Aanbod voor uw medewerkers

Introductie

Introductie

Uw wilt uw consultants opleiden naar het 3.0 niveau. Dit wilt u doen door competenties te ontwikkelen met training, opleiding en begeleiding (meester/gezel). U wilt uw academie  – of zogezegd – de winkel vullen.

Op deze pagina:

  • Hebben wij tegen de achtergrond van de door u aangegeven competenties de meest waarschijnlijke workshops en trainingen gebundeld. Daarbij hebben we ons gericht op workshops en de trainingen met een kortere doorlooptijd; dit om een snelle verzilvering te ondersteunen.
  • Zie het tabblad “compententies” voor onze bundeling en de navolgende tabbladen voor de workshops en trainingen.
  • Verder hebben we onze workshops en trainingen globaal afgezet tegen junior en medior niveaus. Zie hiervoor het tabblad “niveaus”.

We hebben in onze opgave geen prijzen vermeld. Als u doorklikt ziet u de prijzen voor open inschrijving. Afhankelijk van uw wensen en aantallen deelnemers kunnen we een passende aanbieding doen.

Alle workshops en trainingen worden ondersteund door onze state of the art gamified online leeromgeving op www.managementofchange.academy. U kunt ook een eigen academie vullen. Lees meer over de online omgeving op blended leeromgeving).

We baseren de kennis die we delen op internationale bronnen en geven les op business schools en universiteiten. Dat betekent dat uw professional veelal Engelstalige content ziet, tenzij dat disfunctioneel is (zoals bij Kritisch Denken en Communiceren). Desgewenst vertalen we voor u. De bijeenkomsten en de online omgeving zijn in het Nederlands (of Engels).

Desgewenst kan deze pagina zich verder ontwikkelen tot uw eigen academie, met uw logo en workshops en trainingen van uzelf, ons en ons beider partners.

Competenties

Competenties

Compententies defiieren we in deze context als datgene wat de vakman (of -vrouw) maakt: Vaardigheid, Attitude en Kennis.

De compententies die u noemt zijn: Proactief, Empatisch, Innovatief, Ondernemerschap, Klantgericht, Creatief, Leergierig, Continu verbeteren, Consultancy skills, Probleemoplossend vermogen, Communicatief vaardig, Goed luisteren, Schakelen op diverse niveaus, Kennis delen, Goed samenwerken, Sterke gesprekspartner en goede gesprekstechnieken, Managen van continue verbetering en Innovatiemanagement. 

Op basis van de aangegeven competenties hebben we een selectie gemaakt uit ons aanbod om uw winkel te helpen vullen. We hebben vervolgens onze selectie voor u gebundeld in de volgende tabbladen:

CompetentiesUw competenties gebundeld
Consultancy SkillsPersoonlijke EffectiviteitVerander-managementOndernemer-schapInnovatieContinue VerbeteringLeider-schap
Communicatief vaardigx      
Consultancy skillsx      
Continu verbeteren     x 
Creatief    x  
Empatischxx     
Goed luisterenxx     
Goed samenwerken x     
Innovatief    x  
Innovatiemanagement    x  
Kennis delenWordt in alle workshops en trainingen gestimuleerd c.q. gevraagd.
Vraag ook naar de training om kennisactivisten te ontwikkelen.
Klantgericht   x   
LeergierigWordt in alle workshops en trainingen gestimuleerd c.q. gevraagd.
Vraag ook naar de training om kennisactivisten te ontwikkelen.
Managen van continue verbetering     x 
Ondernemerschap   x   
Proactiefxx x   
Probleemoplossend vermogen x x   
Schakelen op diverse niveausx  x  x
Sterke gesprekspartner en goede gespreks-techniekenxx     

Om onze workshops en trainingen te koppelen aan uw functieniveaus hebben we een indicatie gemaakt op het “Niveaus” tabblad.

Op basis van het functieprofiel kunnen wij echter de competenties verder inkleuren en matchen met workshops of trainingen, om aldus op individueel niveau en op teamniveau een leerplan te helpen ontwikkelen. We helpen graag met deze functieprofielen en de leerplannen; dit desgewenst ondersteund met assessments en testen.

Consultancy Skills

Consultancy Skills

Voor deze bundeling van competenties hebben we de volgende workshops en trainingen geselecteerd:

Kritisch Denken en Communiceren (KDC)

Versterk besluitvorming door het analyseren en maken van sterke argumentaties

Kunt u met schaarse middelen het risico lopen van een slecht onderbouwd besluit?

Binnen organisaties worden vele beslissingen genomen op basis van beslisdocumenten, niet altijd voorzien van betrouwbare feiten, realistische aannames en een goede redenering en soms zelfs (onbedoeld) misleidend.

Hoe logisch zijn de gevolgde redeneringen, conclusies en hoe stevig zijn de gebruikte feiten nou eigenlijk?

Als professional staat u voor de uitdaging om besluitvorming gedegen voor te bereiden met een klinkende conclusies en onderbouwde argumentaties: of u nu een beleidsdocument, investeringsvoorstel of mail schrijft of deze als adviseur analyseert. U wilt verantwoord beslissen op een positief kritische wijze.

Deze training is aan honderden professionals met grote tevredenheid gegeven.

Daarnaast is deze training in incompany aantal leer- en ontwikkelprojecten ingebed, met name in portfoliomanagement.

 In deze interactieve training van 3 dagdelen werken we met u aan uw competentie om kritisch te denken en te communiceren. U leert wat kritisch denken omvat, wat daarvan de valkuilen zijn en hoe argumentaties te analyseren. Verder werkt u aan uw eigen argumentaties met behulp van een gestructureerde denk- en communicatietechniek. Dit oefent u met een eigen beslisdocument uit uw eigen praktijk, die vervolgens ook in groepsverband methodisch onderzocht worden. U bereidt zich in onze online leeromgeving voor met een scala aan online oefeningen en instrumenten. 

Na afloop ben u als kritisch denker beter in staat om voor beslisdocumenten een goede argumentatie te maken en die van anderen te beoordelen. U bent daarenboven in staat om deze te communiceren. Met de incompany variant spreekt u als team en organisatie dan dezelfde taal en geeft u een boost aan de teamcompetentie om onderbouwde besluiten te nemen. U heeft de besluitvoming versterkt!

Adviesvaardigheden

Bouw aan een goede relatie met uw opdrachtgever

Wilt u uw opdrachtgever goed adviseren en daarmee goed samenwerken?

Als consultant staat u voor de uitdaging om een goede samenwerkingsrelatie met uw opdrachtgever te ontwikkelen. U stelt uzelf de vraag hoe die verbinding succesvol tot stand te brengen en uit te bouwen tot een resultaatgerichte en vertrouwenswekkende relatie met uw opdrachtgever(s). 

Rijk aan rollenspelen waarmee u uw adviesvaardigheden ontwikkelt

In deze interactieve training van drie dagdelen leert u wat adviesvaardigheden zijn, hoe u een goede adviesrelatie opbouwt, wat de stappen daarbij zijn, hoe u komt tot uw advies en dit aanbiedt. Welke gesprekstechniek u helpt bij de advisering en hoe u omgaat met verschillende belangen en verstoringen.

Na deze training weet u als consultant wat advisering inhoudt, wat de werkende advies principes zijn om een constructieve relatie met uw opdrachtgever op te bouwen en heeft u daarmee geoefend. U bent klaar om dit in de praktijk te brengen. Kortom u heeft uw adviesvaardigheden verbeterd.

Vraagstuk Analyse

Adresseer het juiste vraagstuk goed

U wilt u uw opdracht goed beginnen door het vraagstuk adequaat te benoemen. U wilt het juiste vraagstuk op de goede manier oplossen.

Projecten en consultancy opdrachten mislukken veelal bij de start doordat het vraagstuk niet goed genoeg in haar context geadresseerd is. Als professional staat u voor de uitdaging om adequaat vraagstukken in kaart te brengen, deze te benoemen en te voorzien van een antwoord met een oplossing die daadwerkelijk het probleem kan verhelpen.

U werkt met cases en rollenspelen. Op zoek naar een resultaat dat verbonden is met de oorzaken van het vraagstuk.

In deze interactieve training werkt u aan de competentie om de situatie te beschrijven, de aannames te benoemen, de vraagstukken en haar impact te benoemen om vervolgens met een oplossing te kunnen gaan komen, die u kunt onderbouwen en kunt koppelen aan het vraagstuk.

De training bestaat uit een workshop van één dagdeel, waarna u in uw eigen werkomgeving dit toepast. Vervolgens koppelt u dit terug aan uw trainer en ontvangt u feedback. Deze training is ook individueel of als team te volgen in het kader van de opstart van uw opdracht. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Na deze training bent u beter toegerust om vraagstukken adequaat te benoemen en te voorzien van een passende oplossing in uw eigen werkomgeving.

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit

Voor deze bundeling van competenties hebben we de volgende workshops en trainingen geselecteerd:

Getting Things Done Level 1 Training met Outlook

De training als je zelf, of met een paar collega’s, GTD - inclusief toepassing in Outlook - onder de knie wil krijgen. In één dag leer je het systeem kennen, zodat je voortaan weer controle en overzicht hebt over je werk en leven.

Workshop “How to deal with people you can’t stand”

Hoe het beste uit andere mensen naar boven te krijgen

Als professional kom je mensen tegen die u als moeilijk ervaart:  ze werken niet mee, liggen dwars, weten het beter, bluffen, twijfelen, zeggen ja (en ondertussen), zeggen niets of donderen over je heen. U heeft uw best gedaan om ze te beïnvloeden, maar het werkt niet of niet goed genoeg. U stoot uw neus en u heeft geen grip op die mensen die u niet kan uitstaan. 

In deze interactieve workshop leert u inzicht te krijgen in de diverse typen dwarsliggers en krijgt u tips om op elk type grip te krijgen om het beste uit hun halen.We doen dat met karikaturen van elk type dwarsligger en oefenen daarmee in een rollenspel. U gaat weg met een onepager die u kan raadplegen in situaties waar u het gevoel heeft met uw hoofd tegen een muur op te lopen. 

De workshop duurt (afhankelijk van het aantal deelnemers en rollenspelen) 1,5 tot 2,5 uur.

De workshop wordt verzorgd door Bert van der Hooft MCM. Bert is verandermanager en heeft een lange ervaring als opdrachtnemer (project- en programmamanager) en als opdrachtgever. Hij deelt zijn kennis en ervaringen onder meer op de Rotterdam Business School, de Universiteit van Utrecht en de AOG Academie. Last but not least: in het verleden heeft Bert zijn hoofd regelmatig gestoten met dwarsliggers. Mogelijk is hij in deze workshop zelf een dwarsligger.

Ze doen niet wat ik ze vraag…

Kies wijs je beïnvloedingstactiek

Als professional staat u voor de taak om anderen te beïnvloeden. U staat daarbij vaak onder (tijds)druk. U ervaart dat het beïnvloeden niet altijd lukt. U zou beter willen begrijpen waarom het wel of niet lukt.

In deze interactieve workshop leert u om bewuster je beïnvloedingsstrategie te kiezen en uit te voeren om zo de effectualiteit van uw beïnvloeding te helpen vergroten. U ontvangt een instrument dat u in uw werk kan blijven gebruiken. U bent dan beter in staat om de valkuilen van uw beïnvloeding te vermijden. Kortom: kom en kies wijs uw beïnvloeding! Een tablet meenemen is handig als u meteen gebruik wil maken van het aangereikte instrument; noodzakelijk is het niet.

De workshop duurt (afhankelijk van het aantal deelnemers en rollenspelen) 1,5 tot 2,5 uur.

De workshop wordt verzorgd door Bert van der Hooft MCM. Bert is verandermanager en heeft een lange ervaring als opdrachtnemer (project- en programmamanager) en als opdrachtgever. Hij deelt zijn kennis en ervaringen onder meer op de Rotterdam Business School, de Universiteit van Utrecht en de AOG Academie voor Management. .Last but not least: in het verleden heeft Bert zijn neus regelmatig gestoten in het beïnvloeden. Daarop reflecterend heeft hij een workshop en een instrument ontwikkelt die helpt om wijzer te beïnvloeden. Boek de workshop en ervaar het wijzer beïnvloeden.

Waarom het brein niet van feedback houdt, tenzij …

Ervaar hoe constructieve feedback dingen kan veranderen.

Herkenbaar?

U krijgt feedback en bent een uur van slag ... U geeft een ander feedback, maar deze schiet direct in de verdediging ... U geeft met veel plezier complimenten maar vermijd het geven van feedback. Je wilt het geven en ontvangen van feedback verbeteren.

Waarom het brein niet van feedback houdt, tenzij …

Kennis over ons brein kan daarbij helpen. Het brein is een prachtig verfijnd én complex orgaan. Het zit vol mechanismen die verandering in de weg zitten of juist kunnen faciliteren. Slim gebruik maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons brein is handig.

In deze tweedaagse training nemen we u mee in de werking van het brein en wat ‘constructieve feedback’ breintechnisch gezien inhoudt. Breintechnisch gezien bevindt feedback zich in een spanningsveld … tussen de wil om te leren en de neiging om pijn te vermijden.

U leert daarin hoe het brein omgaat met emoties. Het wordt daardoor duidelijk waarom feedback niet altijd als constructief wordt ervaren: er is dus helaas ook niet altijd aanleiding is voor leren. Met een stappenplan voor het geven en ontvangen van breinvriendelijke feedback krijgt u handvatten om dit te voorkomen.

Na deze training weet u beter om te gaan met het geven en ontvangen van feedback. U kan anderen zodanig feedback  geven dat ze open kunnen (blijven) staan voor leren en ontwikkelen. Het resultaat? Sterkere relaties, betere samenwerking en een positieve, constructieve werksfeer. Kortom een constructieve verandering.

Verandermanagement

Verandermanagement

Voor deze bundeling van competenties hebben we de volgende workshops en trainingen geselecteerd:

Change Activation Masterclass (CAM)

Verbeter de kunst van het activeren van verandering

Je weet als professional niet hoe de verandering aan te pakken of doet dat al jaren intuïtief en bent nu op zoek naar nieuwe inzichten, werkende principes, aanpak en instrumenten.

Je bent - of wordt - betrokken bij een resultaatgerichte verandering: er ligt een ontwerp voor een oplossing en een plan waarin naar een concrete oplossing toe gewerkt wordt. Je staat voor de taak om die verandering duurzaam te activeren. Je weet echter dat resultaatgerichte verandering niet vanzelf komt. Het is een samenspel van mensen, inzichten en instrumenten die de verandering samen maken. Hoe dat aan te pakken?

In deze training werk je aan de kunst van het activeren van verandering door  de juiste aanpak te kiezen, goed af te stemmen met de sponsor, de veranderuitdaging te benoemen, de cultuur in te schatten en de verandergereedheid te bepalen, de verandercommunicatie in te richten, om te gaan met weerstand, de effectiviteit te meten en te werken aan jezelf als "Change Enabler" in je eigen werkpraktijk.

Je werkt aan jezelf en maakt kennis met een omvangrijke set veranderinstrumenten. Wat voor verandering zal dat voor jou als Change Enabler geven?

De Change Activation Masterclass (CAM) omvat vijf interactieve plenaire bijeenkomsten van een dagdeel, waarin 20 topics uit gehele spectrum van activeren van verandering behandeld worden. Dit met theorie, cases en rollenspelen. Je werkt daarnaast in leergroepen en je kunt webinars volgen. Je activeert je eigen verandering door het geleerde in je eigen praktijk te brengen met een eindopdracht waarin je persoonlijk ondersteund wordt.

 De topics:

Bekijk een impressie van jouw verranderreis

Je brengt dit in de praktijk, ondersteund met persoonlijke begeleiding en een rijke online leeromgeving met meer dan 50 instrumenten. De leeromgeving blijft nog jaren voor je beschikbaar.

De masterclass wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarin je het geleerde in uw eigen werkpraktijk toepast en daar op reflecteert. Bij succesvolle uitvoering ontvang je  een practitioners certificaat. Het voorafgaande foundation deel eindigt met de laatste plenaire bijeenkomst en duurt circa 13 weken. Daarna kunt je onder begeleiding 6 maanden werken aan je practitioners niveau.

Na afloop van deze masterclass ben je als Change Enabler toegerust met de competenties om verandering effectief te kunnen activeren. Van het kiezen van de juiste aanpak, afstemming met de sponsor, de benoeming van de veranderuitdaging, de inschatting van de cultuur,  de bepaling van de verandergereedheid, de strategie en wijze van verandercommunicatie, hoe om te gaan met weerstand tot aan de meting van de effectiviteit. Je bent klaar voor het activeren van verandering.

Borgen voor Morgen

Hoe je mensen empowert en verantwoordelijk maakt voor de verandering!

U merkt dat de impact en houdbaarheid van uw inspanningen te kort is en er in de praktijk te weinig verandert. U wilt dat uw veranderinspanningen rendement opleveren en de resultaten geborgd worden.

Als veranderaar heeft u de ambitie om meer rendement uit interventies te halen. Wanneer u geïnvesteerd heeft in een verandering dan wilt u dat de energie, afspraken en uitgezette processen tijdens de sessie ook blijvend worden geïntegreerd in de organisatie. Zodat de verandering zichtbaar en tastbaar wordt in het dagelijks werk van de medewerkers en hun interactie met de klant! De verandering houdt alleen stand wanneer deze op de juiste wijze wordt geborgd.


Hoe zorgt u ervoor dat anderen de verandering in de organisatie gaan uitdragen en verder verspreiden?

De overgang van verandering naar borging is lang niet zo eenvoudig. Te vaak wordt er verwacht dat de resultaten van een veranderingsopgave vanzelf doorwerken en vastgehouden worden in de organisatie. Dat enthousiasme tijdens een sessie voldoende is om het resultaat en de gemaakte afspraken voort te laten leven wanneer de dagelijkse praktijk weer zijn intrede doet. Dat we acties kunnen toewijzen aan een projectteam en we de resultaten wel afwachten: succes!

In deze training over het inbedden, uitbreiden en verankeren van veranderingen reiken wij handvatten en technieken aan waarmee u de aansluiting vindt bij het verandervermogen van medewerkers, deelnemers en stakeholders. Daarmee spreekt u hun intrinsieke motivatie aan en gaan zij de verandering dragen en uitdragen.

Na deze halfdaagse training bent u beter toegerust om veranderingen te implementeren:  U krijgt het inzicht in het waarom, wat en hoe je kan borgen voor morgen.

Verandering: hoe krijg je mensen mee?

Hoe mensen écht te verbinden aan een verandering.

Als veranderaar wilt u dat mensen zich willen verbinden aan de verandering. U wilt de situatie  creëren en/of voorwaarden te scheppen waardoor mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en aan de verandering bijdragen. U weet dat alleen wanneer u ingrijpt op de organisatiecultuur,  de verandering echt wordt gedragen.

In hoeverre werken de mensen mee aan de gewenste organisatieverandering?

Veranderingen zijn succesvoller wanneer er veel menselijke energie achter steekt. Wanneer de samenwerking stagneert of de productiviteit afneemt, kunt u als manager en/of veranderaar zorgen voor een omgeving die meer menselijke energie oplevert. Met andere woorden: u stimuleert de (team)prestaties door te werken aan de randvoorwaarden.

We kunnen mensen niet dwingen om zich te verbinden. Verbinding is een gevolg, een resultaat.

Mensen verbinden zich op natuurlijke wijze aan iets, wanneer zij de kans krijgen om mee te doen en eigenaarschap te nemen. U kunt wel de situatie creëren en/of voorwaarden scheppen waarin mensen doen wat ze willen doen, in plaats van wat hen verteld wordt te doen. Geef medewerkers autonomie, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Daarmee verbeteren de teamprestaties!

In deze halfdaagse training leert u methoden en handvatten om de situatie te creëren en/of voorwaarden te scheppen waardoor mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en aan de verandering bijdragen.

Decisions by Design

In vier stappen naar breed gedragen besluiten

Als professional staat u voor de uitdaging een blijvende verandering aan te brengen in de manier waarop mensen samenwerken; waarbij gedragen besluiten tot betere resultaten moeten leiden. Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om met actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen. Vier ontwerpstappen leiden u als veranderaar, interactief met de betrokkenen, naar cruciale en gedragen besluiten waarin alle perspectieven en werkelijkheden erkend zijn.

Bent u vooral bezig om anderen te overtuigen en mee te krijgen met de verandering?

In elke samenwerking met projectleden, klanten of business partners, heersen er altijd verschillende zienswijzen, houdingen en belangen. Hoe breng je al die verschillende beelden en interpretaties bij elkaar om tot een breed gedragen besluit te komen, ten behoeve van een plan van aanpak waar alle partijen zich in kunnen vinden?

Hoe schept u de situatie waarin iedereen zich inzet voor het gezamenlijk belang?

Wanneer u in een verandertraject of project met anderen samenwerkt, dan wilt u dat de energie, aanwezige kennis en verrichte werkzaamheden daadwerkelijk bijdragen aan het gezamenlijke resultaat. Op zo'n manier dat individuele beelden en belangen gekend worden, verschillende oplossingen samen onderzocht zijn om uiteindelijk de verbinding en het commitment te bereiken naar de gestelde ambitie. Besluitvorming die voor alle partijen een win-win situatie oplevert, zal je bewust moeten vormgeven.

In deze eendaagse training leert u de besluitvormingsmethode Decisions by Design om tot een gedragen besluit te komen, waarbij de betrokkenen een win-win situatie ervaren. We delen de grondbeginselen en de vier stappen, waarmee u in uw eigen praktijk een groepsbesluit realiseert. Door te timeboxen bereikt u bovendien versneld resultaat. 

Ondernemersschap

Ondernemerschap

Voor deze bundeling van competenties hebben we de volgende workshops en trainingen geselecteerd:

Business Case Management (BCM)

Weet hoe sterke business cases (helpen) te maken en zwakke cases aan te wijzen of verbeteren

U wilt een sterke business case maken dan wel de zwakke eruit pikken c.q verbeteren.

Als professional bent u of wordt u betrokken bij het maken, verbeteren en/of evalueren van een business case. U weet dat business cases variëren in kwaliteit, van zwak tot misleidend aan toe. U staat voor de uitdaging om uw rol te nemen, maar hoe pakt u dit aan?

U leert het maken en beoordelen van een Business Case.

Een assessment model en een online leeromgeving helpen u daarin.

In deze interactieve training van vijf bijeenkomsten doorlopen en werken we met u aan het proces van het maken van Business Cases van strategische opties, stakeholders analyse, assessment (aantrekkelijkheid en haalbaarheid) om tot een sterke en overtuigende business case te komen. Er wordt geoefend aan de hand van casussen en uw eigen praktijk, geleerd van praktijkervaringen en tips en vaardigheden om het geleerde in uw praktijk te kunnen toepassen.

Na deze training bent u een waardig gesprekspartner in het (helpen) maken, verbeteren en/of evalueren van Business Cases. U weet waarin sterke business cases zich onderscheiden van zwakke en misleidende business cases. U heeft een helder zicht op een succesvolle aanpak en de daartoe benodigde instrumenten.

Business Modelling & Value Creation (BMV)

Wendbare business modellen en waardeproposities die hout snijden

U wilt in plaats van vage modellen een reële waardepropositie die past in het business model

De essentie van ondernemen is waarde te creëren voor de belanghebbenden en betrokkenen; dit in een omgeving en markt die continue in beweging is. Organisaties zitten met de uitdaging om producten en diensten mee te laten veranderen om de (meer)waarde te blijven creëren. Wendbaarheid is nodig.

Als professional wilt u wendbaarheid in de waardeproposities van producten en diensten borgen of vergroten. U bent op zoek naar inzichten en instrumenten om dit te realiseren. 

Concrete en wendbare business modellen en waardeproposities die uw klant boeit en bindt

In deze interactieve training van drie dagdelen werkt u aan de kunst van het ontwerpen van: Business Modellen & Waardeproposities. U werkt aan uw eigen of andermans business modellen en waardeproposities. We blijven daarbij niet hangen in vage businessmodellen. We zoeken naar de scherpte van het business model in de vorm van de waardepropositie.

Na deze training beheerst u de kunst van het maken/verbeteren van een business model en een waardepropositie die hout snijdt. U heeft deze kunst al in uw eigen praktijk kunnen toepassen.

Benefits Realisation Management (BRM)

Krijg grip op de baten: van benoemen tot aan verzilveren

U wilt grip op de baten hebben: het geld en andere baten laten groeien en verzilveren.

Als professional bent u betrokken bij verandertrajecten in het verbeteren van diensten en producten, het verbeteren van prestaties, het verhogen van de klanttevredenheid of het besparen van kosten. Deze verandertrajecten hebben baten, die niet altijd goed benoemd zijn dan wel belegd of verzilverd worden. U wilt de baten niet alleen benoemen, maar ook meten en verzilveren.

Voor opdrachtgevers en professionals werkzaam in projecten, programma's en portfolio's

In deze interactieve training van 3 dagdelen leert u wat Benefit Realisation is, wat het betekent en hoe u baten identificeert, structureert, meet en de verzilvering kan borgen. U doet dit tegen de achtergrond van uw eigen werkomgeving. Een online leeromgeving ondersteunt u met kennis en instrumenten. De training sluit aan bij gangbare methodes voor project- en programmabeheersing. 

Na deze training weet u wat Benefits Management is en waarom het van belang is, heeft u een begrippenkader dat helpt om baten te kunnen identificeren, structureren, meten, waarderen en verzilveren. Bovendien maakt u kennis met bijbehorende instrumenten die u toe kunt passen in uw praktijk. U heeft grip op de baten.

Innovatie

Innovatie

Voor deze bundeling van competenties hebben we de volgende workshops en trainingen geselecteerd:

Business Technology Alignment Masterclass (BTAM)

Do you want to master Business Technology Alignment? 

U staat voor de taak om trends en technologie te verzilveren in uw organisatie en een brug te slaan.

Technologie ontwikkelt zich sneller en sneller. Trends vliegen op uw af. Als professional moet u van Trends en Technologie meer afweten en toepassen in uw eigen organisatie. U staat voor de taak om als waardig partner de brug te slaan tussen Business en ICT (of vice versa), bijvoorbeeld in een verandertraject waarin u uw organisatie wil innoveren of digitaal wil transformeren.

Ondersteund met een rijk gevulde online leeromgeving met instrumenten die er toe doen.

In deze interactieve training van 8 bijeenkomsten werkt u aan de werkzame inzichten en instrumenten die de brug helpen te slaan. U onderzoekt in leergroepen en in plenaire bijeenkomsten trends, u kijkt naar de bronnen van innovatie, hoe innovatieve organisaties uitgerust en ontwikkeld worden, hoe uw innovatiestrategie er uit kan zien, hoe u business modellen en producten kunt ontwikkelen, wat voor product- en agile management daarbij hoort, hoe u de assets en portfolio kunt managen, hoe u in samenwerking de waarde verzilvert, welke vraagstukken u kan tegenkomen en welke dynamiek daarmee gepaard gaat.

Na deze training bent u toegerust om als waardig (gespreks)partner de brug te slaan tussen Business en ICT met werkzame principes en instrumenten. U heeft een beeld van gangbare trends en wat deze kunnen betekenen voor uw organisatie. Bovenal beheerst u methoden en technieken om trends te volgen en uw organisatie wendbaar mee te laten bewegen.

Deze training is ook incompany beschikbaar als Innovation Entrepreneurship Masterclass om de innovatie en het ondernemerschap in uw organisatie op een wendbare manier een boost te geven en de innovatiepijplijn te vullen. 

Continue Verbetering

Continue Verbetering

Voor deze bundeling van competenties hebben we de volgende workshops en trainingen geselecteerd:

Lean Six Sigma Green Belt

Bent u of wordt u gevraagd om een verbeterproject te managen?

Volg dan de Lean Six Sigma Green Belt en leer de ins en outs kennen van Lean Six Sigma en de verschillende projectmethodieken en oefen met de zachte kant van veranderen zoals omgaan met weerstand en faciliteren van (brainstorm)sessies.

Heeft u een Orange Belt certificaat of een gelijkwaardige Lean of Six Sigma opleiding? Kijk dan dan naar de Green Belt Fast Track.

Certified Professional Scrum Master [PSM1]

Voor meesterschap in het leiden van Scrum projecten.

Als Scrum Master staat u voor de taak om met uw team waardevolle producten en diensten op te leveren. Voor u als Scrum Master is goed leiderschap daarbij essentieel om het beste uit uw team te halen. U bent op zoek naar hoe deze rol als Scrum Master professioneel in te vullen.

In deze unieke 2-daagse training Professional Scrum Master (PSM1) leert u wat de rol van de Scrum Master inhoudt en hoe u aan deze cruciale rol succesvol invulling kan geven. De training bereidt u voor op afleggen van het assessment voor het PSM1 certificaat van Scrum.org. Het assessment ter waarde van $150,= is inbegrepen in onze prijs.

Uw trainers zijn Professional Scrum Masters en Product Owners. U wordt ondersteund met een moderne online leeromgeving.

De training is er voor iedereen die als Professional Scrum Master nieuwe Scrum projecten wil leiden of lopende Scrum projecten naar een hoger niveau wilt tillen.

Leiderschap

Leiderschap

Voor deze bundeling van competenties hebben we de volgende workshops en trainingen geselecteerd:

Oplossingsgericht Leidinggeven

Beter veranderen met oplossingsgericht leidinggeven

Als leidinggevende wil je meer rendement uit verbeteringen en veranderingen te halen. Het is je taak om daar zo succesvol mogelijk in te zijn. De context van je werk is complex en hierin is het soms moeilijk voor professionals om met de juiste motivatie aan de slag te blijven. Weerstand van mensen en complexiteit van problemen belemmert het halen van de gewenste resultaten.

Je zoekt continu naar manieren om je eigen effectiviteit binnen je verschillende mandaten als leider te vergroten. Je wil je bekwamen in een radicaal andere manier om problemen op te lossen dan vanuit de mindset die je tot nu toe geleerd heeft. Je wordt getraind in het Oplossingsgericht Denken en Werken, die het zelforganiserend vermogen van teams en individuen vergroot.

In deze driedaagse training leer je dat er in elke situatie, hoe complex of moeilijk ook, altijd oplossingen zijn. Bovendien leer je individuen en teams beter motiveren en enthousiasmeren. Je leert verschillende nieuwe wetenschappelijk onderbouwde technieken toe te passen in het leidinggeven, onder andere hoe effectief om te gaan met weerstand. Je ondersteunt de professional zijn eigen oplossingen te ontdekken en te realiseren in plaats van problemen en oorzaken te analyseren.

Na deze training kunt u Oplossingsgericht Denken en Werken toepassen in uw eigen praktijk om resultaten te versnellen, anderen te enthousiasmeren en het zelforganiserend vermogen te vergroten.

Oplossingsgericht Leren Coachen

Met minder moeite, meer positiviteit én resultaat in uw coachen!

Als professional, in een coachende of begeleidende rol, sta je voor de uitdaging om mensen de best mogelijke begeleiding en coaching te geven. Dit wil je doen op een positieve en effectieve wijze. Oplossingsgericht Coachen is een simpel en krachtig model om met een korte doorlooptijd duurzame resultaten te halen. Met deze evidence based denk- en werkwijze help je anderen sneller en ook betere oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen.

Excellente coaching geven is niet makkelijk en soms frustrerend als er sprake is van hardnekkige weerstand of mensen die niet gecoacht willen worden. Soms zijn de problemen waarmee mensen komen erg complex en zien zij geen licht aan het eind van de tunnel. Oplossingsgericht coachen bied je een denk- en werkwijze die in de dagelijkse praktijk zeer effectief gebleken is.

Deze radicaal andere manier van coachen leert je een manier om problemen anders op te lossen dan vanuit de mindset die je geleerd hebt. Onder ieder probleem zit een wens of behoefte. Niet het onderzoeken en analyseren van het probleem, maar het ontdekken van de wens of behoefte en hoe deze persoon zijn eigen doelen gaat bereiken staat centraal in dit model. Je laat mensen groeien door ze op een positieve wijze te richten op persoonlijke krachten en talenten. Deze vorm van coaching geeft een boost bij het motiveren en het vergroten van het zelforganiserend vermogen van individuen en teams.

In deze vierdaagse training leer én train je jezelf in een wetenschappelijk bewezen, zeer effectieve en positieve vorm van coaching die anderen helpt de gewenste resultaten te bereiken. De training wordt ondersteunt door een moderne online leeromgeving met o.a. aanvullende literatuur, filmfragmenten en oefeningen zodat het leerrendement optimaal is. Na de eerste trainingsdag pas je direct oplossingsgerichte principes en technieken toe om resultaten te versnellen, anderen te motiveren en het zelforganiserend vermogen te vergroten.  De principes en technieken die je eenmaal geleerd hebt toe te passen, worden ook niet meer vergeten.

Niveaus

Niveaus

Om onze workshops en trainingen te koppelen aan uw functieniveaus hebben we een indicatie gemaakt van de geschiktheid voor junioren en senioren. Hierbij richten we ons op de kenniscomponent in de standaard uitvoering. De feitelijke samenstelling van de deelnemersgroep bepaalt mede de aanvullende content en de groepsdynamiek en persoonlijke begeleiding waarmee attitude en vaardigheden ontwikkeld worden. Onze tentatieve indeling:

Workshop/Training

Categorie

Dagdelen

JuniorSenior
Kritisch Denken en Communiceren (KDC)Consultancy Skills3++++++
Adviesvaardigheden3+++++
Workshop “How to deal with people you can’t stand”Persoonlijke Effectiviteit0,5++++
Ze doen niet wat ik ze vraag…0,5  ++++++ 
Getting Things Done Level 1 Training met Outlook+++ +++ 
Feedback met Breinkennis1++++++
Change Activation Masterclass (CAM)Verandermanagement 5++++++
Borgen voor Morgen0,5 ++++ 
Verandering: hoe krijg je mensen mee?0,5+++ 
Decisions by Design1++++ 
Business Case Management (BCM)Ondernemerschap   5 ++++ 
Business Modelling & Value Creation (BMV) 3 ++++ 
Benefits Realisation Management (BRM)3++++++
Business Technology Alignment Masterclass (BTAM)Innovatie8++++
Lean Six Sigma Orange Belt Continue Verbetering 4 +++++ 
Lean Six Sigma Green Belt16++++
Lean Six Sigma Black Belt 14 +++ 
Certified Professional Scrum Master [PSM1]2++++++
Oplossingsgericht LeidinggevenLeiderschap6++++
Oplossingsgericht Leren Coachen6++++

Legenda: het aantal + geeft onze tentatieve inschatting aan van de mate van geschiktheid. Aan de hand van de definitieve profiel- of functiebeschrijving kunnen we dit nauwkeuriger maken.

 

Op basis van het functieprofiel kunnen wij de competenties verder inkleuren en matchen met workshops of trainingen om aldus op individueel niveau en op teamniveau een leerplan te helpen ontwikkelen. We helpen graag met het functieprofiel en de persoonlijke en teamleerplannen; dit ondersteund met assessments en testen.