Onze overtuiging

De hedendaagse Management of Change professional heeft niet voldoende aan alleen praktijk en theorie. Veerkracht en Leiderschap maken in dynamische omstandigheden het verschil. Eigenschappen daarbij zijn improvisatie, respectvolle interactie en communicatie met anderen en wijsheid:

 • Wie improviseert blijft ook creatief  onder druk en slaagt erin om in grote dynamiek te presteren.
 • Wie wederkerig weet te interacteren en te communiceren met gelijk- en andersdenkenden creëert vertrouwen en voegt nieuwe inzichten toe.
 • Wie wijs is, is nieuwsgierig en open en vermijdt te grote zekerheid, teveel zelfvertrouwen en teveel onvoorzichtigheid. De balans tussen vasthoudendheid en twijfel geeft het vermogen  om complexe problemen aan te kunnen en effectueel te zijn: een daadwerkelijke verbetering brengend.

De ontplooiing van de Management of Change professional  is in onze visie er dan ook op gericht om reflective practitioners te ontwikkelen die kunnen reflecteren op het eigen denken en handelen.

Leeraanpak

Onze leeraanpak kenmerkt zich door 8 L’s:

 1. Leerarrangement waarin deelnemers richting geven aan hun leren door het formuleren van pre- en post leerdoelen: voor, in en na de opleiding geeft de deelnemer richting door het formuleren van (ambitieuze) leerdoelen die een meetbare effectuele verandering beogen. Deelnemers worden gevraagd om hun  gewenste uitkomst te benoemen. Zij geven daarmee zelf richting aan hun ontplooiing.
 2. Lessen en workshops die  zorgen voor interactieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen deelnemers en docenten die de brug slaan tussen theorie en praktijk (niets zo praktisch als een goede theorie; niets theoretisch zonder een goede praktijk).
 3. Leergroepen waarin deelnemers in kleine groepen reflecteren op hun eigen denken en handelen.
 4. Leeromgeving die een rijke bron  van informatie is en de communicatie ondersteunt.
 5. Leren in Actie waarin individuele deelnemers begeleid worden in het leren in de eigen werksituatie. Een coach uit de eigen organisatie of van Management of Change behoort tot de mogelijkheden.
 6. Leermix waarin leeractiviteiten in een fysieke en virtuele mix plaats vinden. We noemen dit onze multichannel leermix. Zo bevat elke opleiding een virtuele component die zelfstudie en virtuele communicatie mogelijk maken. Ondersteund door deze multichannel leermix werkt u zich omhoog in het leerproces van onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren en evalueren en creëren.
 7. Leveren, waarin in co-creatie deelnemers in de eigen werkomgeving het geleerde toepassen (samenlerend produceren) en het effect meten in hun omgeving.
 8. Levenlang Leren. Ons motto is dan ook: “Het echte leren begint pas echt als wij klaar zijn met het geven van de opleiding”.

Het Voordeel van onze Leeraanpak

Het voordeel voor u als opdrachtgever en deelnemer van onze leeraanpak:

 1. Overal en altijd leren
  Het voordeel van onze  multichannel leermix is dat deelnemers voor een deel hun eigen leertijd kunnen inplannen: overal en altijd kunnen leren. Onze Elektronische Leer Omgeving maakt dit mogelijk (bijvoorbeeld door met een tablet in de trein de presentatie van de docent te kunnen beluisteren).
 2. Effectueel leren
  Meer leerplezier, motivatie, flexibiliteit, efficiëntie  studietijd en slagingskans voor deelnemers.