Situatie en ambitie

Als organisatie staat u voor de uitdaging om uw team gezamenlijk te laten begrijpen wat de winstgevendheid van uw onderneming drijft. U wilt uw team verbeteren in integraal denken, besluitvorming en samenwerking. U wilt daarbij verschillende scenario’s risicovrij ervaren en uw team inspireren, uitdagen en motiveren. 

U denkt aan het simuleren van uw business, waarbij uw medewerkers – in nauwe samenwerking met collega’s –  hun ervaringen – opgedaan tijdens de simulatie – op echte scenario’s toepassen. Als opleider heeft uw een vergelijkbare ambitie, waarbij u voor de uitdaging staat om uw leerlingen de geleerde business concepten in werkelijkheid toe te laten passen en te laten ervaren. 

SimPower: een business simulatie game 

cesim-simpowerlogoCesim SimPower is een browser gebaseerde energiebedrijf business simulatie game die de dynamiek van de energiemarkten, productie en risico management combineert. Het omvat ook besluiten en beleid met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

De deelnemers / teams managen een elektriciteitsbedrijf, dat een eigen productie heeft met kolen gestookte, gas gestookte en eolische krachtcentrales en een solide klantenbasis, bestaande uit zowel de industriële als residentiële klanten. Het bedrijf maakt gebruik van termijncontracten ter protectie tegen prijsschommelingen op de markt en is actief in markten waar broeikasgas wetgeving en koolstofemissiehandel plaatsvinden.

De opdracht van de teams is om de verkoop, productie, risico management en financiële functies van een energiebedrijf te managen. Teams maken beslissingen over prijzen, marketing, investeringen en desinvesteringen, bezettingsgraad, operationele verbeteringen, vernieuwbare energie, risico management beleid, financiering en de herverdeling van de winst. In nauwe samenwerking met collega’s, leren de deelnemers hun ervaringen – opgedaan tijdens de simulatie – op echte scenario’s toe te passen.

Het succes van de teams wordt gemeten door hun vermogen om duurzaam rendement voor aandeelhouders te genereren. Het rendement is afhankelijk van hoe de teams in staat zijn om de gevolgen van het regelgevend beleid in hun investeringsbeslissingen op te nemen, hoe zij de voorkeuren van de verschillende klantsegmenten aanpakken en hoe succesvol ze zijn in hun risico management en financiële beslissingen

De business simulatie game is eenvoudig te gebruiken, aan te passen aan de groepsgrootte en volledig toegankelijk via het online Cesim platform. Beschikbare talen hiervan zijn: Engels, Spaans, Portugees (Br), Frans en Italiaans.

Na afloop van deze simulatie

SimPower zorgt ervoor dat deelnemers vertrouwd raken met de hele besluitvormende omgeving voor een energiebedrijf; inclusief de verkoop van elektriciteit, inkoop, investeringen in vernieuwbare energie, beleid voor duurzame ontwikkeling, risico management, financiën en hun relatie met elkaar.

Tijdens de rondes ervaren de deelnemers hoe variaties in de elektriciteit spotprijs impact hebben op hun winstgevendheid, hoe ze met deze prijsverschillen rekening moeten houden bij de prijsstelling aan hun eigen klanten, welke soorten energiecentrales te gebruiken onder verschillende omstandigheden, wat voor soort risico management beleid ze moeten toepassen, hoe verschillende reglementaire aspecten invloed hebben op de activiteiten van het bedrijf en hoe met de veranderende voorkeuren en verschuivingen in de vraag van de klant rekening moet worden gehouden.

De deelnemers ontwikkelen capaciteiten bij het formuleren, implementeren en aanpassen van business strategieën in een dynamische competitieve omgeving. Daarnaast zullen zij hun feiten gebaseerde besluitvorming vaardigheden verbeteren en hun financiële kennis verbeteren door middel van het koppelen van operationele beslissingen aan kasstromen en uiteindelijke prestaties. De simulatie-oefening geeft ook praktische ervaring in samenwerking, het oplossen van problemen en prikkelt competitieve geesten in een dynamisch veranderende markt.

Meer weten

Meer weten? Neem dan gerust contact op:

Bel onsBel ons:
+31 (0) 35 888 3600 | +31 (0)6 11 11 9405
Mail onsMail ons:
info@managementofchange.nl
Neem contact op met mij
Neem contact op met mij:
Ik laat hier mijn gegevens achter


Of bekijk onze Cesim pagina.

Voor wie

Als u in uw organisatie een simulatie wenst, welke op maat is ontwikkeld voor de leerbehoeften en -doelen van uw organisatie met een focus op: energie industrie, strategisch management, risico management, wetgeving, energiebedrijven, grondstoffen.

Voor trainers en opleiders die eenvoudig om overal en altijd via de webbrowser de training of opleiding kunnen uitvoeren.

Hoe het werkt

Veel ontwikkel- en opleidingstrajecten zijn gebaseerd op overdracht van kennis, vaardigheden en passend gedrag met een directe toepassing hiervan in de praktijk. Deze toepassing is veelal gericht op individuen en niet op teams. De kans bestaat daarmee dat men experimenteert in de praktijk of dat het geleerde niet beklijft in het team.

Simulaties bieden de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en gedrag in een virtuele setting risicovrij te oefenen, waarbij de praktijk door middel van een computersimulatie – al dan niet gecombineerd met realistisch teamwork en rollenspelen – kan worden geoefend. Door middel van feedback en reflectie op de simulatie krijgen deelnemers direct inzicht in het effect van nieuwe kennis, vaardigheden en/of gedrag. Op deze wijze kan men binnen een simulatietraject concreet ervaren, reflecteren, betekenis geven en experimenteren

Simulaties zijn bij uitstek geschikt om bekwaamheidsgericht te ontwikkelen. Naast nieuwe bedrijfskundige en management kennis, kan ook geëxperimenteerd worden met nieuwe vaardigheden en ander gedrag of een combinatie hiervan. 

Waarmee we het doen 

We gebruiken de web based simulatieomgeving van Cesim; die zorgt ervoor dat een ‘schijnbaar’ standaard simulatie wordt aangepast of verrijkt op basis van uw ontwikkeldoelen en -behoeften. Cesim heeft al meer dan 20 jaar ervaring in web-based simulatie. Management of Change benut dat in een voor u resultaatgerichte veranderingsaanpak.

cesim-20years

Ervaring

Uw voorgangers in de Cesim simulatie-omgeving waren onder meer:  Fortum, Gas Fenosa, Enel, Helsinki Energy, IFP School Paris, ESITPA, ESCE, Tampere University of Technology en de University of Vaasa.

Print Friendly, PDF & Email

Shortcode "Single Product Page Related Products". Please view Product after assigning Custom Template