Breindeskundig Veranderen

Alle 4 resultaten

Lees meer over het brein van deze breinbereiders

Breindeskundig Veranderen

Showing all 4 results

Veerkracht bij verandering met breinkennis

Word uw eigen veranderexpert

Als professional staat u  voor de vraag een verandering (weer) fris en met veerkracht tegemoet treden met een gezonde balans tussen werk- en privéleven. Wellicht bent u gevraagd om een verandering voor uw medewerkers te begeleiden.meer...

Herken de situatie en ambitie:

 • Je maakt als jong professional voor de derde keer reorganisatie mee. Op zich ben je flexibel, maar hoe zet je in deze realiteit je natuurlijke veranderflexibiliteit effectiever en duurzamer in?
 • Je bent een ervaren professional en na 3 fusies wordt ‘het nieuwe werken’ ingevoerd. Hoe ga je deze zoveelste verandering fris en met veerkracht tegemoet treden?
 • Of, het is druk op je werk. Je pakt alles wat op je pad komt met beide handen aan, maakt lange dagen en vindt dat vanzelfsprekend. Maar hoe maak je de juiste keuzes? Hoe hou je een gezonde balans tussen werk- en privéleven?
 • Je bent (aankomend) manager of adviseur. Je bent gevraagd een verandering voor je medewerkers te begeleiden. Hoe dan? Je vraagt je af:
  • Hoe verlopen veranderprocessen bij individuen? Welke kwaliteiten heb je nodig om dergelijke trajecten te begeleiden?
  • Hoe stuur je de veranderbereidheid van je medewerkers?
  • Hoe zorg je ervoor dat individuele medewerkers de dragers worden van de gewenste verandering?
  • Hoe kun je weerstand begrijpen en ombuigen? Welke aspecten van de werking van het brein zijn hierbij van belang?
  • Hoe verander je wat veranderd moet worden, zonder de dingen te veranderen die je wilt behouden?

Mensen veranderen voortdurend. Iedere ervaring, ieder geleerd feit, iedere veranderende omgeving heeft effect op het brein. Zo is het brein constant in beweging. Breinbereiders houdt van die verandering, van het proces, de effecten en het mogelijke resultaat. 

U wordt uw eigen veranderexpert! Met een duurzame verandering als resultaat.

Deze training geeft u de gelegenheid stil te staan bij veranderen. Zo kunt u veranderen leren, snappen en zelf sturen. We bieden daartoe een persoonlijk verandertraject met groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. Kennis van het brein is hierbij de basis. En veerkracht is in het proces een sleutelwoord. Veerkrachtig, gebruikmakend van authentieke persoonlijke kwaliteiten en met een frisse blik verandering kunnen aangaan; dat is het doel. Daarbij leiden we u als het ware door een verandertraject, waarbij u steeds ondertiteling krijgt bij wat er in elke fase in uw brein gebeurt.

Na deze training kent u uw eigen persoonlijke veranderstijl, heeft u controle en autonomie over het veranderproces dat u doorloopt, heeft u inzicht in de eigen kwaliteiten, gedragspatronen, overtuigingen en verandercapaciteiten en weet u hoe u die ten positieve in kunt zetten binnen uw loopbaan en organisatie.

1.818,18

De waarderende verandering

Hoe je het herinneren van positieve ervaringen rond een thema kunt gebruiken voor een positieve toekomst

Herkenbaar?

Uw team of organisatie is in verandering. Er zijn beleidsstukken Op papier is er een strategie ... Maar het leeft niet echt. En wat dat voor uw team betekent? Nog geen idee …  Of u werkt in een leuk team, maar jullie zijn zo hard en resultaatgericht aan het werk dat de verbinding tussen de teamleden ontbreekt.

Ons brein is gericht op beloning en het vermijden van pijn. In tijden van verandering is het brein (vaak onbewust) gericht op het vermijden van te verwachten pijn en het in stand houden van de status quo. In deze ‘overlevingsstand’ is er geen focus op eerdere positieve ervaringen die juist wel beloning opleverden. 

Met Appreciative Inquiry (de waarderende benadering) creëer je een situatie waarin je als groep weer bewust op zoek gaat naar positieve ervaringen rondom een specifiek veranderthema. Die positieve ervaringen uit het verleden zijn input voor de gewenste verandering dan wel om die verandering te bestendigen.

De methodiek heeft als grote voordeel dat de verandering van binnenuit ontstaat en gedragen wordt door de groep. Waarderend Bevragen maakt op een slimme manier gebruik van de werking van het brein: het zet "spiegelneuronen" aan het werk, het zorgt voor de aanmaak van dopamine (een brein beloning en één van de brein-‘veranderversterkers’) door het accent te leggen op eerdere positieve ervaringen.  

Daarnaast doet het een appèl op het sociale brein door de verbinding met anderen te zoeken. Bovendien helpt waarderend bevragen nieuwe breingewoonten aan te maken. Hierdoor kan een verandering ontstaan die voortkomt uit, ervaren en gedragen is door alle betrokken breinen.

Na afloop van deze training van 4 dagdelen hebben de deelnemers  verbinding gemaakt over hun gewenste gemeenschappelijke toekomst met een duidelijk en persoonlijk ervaren beeld van de gewenste verandering, zijn er goede breingewoonten in de steigers gezet die de gewenste verandering bestendigen en hebben de deelnemers kunnen ervaren hoe het delen van positieve ervaringen de creativiteit en het welbevinden doet stijgen.

Waarom het brein niet van feedback houdt, tenzij …

Ervaar hoe constructieve feedback dingen kan veranderen.

Herkenbaar?

U krijgt feedback en bent een uur van slag ... U geeft een ander feedback, maar deze schiet direct in de verdediging ... U geeft met veel plezier complimenten maar vermijd het geven van feedback. Je wilt het geven en ontvangen van feedback verbeteren.

Waarom het brein niet van feedback houdt, tenzij …

Kennis over ons brein kan daarbij helpen. Het brein is een prachtig verfijnd én complex orgaan. Het zit vol mechanismen die verandering in de weg zitten of juist kunnen faciliteren. Slim gebruik maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons brein is handig.

In deze tweedaagse training nemen we u mee in de werking van het brein en wat ‘constructieve feedback’ breintechnisch gezien inhoudt. Breintechnisch gezien bevindt feedback zich in een spanningsveld … tussen de wil om te leren en de neiging om pijn te vermijden.

U leert daarin hoe het brein omgaat met emoties. Het wordt daardoor duidelijk waarom feedback niet altijd als constructief wordt ervaren: er is dus helaas ook niet altijd aanleiding is voor leren. Met een stappenplan voor het geven en ontvangen van breinvriendelijke feedback krijgt u handvatten om dit te voorkomen.

Na deze training weet u beter om te gaan met het geven en ontvangen van feedback. U kan anderen zodanig feedback  geven dat ze open kunnen (blijven) staan voor leren en ontwikkelen. Het resultaat? Sterkere relaties, betere samenwerking en een positieve, constructieve werksfeer. Kortom een constructieve verandering.

909,09

Werkdrukbeleving met breinkennis

Doorloop dit parcours waarin je je werkdruk vermindert door je eigen brein ‘te bereiden’

Herkent u deze situaties?

 • Heeeft u wel eens het gevoel dat je te weinig controle hebt (over je werk)?
 • Piekert u vaak over hoe het werk op tijd af te krijgen?
 • Ervaart u veel stress-momenten op een werkdag?
 • Heeft u het idee dat u na het werk eigenlijk te weinig ‘leuke’ dingen doet?
 • Werkt u door tijdens pauzes?
 • Vraat u zich af of een extra tijdsinvestering wel handig is als u al zo veel werkdruk ervaart? 

Lees dan nog even door …

Werkdruk anders beleven is een verandering in denken, gedrag en gevoel. Breinkennis helpt u bij het doorvoeren van deze verandering, zodat u slim gebruik kunt maken van de mogelijkheden van uw brein en de verandering blijvend is. Ieder brein is uniek en zo is het parcours verfrissend, sprankelend en op uw persoonlijke situatie toegesneden.

Tijdens dit ‘verander-parcours’ kunt u de motivatie en het plezier van ‘de kunst van het veranderen met behulp van breinkennis’ ervaren. Want het veranderproces zelf kan u veel meer lol, energie en ruimte geven dan u misschien denkt. U kunt minder werkdruk ervaren door uw eigen brein te bereiden!

Na afloop van de training van vijf dagdelen heeft u als deelnemer meer inzicht in werkdruk, kent u de onderliggende gedragspatronen,heeft u vaardigheden geleerd om de werkdruk te hanteren en heeft u manieren gevonden om om te gaan met de werkdruk.

1.239,67

Privacy Toestemming

Bekijk je privacy toestemming en/of ons privacy beleid.

Privacy Statement