See English Edition

Samenvatting

Samenvatting

U bent betrokken bij een verandering of gaat daar bij betrokken worden. Resultaatgerichte verandering komt niet vanzelf. Het is een samenspel van mensen, inzichten en instrumenten. Verandering implementeren is een kunst! U heeft de ambitie deze kunst van het activeren van verandering in uw praktijk te verbeteren door:

 • De juiste aanpak te kiezen
 • Goed af te stemmen met de sponsor
 • De veranderuitdaging te benoemen
 • De cultuur in te schatten en de verandergereedheid te bepalen,
 • De verandercommunicatie in te richten
 • De effectiviteit te meten
 • En te werken aan uzelf als “Change Enabler”

De Change Activation Masterclass (CAM) helpt u deze kunst van het activeren van verandering in uw praktijk te verbeteren aan de hand van 18 modules die het gehele spectrum van activeren van verandering afdekt. De onderwerpen sluiten aan bij een scala veranderaanpakken en -modellen waaronder Kotter, Agile, Bridges en ADKAR:

Change Activation onderwerpen.

Ondersteund door een state of the art leeromgeving werken we in vijf bijeenkomsten met deze 18 modules. Dit doen we met een action learning aanpak (met onder meer cases en toepassing in uw eigen werkomgeving). U maakt kennis met meer dan 40 instrumenten (methodes en technieken). U kunt dus het geleerde direct in de praktijk toepassen. 

De masterclass wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarin u het geleerde in uw eigen werkpraktijk toepast. Bij succesvolle uitvoering ontvangt u een certificaat. 

Uw investering is:

 • Vijf groepsbijeenkomsten en 4 leergroepbijeenkomsten, Gemiddelde studielast 3,5 uur per week.
 • Afsluitende praktijkopdracht van geschat 40 uur.
 • Shortcode "Single Product Page Price". Please view Product after assigning Custom Template

Meld u aan:

Shortcode "Single Product Page Add To Cart". Please view Product after assigning Custom Template

 

Uw ambitie

Ambitie

Herkent u de situatie:

 • U bent betrokken bij een verandering of gaat daar bij betrokken worden. Sterker nog bij welke verandering werkt u?
 • U bent de regisseur of invoerder van die verandering, werkt daar aan mee, adviseert erover dan wel bent u de ontvanger van de verandering.
 • U weet niet hoe de verandering aan anderen en uzelf te vertellen.
 • U weet niet hoe de verandering aan te pakken.
 • U heeft het gevoeld dat u eenvoudigweg niet stil kan blijven staan in de verandering.
 • U loopt met de vraag welke vaardigheden en instrumenten er nodig zijn.
 • U stelt uzelf de vraag of die verandering wel zal opbrengen wat men verwacht of hoopt.
 • En wat zal het u (voor verandering) brengen?

U heeft de ambitie deze kunst van het activeren van verandering in uw praktijk te verbeteren door  de juiste aanpak te kiezen, goed af te stemmen met de sponsor, de veranderuitdaging te benoemen, de cultuur in te schatten en de verandergereedheid te bepalen, de verandercommunicatie in te richten, de effectiviteit te meten en te werken aan uzelf als “Change Enabler”. 

De Change Activation Masterclass (CAM) helpt uw ambitie, voor de kunst van het activeren van verandering, te realiseren

Voor Wie

Voor wie
De masterclass is voor:

 • Eenieder die een resultaatgerichte verandering invoert of ondergaat, zoals lijn, project en programmamanagers, hun medewerkers en adviseurs.
 • Diegenen die onze Change Leadership Masterclass (voorheen CMT) gevolgd hebben en hun leiderschap in verandering willen operationaliseren.
 • Als de nadruk meer ligt op maakbare verandering en minder op een verandering die geleidelijk zich ontwikkeld. Kijk hier voor de kieshulp

We verwachten:

 • Een werkpraktijk waarin het geleerde toegepast kan worden.
 • Minimaal enkele jaren werkervaring .
 • Passie voor het onderwerp.
 • Het streven om uzelf te ontwikkelen als reflective practitioner: reflecteren op het denken en handelen van zichzelf en anderen).

Taal

 • We volgen de spreektaal van de deelnemers in onze bijeenkomsten en online ontmoetingen. Dit wordt aangegeven bij de editie (zie bij aanmelden) als deze niet Nederlands als spreektaal heeft
 • De onderwerpen zijn, vanwege het internationale aspect, veelal in het Engels.

Resultaat

Resultaat
Na de masterclass heeft u inzicht in de werkende methodes en technieken voor het activeren van verandering. U bent beter toegerust met de competenties om als ontvanger dan wel invoerder van verandering effectief te kunnen zijn: 

 • Het formuleren van de veranderopdracht (Thinking About Change).
 • Het benoemen van de veranderuitdaging (Gap Analysis).
 • Het analyseren van de doelgroep (Change Stakeholder Analysis).
 • Het inschatten van de gebruiken (Culture & Change: the way we change things here).
 • Het kiezen van de juiste veranderaanpak (Choosing Change Management, Project & Change Management).
 • Het bepalen van de verandervermogen en verandergereedheid (Change Readiness Assessment).
 • Het afstemmen met de sponsors van de verandering (Engaging & Maintaining Sponsor Involvement).
 • Het bepalen van de communicatiestrategie voor de verandering (Creating a Communication Strategy).
 • Het kiezen van de communicatiekanalen voor de verandering (Choosing Communication Channels).
 • Het toepassen van passende communicatiestijlen (Accommodating Different Communication Styles).
 • Het vertellen van verhalen (Story Telling).
 • Het inspireren van verandering (Inspiring Action not Despair).
 • Het overkomen van weerstand (Overcoming Resistance).
 • Het bepalen van de effectiviteit (Why Changes Fail, Measuring Change Effectiveness).
 • Het acteren als Change Enabler (Learning & Coaching as Change Enablers).

Organisaties die hun medewerkers deze masterclass laten doorlopen hebben het voordeel binnen bereik om verandertrajecten efficiënter en effectiever uit te voeren 

Bij succesvolle uitvoeren van de Masterclass ontvangt u een certificaat.

Programma

Bijeenkomsten
Het programma bestaat uit vijf  face2face bijeenkomsten van 1 dagdeel (veelal de avond):

Bijeenkomst      Modules 

1

 • Thinking about Organisational Change.
 • Project Management & Change Management.
 • Why Changes Fail.
 • Culture and Change.
 • Learning & Coaching as Enablers.

2

 • Conducting Gap Analysis.
 • Change Readiness Assessment.
 • Engaging & Maintaining  Sponsor Involvement.
 • Change Stakeholder Analysis
 • Learning & Coaching as Enablers.

3

 • Creating a Communication Strategy.
 • Choosing a Communication Channel.
 • Accommodating different Communication. Styles.
 • Telling Stories.
 • Learning & Coaching as Enablers.

4

 • Inspiring Action not Despair.
 • Four Common Responses to Change.
 • Overcoming Resistance.
 • Learning & Coaching as Enablers.

5

 • Measuring Change Effectiveness.
 • Choosing a Change Management Methodology.
 • Learning & Coaching as Enablers.


Eindopdracht

Afgesloten wordt met een praktijkopdracht (Change Activation Reflectie Rapport) waarin u laat zien dat u het geleerde in uw eigen werkpraktijk kan toepassen.

De praktijkopdracht moet drie maanden na de vijfde bijeenkomst ingediend zijn. Met een tweede aanlevermogelijkheid na uiterlijk 6 maanden. Van de tweede mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaak als de eerste beoordeling onvoldoende was c.q. er van de aanlevermogelijkheid geen gebruik is gemaakt.

De criteria waarop beoordeeld wordt, staan in de online leeromgeving; de belangrijkste zijn:

 • Complexiteit van de verandering.
 • Analyse en argumentatie.
 • Verbinding tussen theorie en toepassen.
 • Reflective practitioner: reflecteren op het denken en handelen van uzelf en anderen.

Aanpak

Aanpak

Uw doelstellingen zijn leidend
U benoemt tegen de achtergrond van de masterclass en uw eigen werkpraktijk uw leerdoelstellingen. De trainers nemen dat in overweging mee in het vormgeven van de bijeenkomsten. Leren is immers niet iets wat u toevalt, maar waar u zelf  aan het stuur kunt zitten.

Action Learning
Vraagstukken worden opgelost met de theorie in praktijk. Dit kan uw werkpraktijk zijn, de cases die wij aanbieden, de ervaringen van medestudenten en uw eindopdracht waarin u het geleerde in de praktijk brengt.

Gamified Online Leeromgeving
We maken gebruik van een state of the art online leeromgeving waarin u zich kan voorbereiden op de bijeenkomsten om deze zo effectief mogelijk te laten zijn en waarin u de dialoog kunt voeren met andere deelnemers en de trainers. De leeromgeving is voorzien van “gamification” elementen om het leren te stimuleren.

Ons motto is dat het leren pas echt begint na de training; we vullen de online omgeving daarom met meer content dan we behandelen om u later ook te voorzien van kennis als u het dat dan nodig heeft. Bovendien kunt u de andere deelnemers dan makkelijk bereiken om vervolgvragen te stellen. U heeft gegarandeerd twee jaar na de laatste bijeenkomst toegang tot de leeromgeving (in de praktijk nu 5 jaar).

Leergroepen
Tussen de bijeenkomsten werkt u in leergroepen aan onderzoeksvragen en opdrachten. U leert immers het meeste van uw mededeelnemers. Wij maken het mogelijk.

Bijeenkomsten
In interactieve face2face bijeenkomsten borduren verder op wat u geleerd heeft in de online leeromgeving en in uw leergroepbijeenkomsten. Dit doen we met een mix van extra kennis en het werken aan cases.

Trainers
Uw trainers hebben een Master in verandermanagement met een meerjarige ervaring in de praktijk en het lesgeven op Business Schools met een hoge waardering.

Aantal deelnemers
We richten ons op minimaal 12 deelnemers per editie.

Investering

Prijs

Shortcode "Single Product Page Price". Please view Product after assigning Custom Template

Inclusief een broodmaaltijd, koffie, thee en fris.

De online leeromgeving is gratis voor de eerste twee jaar.

Studielast

 ActiviteitOmschrijving Studielast in uren 
 Zelfstudie2 uur per bijeenkomst 

21

 Bijeenkomst

5 bijeenkomsten van 3 uur

 

15

 Leergroepen 4 bijeenkomsten van 2 uur 8
 Eindopdracht

Schrijven en verdedigen opdracht

 

40

 Totaal  

84

 Studielast per week 

Bij een doorlooptijd van 24 weken (11 weken met vijf bijeenkomsten en 13 weken voor de praktijkopdracht)

Gedurende de eerste elf weken is dit 4 uur.

 

3,5

Studielust

We leveren een rijke online leeromgeving met de doelstelling dat het leren zich voortzet tot jaren na afronding van de masterclass. Deze rijke online omgeving is voer voor uw passie in het leren over activeren van verandering. U kunt dus afhankelijk van uw passie voornoemde studielast omgezet zien worden in een studielust met een hoger aantal uren. U bepaalt dit zelf.

Ervaringen

Ervaringen

Waardering

De gemiddelde waardering is 4,2 sterren van de 5!

Citaten

Enkele citaten:

 • “A must for (starting) change agent and change implementers.” 
 • “Provides backgrounds and tooling for Change Activation!” 
 • “Gives a wide range of knowledge and skills for instant use in activating change!” 
 • “Do experience the  energy and inspiration of learning together in this masterclass.” 
 • “Invest in yourself and take this Change Activation Masterclass.”
 • “A must for CGI” 
 • “This is really helping my job getting done!” 
 • “Every day I use what I have learned in this module”. 
 • “I want to do all courses in this programme!” 

Testimonials

Van een deelnemer (Ernst Boere, CGI Nederland)

 • “I experienced the course as a valuable contribution to my current knowledge and inspiration to learn more about change management. I learned a lot from the provided material, the teachers and the interaction with the other class students. I directly used the acquired knowledge in my daily operations.”
 • Change activation Masterclass geeft veel handvaten voor de praktijk en is veelal direct toepasbaar.”

En Jan Vermeijs namens de PMI Netherlands Chapter Board PMI (Project Management Institute):

 • “Based on experience within the Board on attending we can fully recommend it.” 

Wanneer/Waar

Wanneer en Waar

Shortcode "Single Product Page Add To Cart". Please view Product after assigning Custom Template

Circa twee weken voor de start ontvangt u de exacte leslocatie. Komt u met het openbaar vervoer, neem dan contact op voor de mogelijkheden voor een shuttle. 

Vragen

Vragen

Twijfelt u of dit voldoet aan uw opleidingsbehoefte? Wilt u advies?  Geïnteresseerd in een incompany uitvoering? 
Neem dan gerust contact op:

Bel onsBel ons:

+31 (0) 35 888 3600
Mail onsMail ons:
info@managementofchange.nl
Neem contact op met mij
Neem contact op met mij:
Ik laat hier mijn gegevens achter .

Aanmelden

Aanmelden

Neem de stap eerste stap op weg naar een certificaat voor de Change Activation Masterclass en meld u aan:Shortcode "Single Product Page Price". Please view Product after assigning Custom TemplateShortcode "Single Product Page Add To Cart". Please view Product after assigning Custom Template

Circa drie weken voor de start ontvangt u van ons de inloggegevens voor de online leeromgeving.

Print Friendly, PDF & Email

Shortcode "Single Product Page Related Products". Please view Product after assigning Custom Template