   GorselSelma van Gorsel
   Strategisch HRM adviseur, Slachtofferhulp Nederland

   Marcel en Joos zetten je verander denken op zijn kop. Leren je kijken vanuit een ander perspectief. Onwennig laat je eerst los. Hoezo kun je veranderingen niet managen? Waarom kun je patronen niet doorbreken? Wat kan er dan wel? Het komt goed. Na vier boeiende én vermoeiende dagen ging ik met een rugzak vol implementatiekunst naar huis en aan het werk. Verander strategieën, verander redeneren, onder- en bovenstroom, fixaties, defensieve routines, het komt allemaal aan bod. Dagen met theorie, maar vooral met veel aandacht voor de praktijk. Samen bespreken, discussiëren en oefenen. Een inspirerende training, waar ik bij Slachtofferhulp Nederland veel aan heb.

   casadeWoningbouwvereniging Casade

   De afdeling Advies van woningcorporatie Casade (Waalwijk en Loon op Zand) doet aan projectmatig werken. Bij implementatie van projecten merkte de afdeling dat er niet altijd voldoende draagvlak was. Najaar 2010 deed de afdeling een training Implementatiekunst met Marcel Kuhlmann en Caroline Mulders, Pentascope-consultants. Een interview met Stephan van Erp en Marriët Boersma van Casade. Stephan van Erp, manager Advies: “In 2006 is de afdeling Advies opgericht. Beleidsmedewerkers werden vervolgens adviseurs. Als de naam van jouw functie verandert, wil dat echter niet zeggen dat je meteen anders gaat werken.” De afdeling Advies startte daarom met een professionaliseringsprogramma voor haar adviseurs en projectleiders. Als onderdeel van dit programma wilde de afdeling zich gaan verdiepen in implementatiekunst. Stephan: “We hadden al eerder kennisgemaakt met Pentascope. Via accountmanager Joos Jacobs kreeg ik het boek Implementatiekunst van Marcel Kuhlmann. Dit boek sprak ons erg aan.”

   Ontwikkelen implementatiekracht

   Najaar 2010 kreeg de afdeling een training van vijf dagdelen. Het doel: het ontwikkelen van implementatiekracht en een collectief bewustzijn voor projectborging. Stephan van Erp: “We hadden een traditionele manier van kijken naar projectmatig werken. Als we een project hadden afgrond, raakte het niet ingebed. We hadden weinig gevoel voor de betekenis van veranderingen en vernieuwing voor de medewerkers van Casade.” De training werd gegeven door Pentascopeconsultants Marcel Kuhlmann en Caroline Mulders. Het boek Implementatiekunst en het bijbehorende werkboek vormden het uitgangspunt voor de training. De praktijkervaringen van de medewerkers in eigen projecten stonden centraal. “Het moest dicht bij ons liggen, dat was een voorwaarde,” vertelt Stephan.

   Werken met eigen casussen “We werkten met verschillende casussen. Ik was bijvoorbeeld bezig met een marketingproject over klantbenadering: een starter op de woningmarkt heeft een andere benadering nodig dan iemand die urgent is of iemand die exclusief wil wonen. Mijn traditionele manier van werken was: ik ga achter mijn laptop zitten en schrijf een plan. Maar nu ging ik eerst in gesprek met onze woonadviseurs om te horen hoe zij dachten over klantbenadering. Deze manier van werken zorgt voor veel meer draagvlak.” Marriët Boersma, adviseur personeel- en organisatieontwikkeling, bracht de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingssystematiek voor Casade in als casus. Een systeem gebaseerd op drijfveren en talenten van medewerkers. Marriët: “In de projectgroep die betrokken was bij de ontwikkeling van dit systeem was de groep medewerkers niet vertegenwoordigd. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik daar andere keuzes in maken. “

   ‘Communiceer de feiten’

   De deelnemers leerden aan te geven welke veranderkundige strategie wel of niet werkte voor de eigen projecten en hun eigen rol en invloed te zien in bestaande situaties. Marriët Boersma: “Je creëert vanuit jouw eigen referentiekader jouw eigen werkelijkheid en hebt diep ingesleten vaste patronen. Dit maakt communicatie met de ander soms moeilijk. Heb je inzicht in de patronen van een ander en ben je je bewust van jouw eigen patronen, dan sla je een brug. Marcel Kuhlmann zei tijdens de training: “Communiceer niet jouw conclusie, maar communiceer de feiten.” Zorg dus dat je de ander niet iets oplegt, maar kom samen tot een conclusie. Geef de ander de ruimte om ook de stappen te doorlopen die jij al doorlopen hebt.” Stephan: “We hebben geleerd veel meer gevoel te krijgen voor de geluiden die je hoort bij de koffiemachine en te kijken naar de verschillende eilandjes binnen onze corporatie.” Marriet: “Je kunt hier ook op anticiperen door te bedenken welke reacties een idee of besluit op kan roepen. En met elkaar delen dat je weet dat er een ‘onderstroom’ bestaat.”

   Intervisiegroepjes

   In november is de training afgerond. Hoe nu verder? Stephan van Erp: “We hebben onze doelstellingen zeker bereikt. Maar we moeten het wel vasthouden. We hebben als afdeling in relatie tot onze nieuwe beoordelingssystematiek een collectieve resultaatafspraak benoemd: we komen dit jaar drie keer in groepjes bij elkaar voor intervisiegesprekken. Daarin vragen we elkaar letterlijk: “Hoe ben jij bezig met de kunst van het implementeren?” Marriët: “Ik denk vaak aan de training terug. Het is een wezenlijk onderdeel geworden van mijn werk. Ga ik een projectplan opstellen als ik met een nieuw project begin, dan pak ik regelmatig het werkboek Implementatiekunst erbij. Dan stel ik mezelf weer de basisvragen die daarbij horen. Tijdens de training zei Marcel: “Als je aan de stappen meer waarde hecht dan aan de inhoud van het project, dan ben je niet goed bezig.” Ik vraag me bij ieder nieuw project dan ook af: is dit een verandering? En is dit een verbetering?”

   Over de begeleiding: Stephan van Erp waardeerde het bijzonder dat de training door Marcel Kuhlmann, de schrijver van het boek, gegeven werd. “Hij is erg inspirerend, durfde dingen door te drukken. Marcel houdt je een spiegel voor en hij neemt geen blad voor de mond. En dat hadden we zo nu en dan echt nodig”

   Shortcode "Single Product Page Reviews". Please view Product after assigning Custom Template

   Wanneer/Waar

   Lesdata
   Zie de lesdata op de aanmeldingstab.

   Locatie

   PentascopePentascope locatie
   De Nieuwe Stad
   Brabantsestraat 17
   3812 PJ Amersfoort

   Lestijden
   De lessen op genoemde lesdagen beginnen om 09:30 en eindigen om 17:00 uur. In een lunch wordt voorzien.

   De voorafgaande avond begint om 17:00 en eindigt om 21:30 uur. In een maaltijd wordt om 17:30 uur voorzien; de sessie zelf start om 18:00 uur.

   Advies

   Advies
   Vragen? Twijfel je of dit voldoet aan je opleidingsbehoefte? Wil je advies? Geïnteresseerd in een incompany uitvoering? Neem vooral contact met ons op:

   Bel onsBel ons:
   +31 (0) 35 888 3600 | +31 (0)6 11 11 9405
   Mail onsMail ons:
   info@managementofchange.nl
   Neem contact op met mij
   Neem contact op met mij:
   Ik laat hier mijn gegevens achter


   Aanmelden

   Aanmelden
   Prijs:Shortcode "Single Product Page Price". Please view Product after assigning Custom Template

   Shortcode "Single Product Page Add To Cart". Please view Product after assigning Custom Template

   Na definitieve aanmelding en betaling krijg je uiterlijk drie weken voor de eerste bijeenkomst toegang tot de training in onze online leeromgeving en kun je beginnen met het online deel van je training.


   pentascopelogo

   Een pentascope product

   Print Friendly, PDF & Email

   Shortcode "Single Product Page Related Products". Please view Product after assigning Custom Template