Digitale Transformatie

Toont alle 5 resultaten

Wat speelt er?

Management of Change begeleidt organisaties die (beter) willen deelnemen aan de gedigitaliseerde maatschappij. We ontwerpen en begeleiden de transformatie die nodig is om nieuwe technologieën te kunnen integreren en de voordelen ervan te benutten. De transformatie is erop gericht dat organisaties zich kunnen laten meevoeren op de digitale stroom. Een voorbeeld van een workshop van ons, waarin we ons lid PIT digitale transformatie een impuls gaven :

Een verfrissende en waardevolle aanpak om digitalisering te versnellen!

Binnen BAM Infra Connect zijn er mooie initiatieven rond digitalisering. En het gaat snel! Soms té snel voor onze medewerkers. De verschillen in begrip, draagvlak en daadkracht zorgden voorde uitdaging hoe de strategische ambitie rond digitalisering integraal aan te pakken. Het accelereren van digitalisering is namelijk een speerpunt voor BAM Infra Connect.

Met de Digital Activation Workshop van de Management of Change Coöperatie zijn we erin geslaagd om hierin de eerste stappen te zetten. De aanpak van deze combinatie van expertises in digitalisering en verandering is verfrissend anders! De veranderkundige inbedding geeft de workshop een veel grotere impact. Zo is in het voortraject een aantal van onze mensen begeleid bij het formuleren en delen van hun succesverhalen en bij het genereren van concrete ideeën met ambitie. Ook is een groep young professionals betrokken en begeleid. Zij zijn aan de workshop voor MT-leden toegevoegd om de verandering en innovatie te prikkelen en te omarmen. Door deze voorbereidingen konden de deelnemers tijdens de workshop in co-creatie aan het werk met concrete digitaliseringsideeën die waarde toevoegen voor onze organisatie.
 
Het resultaat is dan ook dat de doelstelling van de workshop ruimschoots is behaald: de digitalisering kan versneld worden!

Business Change Manager
BAM Infra Connect
 

Hoe wij uw transformatie kunnen ondersteunen

In de kijker

Showing all 5 results

Digitale Transformatie Introductie [E-Learning]

Snel de basisbegrippen van digitale transformatie leren kennen

Als professional sta je voor de taak om je kennis over Digitale Transformatie beginnen te ontwikkelen. In deze E-Learning module introduceren wij de whyhow en what van digitale transformatie. Na deze E-learning module ken je de basisbegrippen van digitale transformatie.

Na aankoop in deze Winkel word je doorgeleid naar onze online Academy waar je E-Learning product op je staat te wachten. Je treft daar multimediaal materiaal aan over  de why, how en what van Digitale Transformatie en een reflectiehulpmiddel om na te denken hoe jouw organisatie omgaat met Digitale Transformatie.

Na het bestuderen van het materiaal en het succesvol voltooien van de kennistest ontvang je een bewijs van deelname. Neem één tot anderhalf uur aan studielust mee.

In de E-Learning module kan je in contact komen met studiegenoten en docenten. Je hebt minimaal twee jaar toegang.

Je kan geïnformeerd worden over bijeenkomsten om je kennis te verdiepen en bijpassende vaardigheden te ontwikkelen.

0,00 (inclusief b.t.w.: 0,00)

Digital Transformation Masterclass

In 5 bijeenkomsten toegerust om digitale transformatie in uw organisatie te begeleiden

U weet niet goed genoeg hoe een transformatietraject aan te pakken

Als project-manager, programmamanager, architect of veranderaar staat u voor de taak om de organisatie te helpen in haar digitale transformatie: nieuwe technologieen benutten en verzilveren in een integrale beleving voor klanten, partners en gebruikers.

U wilt uw inzicht in digitale transformatie en de aanpak daarvan verbeteren: van het verkennen van de mogelijkheden, het voorbereiden van de organisatie tot en met het inrichten, implementeren en realiseren van de digitaal getransformeerde organisatie. 

Bovendien maakt u kennis met tientallen concepten en instrumenten die u helpen om uw uitdaging te realiseren.

In de Digital Transformation Masterclass maakt u met alle aspecten kennis die nodig zijn om een digitale transformatie met succes uit te voeren. U werkt in deze masterclass van 10 dagdelen in een tijdsbestek van drie maanden aan uw eigen digitale transformatie uitdaging. U kunt het geleerde direct verzilveren in uw eigen praktijk.

Onderwerpen zijn onder meer: digitale transformatietrends, drivers, sweetspots, digitale kansen,  klantgerichte transformatie (van persona's, klantreis tot aan digitale waardepropositie), business modellen, data-, proces- en systeemarchitecturen, visueel denken (visual thinking), digitale transformatie strategie (aanpak en groepaden), governance, de implementatie met haar menselijke factor en bijbehorende interventies.

Na deze masterclass bent u toegerust om uw digitaliseringsaanpak aan te gaan. U bent op de hoogte van de inzichten, methodes en instrumenten om uw organisatie te begeleiden in de digitale transformatie. U bent al begonnen om dit in uw praktijk te verzilveren.

3.500,00 (inclusief b.t.w.: 4.235,00)

Digital Awareness Workshop

Kus de digitale transformatie wakker

U ziet losse initiatieven, maar nog te weinig de integrale benadering.

Men weet nog niet wat  'digitale transformatie' voor uw klant en organisatie kan betekenen.

U wilt digitaal leiderschap ontwikkelen.

Als organisatie staat u voor de uitdaging om digitale mogelijkheden substantieel te benutten: nieuwe technologieën met een digitale 'klant-, proces- en datagerichte' mindset waardevol toepassen.

U vindt dat het tijd is om het belang en de urgentie voor digitale transformatie in uw organisatie wakker te kussen of te schudden en de mindset te veranderen.

In deze Digital Awareness Workshop werken we met deelnemers vanuit uw organisatie aan het bewustzijn, het begrip, het draagvlak en het leiderschap voor digitale transformatie. 

De onderwerpen in deze interactieve workshop variëren van wat digitalisering is, wat het betekent voor organisatie en deelnemer tot aan hoe men (zichzelf) organiseert. 

De workshop duurt 4 tot 6 uur, naar gelang uw behoefte. De trainers zijn meesters in digitale transformatie.  De workshop wordt ondersteund met een digitale omgeving.

 

Na de workshop heeft u de beeldvorming, het belang en urgentie van digitale transformatie verbeterd,  is het denken in digitale toepassingen begonnen en is een actieve "digitale houding" opgeroepen. Het geeft een basis om vervolgens in de Digital Activation Workshop verbetervoorstellen te benoemen en toe te voegen aan uw transformatiekalender.

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.

3.500,00 (inclusief b.t.w.: 4.235,00)

Digital Activation Workshop

Activeer de digitale transformatie met digitale transformatie-ideeën

U wilt de digitale transformatie activeren met een portfolio van ideeën.

U heeft in uw organisatie al een gemeenschappelijk beeld van wat digitale transformatie inhoudt en wat dit kan en zou moeten betekenen voor de organisatie.

Nu staat u voor de uitdaging om ideeën voor digitale transformatie te genereren en deze met bestaande ideeën onder te brengen in uw Digitale Transformatie Portfolio.

Mogelijk zijn er al digitale leiders met voorbeelden.

In deze interactieve workshop genereert u ideeën voor digitale transformatie en brengt u deze met bestaande ideeën samen onder één noemer.

Daarbij worden de werkzame principes van Digitale Transformatie omgezet in concrete ideeën voor Processen, Platform en Data. Deelnemers worden gevoed met voorbeelden, informatie en hulpmiddelen voor Digitale Transformatie.

U wilt ideeën beheerst verzilveren in quick wins

De ideeën worden voorzien van een eerste impact analyse en een actieplan om het idee om te zetten in een concreet verbetervoorstel. Het verbetervoorstel wordt na de bijeenkomst in teams uitgewerkt en - voor besluitvorming over de realisatie - aangeboden aan de volgende stap, de Digital Appraisal Workshop.

Deelnemers worden in deze 4 tot 6 uur durende workshop ondersteund met werkende instrumenten voor digitale transformatie. Daarnaast worden ze ondersteund met een digitale omgeving.

Na de workshop heeft u een portfolio van digitale transformatie-ideeën die uitgewerkt worden in concrete verbetervoorstellen. U heeft daarnaast bestaande initiatieven onder de digitale noemer gebracht. Verder heeft u een eerste beeld van de impact en waarde van de ideeën. Bovendien heeft u de digitale mindset van de deelnemers verder helpen ontwikkelen en heeft u deelnemers voorzien van bijbehorende instrumenten.

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.

3.500,00 (inclusief b.t.w.: 4.235,00)

Digital Appraisal Workshop

Waardeer de digitale transformatie-ideeën

U wilt de ideeën en de mensen waarderen om de ingezette transformatie te bevestigen.

 U heeft de Digital Activation Workshop gehad, waarna de deelnemers op pad zijn gegaan om de ideeën in teams uit te werken tot concrete voorstellen met een identificatie van baten en andere impact. De digitale transformatie is ingezet!

In deze workshop worden met de deelnemers uit de voorgaande workshops en de besluitvormers van uw veranderkalender (c.q. portfolio) de ideeën gewaardeerd. Daarbij worden concrete voorstellen gepresenteerd en gewaardeerd. Baten worden indien nodig aangescherpt, inclusief de wijze en meten van verzilvering hiervan. Besloten wordt over de volgende stap van besluitvorming of uitvoering. Deelnemers maken verder hun digitale transformatie-story om deze uit te dragen in de organisatie.

De workshop duurt 3 tot 4 uur, naar gelang uw behoefte. De trainers zijn meesters in digitale transformatie.  De workshop wordt ondersteund met een digitale omgeving.

Na de workshop heeft u besloten over concrete voorstellen voor digitale transformatie en heeft u deze in uw transformatiekalender opgenomen met een concrete uitkomst en aanpak. Bovendien heeft u de deelnemers en hun bijdrage gewaardeerd. 

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.

3.500,00 (inclusief b.t.w.: 4.235,00)

Uw trainers

  Ruurd Portman Msc

  Trainer

  Ruurd Portman heeft een lange ervaring in digitale transformaties van conventionele organisaties die willen deelnemen aan de gedigitaliseerde maatschappij. Hij ontwerpt en begeleidt de transformatie die nodig is om nieuwe technologieën te kunnen incorporeren en de voordelen ervan te benutten. De transformatie is erop gericht dat de organisatie zich kan laten meevoeren in de digitale stroom. In de Digitale Transformatie van Management of Change deelt hij de kennis, inzichten, praktijkvoorbeelden om uw digitale transformatie tot een scucces te helpen brengen.

   Bert van der Hooft MCM

   Bert van der Hooft heeft een lange ervaring in digitale transformaties van conventionele organisaties die (beter) willen deelnemen aan de gedigitaliseerde maatschappij. Hij ontwerpt en begeleidt de transformatie die nodig is om nieuwe technologieën te kunnen incorporeren en de voordelen ervan te benutten. In de Digitale Transformatie van Management of Change deelt hij de kennis, inzichten, praktijkvoorbeelden om uw digitale transformatie tot een scucces te helpen brengen. Bert heeft een Master Degree in verandermanagement en heeft als lijn- en programma manager in digitale transformatie gewerkt. Daarnaast is hij docent op Business Schools.