Wie we zijn

De Management of Change Coöperatie is een groep professionals die mensen en organisaties helpen in het ontwikkelen van competenties in veranderen, verbeteren en innoveren. We gebruiken daarvoor gangbare en door onszelf ontwikkelde state of the art methodieken en instrumenten. We zijn in 2013 voortgekomen uit onze Management of Change Community 

We zijn coöperatie voor beroepsonderwijs met een CRKBO registratie

Management of Change is als onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoet Management of Change aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Naast de erkenning heeft dit ook tot gevolg dat met name genoemde opleidingen vrijgesteld zijn van BTW.

CRKBO_Instelling_CMYK

Lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Management of Change is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is dé overkoepelende branche organisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. Management of Change  volgt middels het lidmaatschap de gedragscode en de algemene voorwaarden, zoals deze staan gepubliceerd op de website.

NRTO-logo-voor MOC site

 

Uit hoofde van het NRTO lidmaatschap volgen wij de gedragscodes en voorwaarden:

NRTO Gedragscode

Algemene Voorwaarden ConsumentenAlgemene Voorwaarden voor Beroep en Bedrijf

Met een CEDEO Accreditatie

Management of Change heeft een Cedeo erkenning.

En het NRTO Keurmerk

De kwaliteit waarvoor we staan

We bundelen onze passie in één kwaliteitssysteem. De gemiddelde eenpitter heeft daar niets mee…en dat is geheel wederzijds. Wij willen het verschil maken. Ons kwaliteitssysteem borgt dat: “Management of Change Quality Assurance” (MOCQA).

Enkele aspecten van ons kwaliteitssysteem:

 1. We zijn gericht op de leerbehoefte van onze klanten
  Onze opleidingen zijn gericht op de vragen die bij onze klanten leven. Dit vindt u terug in de op deze behoefte gerichte opleidingen. Daarnaast deelt elke deelnemer zijn/haar persoonlijke leerdoelstellingen met onze leermeesters om aldus binnen het kader van de leermodule als deelnemer zelf richting te geven aan het leren.
 2. We co-creëren onze producten
  Elke dienst omvat een “Course Team” van meerdere professionals die zorgdragen voor enerzijds de regionale uitvoering en anderzijds als een team de kwaliteit borgen. Dit team omvat rollen als opleidingsadviseur, leermeester, moderator en beoordelaar. Daarnaast kunnen leden van onze community participeren. Aldus borgen met deze multidisciplinaire aanpak de kwaliteit van onze producten.
 3. We testen onze producten
  Elk nieuw product wordt uitgetest in onze community. Aldus bent u als betalende klant geen proefkonijn.
 4. We hebben bewezen leermeesters
  Onze leermeester zijn bevlogen, inspirerende, professionals die kunnen samenwerken en reflecteren op hun eigen handelen. Zij hebben zich bewezen in de praktijk en beheersen de theorie. Aldus leren onze deelnemers iets waar ze wat in de praktijk aan hebben. Leermeesters worden getoetst op hun vakinhoudelijke en didactische kwaliteiten en kunnen deze in op leermeesters gerichte leermodules verder ontwikkelen.
 5. We geven een integrale leerbeleving
  In onze online leeromgeving bereiden deelnemers zich – na het delen van hun persoonlijke leerdoelstellingen –  voor op de interactieve bijeenkomsten. In de interactieve bijeenkomsten gebruiken we – waar zinvol – onze online leeromgeving voor het delen van informatie. Na de bijeenkomst kan men in diezelfde online leeromgeving verder gaan met afrondende leeractiviteiten en uw evaluatie. Gedurende het gehele traject kan men in fora  van de online leeromgeving inzichten delen met andere deelnemers en kan men contact onderhouden met de leermeesters. Aldus heeft u een integrale leerbeleving: uw leeromgeving sluit naadloos aan.
 6. We geven en krijgen reflectie
  Bij de uitvoering vragen wij onze klanten om reflectie te geven in de vorm van evaluaties van de leerstof, de leermeesters, de leeromgeving en de locatie. Daarnaast kunnen deelnemers in fora hun reflectie op Management of Change delen. De leermeesters geven reflectie op de leeropdrachten die deelnemers aanleveren; dit op basis van vooraf gecommuniceerde criteria.
 7. We hebben een klachtenprocedure
  Een klachtenprocedure inclusief een geschillenregeling zorgt voor een goede aanpak als één van de voornoemde punten niet tot het gewenste resultaat leiden.

 

Lid van geschillencommissie

De Geschillencommissie is het instituut voor geschillen voor particuliere afnemers. Management of Change is aangesloten bij de Geschillencommissie.

 

LOGO geschillencommissie kleiner

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.