Business Simulatie Games

Toont alle 4 resultaten

Business Simulatie Games

Showing all 4 results

Project Management Simulatie Game

Project management gesimuleerd in een dynamische omgeving.

Cesim Project Management is een browser gebaseerde Project Management Simulatie game die de dynamiek van de projecten simuleert. Cesim Project is ontworpen om de essentie van project management te leren in een omgeving van samenwerkende en concurrerende elementen.

Elke deelnemer in een Cesim Project simulatie-oefening heeft een actieve rol als onderdeel van een projectteam. Het projectteam is samen belast met het invullen van een groot sub-project en de  hele  project  organisatie  moet  met  succes  meerdere  eventueel  in  elkaar  grijpende  projecten voltooien,  elk  gekleurd  door  een  aantal  unieke  vraagstukken.  Het  succes  van  de  teams  is  met name    afhankelijk  van  het  vermogen  van  de  projectleden  om  passende  actieplannen  te communiceren  binnen  het  nieuw  gevormde  projectteam.  De  projectteams  en  leden  moeten  met name  beslissen  over  de  vorming  van  projectteams.  Op  basis  van  unieke  vaardigheden  en taakeisen, moeten ze uiteindelijk als team, passende budgetten, prioritering van project taken, het gebruik  van  overuren,  voorbereiding  op  onverwachte  veranderingen,  uitbesteding  van  taken  en mogelijke veranderingen in de samenstelling van het projectteam vaststellen

Simpower Simulatie Game

Verbeteren van uw organisatie door simuleren en toepassen.

Cesim SimPower is een browser gebaseerde energiebedrijf management simulatie game welke de dynamiek van de energiemarkten, productie en risico management combineert. Het omvat ook besluiten en beleid met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

De  deelnemers  /  teams managen  een  elektriciteitsbedrijf,  dat  een  eigen  productie  heeft met kolen  gestookte,  gas  gestookte  en  eolische  krachtcentrales  en  een  solide  klantenbasis, bestaande  uit  zowel  de  industriële  als  residentiële  klanten.  Het  bedrijf  maakt  gebruik  van termijncontracten ter protectie tegen prijsschommelingen op de markt en is actief in markten waar broeikasgas wetgeving en koolstofemissiehandel plaatsvinden.

De  opdracht  van  de  teams  is  om  de  verkoop,  productie,  risico  management  en  financiële functies  van  een  energiebedrijf  te  managen.  Teams  maken  beslissingen  over  prijzen, marketing,  investeringen  en  desinvesteringen,  bezettingsgraad,  operationele  verbeteringen, vernieuwbare  energie,  risico  management  beleid,  financiering  en  de  herverdeling  van  de winst.

Bank Simulatie Game

Verkrijg inzicht in de front-en back office activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving.

Cesim Bank Simulation is een simulatie voor het bankwezen, waarbij inzicht wordt verworven in de front-en back office activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving. Het helpt de deelnemers om op een holistische en op feiten gebaseerde managementcultuur  te begrijpen, analytische vaardigheden te ontwikkelen en bewustwording creëert over de hedendaagse bancaire bedrijfsomgeving.

De  opdracht  voor  de  deelnemende  teams  is  om  een  bank  te  managen  met  diverse  front-en backoffice  activiteiten  in  één  geografische markt. In  de  rol  van  bankdirecteur,  zullen  de  teams verantwoordelijk zijn voor particuliere consumenten en zakelijke klanten, lenen en uitlenen, front office  en  backoffice,  klanten  met  deposito's,  hypotheken  en  andere  kredietproducten  en investeringen. Ze zullen het personeel moeten managen, IT-systemen moeten onderhouden en ontwikkelen,    risico's    moeten    beheren,    aan    toezichthouders    moeten    rapporteren    en kapitaalmarkten moeten betreden om financiering te verkrijgen, op voorwaarde dat zij tevreden zijn met de manier waarop de bank wordt gemanaged.

Connect Simulatie Game

Werk aan het succes van een Telecom bedrijf met simulatie.

Cesim Connect is een telecombedrijf simulatie game, waarbij teams mobiel, breedband en entertainment diensten managen voor de lokale klanten en communicatie en IT-diensten voor zakelijke klanten. Het bevat ook beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur en financiën.

Teams managen een telecombedrijf die telecom en entertainment diensten beschikbaar stelt voor lokale consumenten en telecom en IT-diensten voor zakelijke klanten. Het bedrijf zit momenteel in een  situatie  waarbij  de  uitbreiding  van  het  4G-netwerk  een  belangrijke  beslissing  is.  Bovendien moeten de teams doorgaan met de recente toetreding van het bedrijf tot de entertainmentsector.

Meer weten over onze Business Simulatie Games? Bezoek dan de Cesim Pagina.