Situatie en ambitie

Als organisatie staat u voor de uitdaging om uw team gezamenlijk te laten begrijpen wat de performance van projecten drijft. U wilt uw projectteam verbeteren in integraal denken, besluitvorming en samenwerking. U wilt daarbij verschillende scenario’s risicovrij ervaren en uw team inspireren, uitdagen en motiveren. 

U denkt aan het simuleren van projectmanagement, waarbij uw medewerkers – in nauwe samenwerking met collega’s –  hun ervaringen – opgedaan tijdens de simulatie – op echte scenario’s toepassen. Als opleider heeft uw een vergelijkbare ambitie, waarbij u voor de uitdaging staat om uw leerlingen de geleerde business concepten in werkelijkheid toe te laten passen en te laten ervaren. 

Cesim Bank Simulation Game 

banking_colorCesim Bank Simulation is een browser gebaseerde Simulatie Game die de dynamiek van de projecten simuleert. Cesim Project is ontworpen om de essentie van project management te leren in een omgeving van samenwerkende en concurrerende elementen. 

De opdracht voor de deelnemende teams is om een bank te managen met diverse front-en backoffice activiteiten in één geografische markt. In de rol van bankdirecteur, zullen de teams verantwoordelijk zijn voor particuliere consumenten en zakelijke klanten, lenen en uitlenen, front office en backoffice, klanten met deposito’s, hypotheken en andere kredietproducten en investeringen. Ze zullen het personeel moeten managen, IT-systemen moeten onderhouden en ontwikkelen, risico’s moeten beheren, aan toezichthouders moeten rapporteren en kapitaalmarkten moeten betreden om financiering te verkrijgen, op voorwaarde dat zij tevreden zijn met de manier waarop de bank wordt gemanaged.

Belangrijke leergebieden zijn: prijsstelling van krediet en deposito producten. Evenwicht tussen risico’s en groei van de balans. De verdeling van financieringsbronnen van de bank in kerndeposito’s en beheerde schulden. Inzicht in de winst-en verliesrekening en balans van de bank. De interactie tussen de centrale bank en commerciële banken. Bank specifieke solvabiliteits-en liquiditeitsmaatregelen en wetgeving naar internationale normen. Bank specifieke terminologie en presentatie van de resultaten, waaronder een groot aantal financiële ratio’s.Geld als uniekkernproduct van een bank. De winstgevendheid van de verschillende klantsegmenten en -producten. Inzicht in de basis bankproducten en -diensten en de relatie hiertussen.

Voor opleidingsprogramma’s in de financiële sector voor zowel kleinere als grotere instellingen en branchegerichte opleidingen in onderwijsinstellingen. De simulatie biedt een schat mogelijkheden om casuïstiek toe te voegen en aan te passen, waardoor deze naadloos kan aansluiten op de leervraag.

Deze business simulatie game is eenvoudig te gebruiken, aan te passen aan de groepsgrootte en volledig toegankelijk via het online Cesim platform. Geen twee Cesim simulaties zullen hetzelfde zijn, omdat elke nieuwe sessie nieuwe mensen zal meebrengen met hun unieke interpersoonlijke vaardigheden en communicatieve tendensen.

Beschikbare talen zijn: Engels en Fins.

Na afloop van deze simulatie

De verwachte uitkomst is:

  1. Inzicht in de front-en back office activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving. 
  2. Begrip van de holistische en op feiten gebaseerde managementcultuur.
  3. Ontwikkelde analytische vaardigheden te ontwikkelen.
  4. Bewustwording over de hedendaagse bancaire bedrijfsomgeving.

Succes wordt gemeten en getoetst door zowel operationele als financiële kengetallen, zoals vermogen onder beheer, deposito en krediet productgroei, bank imago, risico factoren, kredietratio, de netto rentemarge, kosten/inkomsten ratio, krediet waardevermindering, de nettowinst marge, rendement op activa, het rendement op het eigen vermogen et cetera. De ultieme indicator in de simulatie is het totale rendement voor de aandeelhouder, dat alle belangrijke factoren voor het succes consolideert in één meetbaar criterium dat kan worden gebruikt om de prestaties van elk team te vergelijken.

Meer weten

Meer weten? Neem dan gerust contact op:

Bel onsBel ons:
+31 (0) 35 888 3600 | +31 (0)6 11 11 9405
Mail onsMail ons:
info@managementofchange.nl
Neem contact op met mij
Neem contact op met mij:
Ik laat hier mijn gegevens achter


Of bekijk onze Cesim pagina.

Voor wie

Als u in uw organisatie een simulatie wenst, welke op maat is ontwikkeld voor de leerbehoeften en -doelen van uw organisatie met een focus op: energie industrie, strategisch management, risico management, wetgeving, energiebedrijven, grondstoffen.

Voor trainers en opleiders die eenvoudig om overal en altijd via de webbrowser de training of opleiding kunnen uitvoeren.

Hoe het werkt

Veel ontwikkel- en opleidingstrajecten zijn gebaseerd op overdracht van kennis, vaardigheden en passend gedrag met een directe toepassing hiervan in de praktijk. Deze toepassing is veelal gericht op individuen en niet op teams. De kans bestaat daarmee dat men experimenteert in de praktijk of dat het geleerde niet beklijft in het team.

Simulaties bieden de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en gedrag in een virtuele setting risicovrij te oefenen, waarbij de praktijk door middel van een computersimulatie – al dan niet gecombineerd met realistisch teamwork en rollenspelen – kan worden geoefend. Door middel van feedback en reflectie op de simulatie krijgen deelnemers direct inzicht in het effect van nieuwe kennis, vaardigheden en/of gedrag. Op deze wijze kan men binnen een simulatietraject concreet ervaren, reflecteren, betekenis geven en experimenteren

Simulaties zijn bij uitstek geschikt om bekwaamheidsgericht te ontwikkelen. Naast nieuwe bedrijfskundige en management kennis, kan ook geëxperimenteerd worden met nieuwe vaardigheden en ander gedrag of een combinatie hiervan. 

Waarmee we het doen 

We gebruiken de web based simulatieomgeving van Cesim; die zorgt ervoor dat een ‘schijnbaar’ standaard simulatie wordt aangepast of verrijkt op basis van uw ontwikkeldoelen en -behoeften. Cesim heeft al meer dan 20 jaar ervaring in web-based simulatie. Management of Change benut dat in een voor u resultaatgerichte veranderingsaanpak.

cesim-20years

Ervaring

Uw voorgangers in de deze Cesim simulatie zijn onder meer:  Senaatti Properties. Fortum, Gas Fenosa, Enel, Helsinki Energy, IFP School Paris, ESITPA, ESCE, Tampere University of Technology en de University of Vaasa gingen u voor in andere simulaties.

Print Friendly, PDF & Email

Shortcode "Single Product Page Related Products". Please view Product after assigning Custom Template