Een beeld van enkele van onze leden.

Veranderaar,
Coach

Veranderaar en coach. Specialist in organisatieontwikkeling in de publieke sector, het nieuwe werken, klantgericht denken & werken en conflicthantering.

“De afgelopen jaren heb ik met passie en allerlei nieuwe manieren van werken en samenwerken mensen enthousiast gemaakt voor de veranderingen waar zij voor stonden. Bij ABN AMRO heb ik met succes Het Nieuwe Werken geïntroduceerd. Vervolgens werkte ik als zelfstandig ondernemer bij opdrachtgevers zoals de Haagse Hogeschool, gemeente Zoetermeer, de provincie Gelderland, het ministerie van OCW,Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland en MVO NL.”

Leiderschapstrainer, Coach

Sjoerd de Waal heeft een duidelijke missie om het leiderschap in organisaties wereldwijd naar een hoger niveau brengen. Of het nu persoonlijk -, beginnend – of top leiderschap betreft, er is altijd ruimte voor verbetering.

Sjoerd is auteur van de leiderschapsboeken, “Lead Between the Lines” en “The Whole Brain Leader”. Hij is een expert in Whole Brain Thinking en past dit toe in zijn trainingen en coaching.

—-

“Mijn passie voor leiderschap werd vrij vroeg in mijn carrière gewekt. Dit kwam door de vele foute voorbeelden om me heen en de gevolgen hiervan op zowel organisaties als medewerkers.
Het actief delen van mijn leiderschapskennis en -ervaring vond zijn oorsprong tijdens een sessie met Dr. Stephen Covey in 2009. Hij adviseerde mij mijn volgende stap te zetten, het inspireren van leidinggevenden om bewust aan hun leiderschap te blijven werken. Ik doe dat nu door middel van trainingen, workshops, coaching, consulting en lezingen. Ben jij ook klaar voor je volgende stap in je leiderschap? Ik help je graag!”

Coach, Trainer
Jörgen Spit is zijn hele werkzame carrière actief primair met gedragsverandering van mensen en teams en organisaties. Eerst vanuit diverse settings en functies binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarna binnen diverse bedrijven en als coach, trainer en docent. Hij de nieuwe generatie coach en trainer/docent van het Oplossingsgerichte Model. Hij is getraind en geschoold door de ontwerper en grondlegger die de Oplossingsgerichte benadering in 1987 in Europa introduceerde.
Zijn motto is “Je kunt een probleem niet oplossen met een denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Het is zijn basisvisie van het Oplossingsgericht Denken en Werken. Hij dringt snel door tot de kern van het probleem en zet anderen aan tot anders denken maar vooral anders doen.
“Als Oplossingsgerichte coach en trainer geloof ik in de veerkracht van mensen en organisaties. Het streven wat zij hebben om meer resultaat, welzijn en plezier te bereiken in werk en leven ongeacht de situatie waarin zij verkeren. Ik bereik dit door het vergroten van het zelforganiserend vermogen en expertise van mens en organisatie. Naast het toevoegen van lichtheid aan complexe situaties activeer ik het leren-te-leren mechanisme van mens en organisatie.
Ik geef trainingen in Oplossingsgericht Denken en Werken binnen de domeinen: Coaching, Leiderschap en hulpverlening. Dagelijks coach ik organisaties, professionals en particulieren vanuit het Oplossingsgerichte model. Voor organisaties met complexe verandervraagstukken heb ik het “Behavioral Change Acceleration Program” ontwikkeld.”
Change Facilitator, Trainer

Change facilitator en trainer. Specialist in besluitvorming bij verandering in zowel de publieke sector als de private sector.

— 

Marjolijn heeft met haar achtergrond in psychologie en vele jaren werkervaring in consultancy en verandermanagement een mooie combinatie weten te maken in de rol van change facilitator.

Voor Marjolijn zijn zowel inhoud als emotie de sleutelaspecten van ontwikkeling en verandering. Daarnaast gelooft zij dat verandering niet maakbaar is, maar vooral ontstaat in de interactie tussen mensen.

Als change facilitator heeft Marjolijn veel organisaties begeleid bij complexe besluitvorming zodat zij in hun verandertrajecten tot gedragen besluiten en betere resultaten komen.

Over haar aanpak heeft Marjolijn samen met Edwin de Graaf een boek geschreven dat in 2017 gepubliceerd is: Decisions by Design. “

Programmamanager, Trainer, Change Facilitator

Bert van der Hooft MCM heeft in 2007 het concept van Management of Change bedacht en sindsdien in de praktijk gebracht. Dat typeert zijn kracht als bevlogen, inspirerende professional die in samenwerking tot resultaat komt. Hij is een ervaren programma- en interim manager die ook over zijn vak adviseert. Hij is docent in verschillende Management of Change opleidingen.Zijn ervaring in het ontwikkelen van Communities of Practice heeft hij neergeslagen in een concept (De KennisKrakeling) waaarover hij ook adviseert en doceert. Kortom een geboren competentieontwikkelaar die aan het stuur of als bijrijder u ondersteunt. Ons ondersteunt hij als bestuurder van onze coöperatie

“Ik ben begonnen in de psychiatrie en heb sindsdien gewerkt aan gedragsverandering van professionals bij diverse organisaties. Ik inspireer anderen, moedig ze aan en ondersteun hen in de ontwikkeling van harde en zachte vaardigheden. Ik ben werkzaam geweest als opdrachtgever en opdrachtnemer en weet als geen ander wat dat in de praktijk betekent. Ik ben vertrouwd met het werken met andere partijen in een keten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest in de competentieontwikkeling van professionals,van gesprekstechnieken tot aan het ontdekken van de eigen talenten en het werken aan inzetbaarheid.”

Projectmanager,
Veranderaar,
Trainer

Veranderaar en projectmanager. Vertrouwd met gedragsverandering in de publieke sector.

— 

“Na enige tijd werkzaam te zijn bij het Ministerie van Defensie, kreeg ik een burgerfunctie (niet-militair) op officiersniveau aangeboden. Hier werd ik projectleider op de Koninklijke Militaire School Luchtmacht, verantwoordelijk voor de invoering van nieuwe onderwijstechnieken en systemen ter verbet ering van de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Verder heb ik ervaring als militair projectmanager bij de Koninklijke Luchtmacht en adviseur van de Luchtmacht raad. Inmiddels ben ik reservist bij de Koninklijke Luchtmacht, waar ik parttime leiding geef aan de Dienst Militaire Leiderschapsopleidingen Luchtmacht,waar ik de hoogste militair van de afdeling ben. Hier ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van leiderschapstrajecten voor alle onderofficieren van de Koninklijke Luchtmacht.”

Procesbegeleider,
Coach

Procesbegeleider en coach. Vertrouwd met gedragsverandering, samenwerking en besluitvorming. Veel werkervaring in de publieke sector: Ministerie IenM, KNMI, MinisterieVWS, Tilburg University.

“Als procesbegeleider en coach heb ik een kracht in de non-verbale communicatie en co-creatie. Ik ben afgestudeerd als Muziektherapeut en werkzaam geweest in de psychiatrie en voor justitie. Vanuit deze achtergrond heb ik met name aandacht voor een open dialoog, waarin ik meervoudig kijk en onderzoek hoe de groep tot eigen oplossingen komt. Het werken met de onderstroom in groepen heb ik in verschillende eigen ondernemingen toegepast. Bij opdrachtgevers in verandering, kan ik mijn therapeutische en creatieve talenten goed inzetten als patroondoorbreker binnen organisatie teams. Over mijn aanpak heb ik samen met Marjolijn de Graaf een boek geschreven dat in 2017 gepubliceerd is: Decisions by Design.”

Adviseur, Trainer,
Coach

Roel is een enthousiaste en inspirerende adviseur, coach en trainer binnen het brede vakgebied van verandermanagement met een specialisme in Lean Six Sigma. Zijn jarenlange praktijkervaring als verbeterprojectmanager van oa. DMAIC’s, A3 en 5S projecten voorziet elke cursus van luisterrijke voorbeelden en oefenmateriaal.

Roel is een no nonsense adviseur en coach van verbeterinitiatieven met daarbij gevoel voor cultuur, organisatie en het doorbreken van taboes. Persoonlijke verbeterresultaten variëren van 30.000,- euro kosten reductie tot 1.000.000,- omzetstijging op projectbasis.

Als partner van de Management of Change houdt Roel zich met name bezig met het opleiden van Orange-, Green-, en Black Belts en adviseren van organisaties bij verandervraagstukken. Hiernaast vervult hij momenteel de rol van Lean Programmamanager bij de Nederlandse marktleider in stand- en interieurbouw en coached hij 15 verbeterprojecten over 3 Business Units ten einde de marge en doorlooptijden van organisatieprojecten te verbeteren met behoudt van kwaliteit.

Lean Six Sigma
Trainer, Facilitator, Adviseur

Ivonne is een bevlogen, inspirerende professionele docent, trainer, facilitator en adviseur met een specialisatie in informatiebeveiliging en de integratie daarvan in de bedrijfsvoering. Zij helpt in het vergroten van de awereness van informatiebeveiliging en het kritisch bekijken van nut en noodzaak van beschermende maatregelen om aldus organisaties in het bereiken van hun bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

Enkele diensten van Ivonne zijn: de begeleiding tot ISO27001 certificering, het verbeteren van de beheer- of bedrijfsprocessen, het geven van trainingen, gaming sessies en workshops (zoals Lego® Serious Play® workshop).

 

Projectmanager, Agile Practitioner

Senior projectmanager, programmamanager en agile practitioner met internationale ervaring in diverse landen en culturen.

Meer dan 25 jaar praktijkervaring met projectmatige implementaties en diverse methodes en technieken.
IPMA-B, PMP, PMI-ACP, CSM en PRINCE2 gecertificeerd.
Ervaring in ondersteuning van verandertrajecten en transformaties.
Gewerkt vanuit beide leverancier- en klantperspectief.
Gastdocent projectmanagement universiteit/hogeschool.
Bewezen communicatie-, presentatie- en onderhandelingsvaardigheden.
Management van belanghebbenden op alle niveaus. Sterke inspirator, teamleider en coach.

 — 

“Mijn passie ligt bij concrete implementaties van veranderingen, daar waar mensen het onmogelijke mogelijk maken.”

Trainer, Faciliator

Marten heeft sinds 1985  ik ervaring in de ICT. De afgelopen jaren is zijn focus verschoven van ‘IT-systemen’ via processen naar mensen. Volgens Marten begint iedere gewenste verbetering, of het nou om mensen, organisaties, afdelingen of processen gaat, met mensenwerk. Het gaat daarbij voor hem altijd om de combinatie van de mens en zijn gedrag.

Marten vindt het enorm inspirerend om bij mensen weer ‘vonken’ in de ogen te zien ontstaan. Dit lukt onder andere door training, coaching, adviseren en voorbeeldgedrag.

Door zijn aanstekelijk enthousiasme en creativiteit te combineren met een klantgerichte oriëntatie, zoekt hij naar verbetermogelijkheden in processen, mensen en organisaties. Hij is vastberaden om  – waar dan ook mogelijk – verbeteringen tot stand te brengen.

Marten is onze specialist in projectmanagement en projectmatig werken. Hij traint mensen in dit vak: van nieuwkomer tot aan senior. 

Vanuit de visie dat iedere verbetering begint met mensenwerk, is Marten ook Holistisch Reiki Therapeut en  Reiki Master. Hij kan training combineren met therapeutische behandelingen met een stevige achtergrond als coach om zo effectief mogelijk te kunnen werken.

 

 

Inspirator, Facilitator, Coach

Ron is een zeer ervaren, inspirerende manager met leidinggevende kwaliteiten. Hij heeft zijn sporen verdiend bij een grote diversiteit aan bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Zijn kwaliteiten richten zich op mensen management en het openen van deuren bij bedrijven en instellingen op elk nivo. Hij is doelgericht, gedreven en (pro-)actief ingesteld en is bij uitstek een inspirator voor zijn (werk)omgeving. Daarbij zijn duidelijkheid, openheid en integriteit sleutelwoorden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Maatschappelijk verantwoord leiderschap staan hoog in het vaandel. Zijn visie is dat de je mensen om je heen kunt laten groeien door ze te inspireren waarbij de focus is gericht op de ontwikkeling van de mens en niet op de te bereiken doelen.

Communicatie deskundige

Erwin Albrecht heeft ruime ervaring in projectcommunicatie, interne communicatie en persvoorlichting en woordvoering. In 2009 heeft hij een vast dienstverband ingeruild voor een bestaan als zzp-er.

 Erwin is ervan overtuigd dat een geslaagd veranderingstraject staat of valt met een goede aanpak van de interne communicatie. Door mensen te betrekken, perspectief te bieden en ze zelf verantwoordelijk te maken voor hun keuzes. Hierbij maakt hij onder andere gebruik van een bijzondere vorm van gamification: de innovatieve LEGO® SERIOUS PLAY® –methode.

 

 

Trainer

Marc heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in het bedrijfsleven en bij de overheid. De laatste 15 jaar als procesinrichter en projectmanager met een grote passie voor het activeren van veranderingen. Als gastdocent deelt hij zijn ervaringen bij het meten van de effectiviteit van veranderen.

Samen met Bert van der Hooft heeft Marc in 2014 de Change Activation Masterclass ontwikkeld.

Marc gelooft dat dingen altijd beter kunnen . Hij is er van overtuigd dat , omdat alles voortdurend in beweging is en veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, het succes van een bedrijf of instelling steeds meer afhankelijk is van hoe de organisatie omgaat met continue veranderingen. Het is zijn uitdaging om organisaties te helpen met het vinden en implementeren van manieren om hiermee om te gaan.