Situatie en ambitie

Als organisatie staat u voor de uitdaging om uw team gezamenlijk te laten begrijpen wat de performance van projecten drijft. U wilt uw projectteam verbeteren in integraal denken, besluitvorming en samenwerking. U wilt daarbij verschillende scenario’s risicovrij ervaren en uw team inspireren, uitdagen en motiveren. 

U denkt aan het simuleren van projectmanagement, waarbij uw medewerkers – in nauwe samenwerking met collega’s –  hun ervaringen – opgedaan tijdens de simulatie – op echte scenario’s toepassen. Als opleider heeft uw een vergelijkbare ambitie, waarbij u voor de uitdaging staat om uw leerlingen de geleerde business concepten in werkelijkheid toe te laten passen en te laten ervaren. 

Project Management Simulatie Game 

project-logo-bigCesim Project Management is een browser gebaseerde Project Management Simulatie game die de dynamiek van de projecten simuleert. Cesim Project is ontworpen om de essentie van project management te leren in een omgeving van samenwerkende en concurrerende elementen. 

Elke deelnemer in een Cesim Project simulatie-oefening heeft een actieve rol als onderdeel van een projectteam. Het projectteam is samen belast met het invullen van een groot sub-project en de  hele  project  organisatie  moet  met  succes  meerdere  eventueel  in  elkaar  grijpende  projecten voltooien,  elk  gekleurd  door  een  aantal  unieke  vraagstukken.  

Het  succes  van  de  teams  is  met name    afhankelijk  van  het  vermogen  van  de  projectleden  om  passende  actieplannen  te communiceren  binnen  het  nieuw  gevormde  projectteam.  De  projectteams  en  leden  moeten  met name  beslissen  over  de  vorming  van  projectteams.  Op  basis  van  unieke  vaardigheden  en taakeisen, moeten ze uiteindelijk als team, passende budgetten, prioritering van project taken, het gebruik  van  overuren,  voorbereiding  op  onverwachte  veranderingen,  uitbesteding  van  taken  en mogelijke veranderingen in de samenstelling van het projectteam vaststellen

Cesim Project is in de basis ontworpen met de filosofie dat de communicatie tussen de mensen de essentie is van project management. Terwijl project management in het algemeen een veelvoud van functionele disciplines omvat, waarvan veel deel van de simulatie uitmaken, het belangrijkste leergebied is de noodzaak om informatie op passende wijze binnen het projectteam en de grote organisatie te verspreiden, met volledige inachtneming van de unieke behoeften van het echte projectteam. 

Deze business simulatie game is eenvoudig te gebruiken, aan te passen aan de groepsgrootte en volledig toegankelijk via het online Cesim platform. Geen twee Cesim Project simulaties zullen hetzelfde zijn, omdat elke nieuwe sessie nieuwe mensen zal meebrengen met hun unieke interpersoonlijke vaardigheden en communicatieve tendensen.

Beschikbare talen zijn: Engels en Fins.

Na afloop van deze simulatie

De verwachte uitkomst is:

  • Beter begrip van het kritische communicatie element in projectwerk.
  • Beter begrip van het samenspel van samenwerkings-en concurrerende factoren in een omgeving die de interpersoonlijke vaardigheden op de proef stelt.
  • Inzicht in systematische meting van de projectdoelstellingen en belangrijke statistieken zoals tijd, kosten, budgetoverschrijdingen etc.
  • Nieuw gevonden waardering voor verschil van mening en de variantie in samenwerkingsvaardigheden en voor people management.

Het succes wordt gemeten in door middel van een mix van samenwerking en competitieve elementen. Project teams die belast zijn met hun respectievelijke deelprojecten binnen het grotere organisatie project, proberen om hun taken met de beste kwaliteit uit te voeren, de minste tijd en kosten en binnen de budgettaire beperkingen. Toch moeten de projectteams niet voorbijgaan aan de gezamenlijke doelstelling van de gehele organisatie, die op haar beurt kan worden afgemeten aan de resultaten van andere project opleidingen

Meer weten

Meer weten? Neem dan gerust contact op:

Bel onsBel ons:
+31 (0) 35 888 3600 | +31 (0)6 11 11 9405
Mail onsMail ons:
info@managementofchange.nl
Neem contact op met mij
Neem contact op met mij:
Ik laat hier mijn gegevens achter


Of bekijk onze Cesim pagina.

Voor wie

Als u in uw organisatie een simulatie wenst, welke op maat is ontwikkeld voor de leerbehoeften en -doelen van uw organisatie met een focus op: energie industrie, strategisch management, risico management, wetgeving, energiebedrijven, grondstoffen.

Voor trainers en opleiders die eenvoudig om overal en altijd via de webbrowser de training of opleiding kunnen uitvoeren.

Hoe het werkt

Veel ontwikkel- en opleidingstrajecten zijn gebaseerd op overdracht van kennis, vaardigheden en passend gedrag met een directe toepassing hiervan in de praktijk. Deze toepassing is veelal gericht op individuen en niet op teams. De kans bestaat daarmee dat men experimenteert in de praktijk of dat het geleerde niet beklijft in het team.

Simulaties bieden de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en gedrag in een virtuele setting risicovrij te oefenen, waarbij de praktijk door middel van een computersimulatie – al dan niet gecombineerd met realistisch teamwork en rollenspelen – kan worden geoefend. Door middel van feedback en reflectie op de simulatie krijgen deelnemers direct inzicht in het effect van nieuwe kennis, vaardigheden en/of gedrag. Op deze wijze kan men binnen een simulatietraject concreet ervaren, reflecteren, betekenis geven en experimenteren

Simulaties zijn bij uitstek geschikt om bekwaamheidsgericht te ontwikkelen. Naast nieuwe bedrijfskundige en management kennis, kan ook geëxperimenteerd worden met nieuwe vaardigheden en ander gedrag of een combinatie hiervan. 

Waarmee we het doen 

We gebruiken de web based simulatieomgeving van Cesim; die zorgt ervoor dat een ‘schijnbaar’ standaard simulatie wordt aangepast of verrijkt op basis van uw ontwikkeldoelen en -behoeften. Cesim heeft al meer dan 20 jaar ervaring in web-based simulatie. Management of Change benut dat in een voor u resultaatgerichte veranderingsaanpak.

cesim-20years

Ervaring

Uw voorgangers in de deze Cesim simulatie zijn onder meer:  Senaatti Properties. Fortum, Gas Fenosa, Enel, Helsinki Energy, IFP School Paris, ESITPA, ESCE, Tampere University of Technology en de University of Vaasa gingen u voor in andere simulaties.

Print Friendly, PDF & Email

Shortcode "Single Product Page Related Products". Please view Product after assigning Custom Template