Aanbod voor uw klanten

U heeft de ambitie om de kennis van uw organisatie commercieel in te zetten. U bent op zoek naar een eigen academie voor uw klanten om deze winkel ook te vullen met uw eigen kennisoplossingen zoals een kennisbank, workshops, trainingen en opleidingen. 

Ons advies is om uw eigen winkel te maken. Lees er meer over op blended leeromgeving. Met uw professionals organiseren we dan workshops om uw kennisproducten in de blended leeromgeving te publiceren. Daarenboven kan Management of Change uw winkel vullen met haar kennisproducten die u onder uw eigen naam kunt verkopen. Zie het aanbod voor uw medewerkers.

Selectie uit ons aanbod: Digital Transformation

Voor deze trend geselecteerde workshops en trainingen. Opgemerkt wordt dat al deze edities voorzien zijn van Digital Transformation context (content, cases tot en met opdrachten): 

Showing all 7 results

Digital Awareness Workshop

Kus de digitale transformatie wakker

U ziet losse initiatieven, maar nog te weinig de integrale benadering.

Men weet nog niet wat  'digitale transformatie' voor uw klant en organisatie kan betekenen.

U wilt digitaal leiderschap ontwikkelen.

Als organisatie staat u voor de uitdaging om digitale mogelijkheden substantieel te benutten: nieuwe technologieën met een digitale 'klant-, proces- en datagerichte' mindset waardevol toepassen.

U vindt dat het tijd is om het belang en de urgentie voor digitale transformatie in uw organisatie wakker te kussen of te schudden en de mindset te veranderen.

In deze Digital Awareness Workshop werken we met deelnemers vanuit uw organisatie aan het bewustzijn, het begrip, het draagvlak en het leiderschap voor digitale transformatie. 

De onderwerpen in deze interactieve workshop variëren van wat digitalisering is, wat het betekent voor organisatie en deelnemer tot aan hoe men (zichzelf) organiseert. 

De workshop duurt 4 tot 6 uur, naar gelang uw behoefte. De trainers zijn meesters in digitale transformatie.  De workshop wordt ondersteund met een digitale omgeving.

 

Na de workshop heeft u de beeldvorming, het belang en urgentie van digitale transformatie verbeterd,  is het denken in digitale toepassingen begonnen en is een actieve "digitale houding" opgeroepen. Het geeft een basis om vervolgens in de Digital Activation Workshop verbetervoorstellen te benoemen en toe te voegen aan uw transformatiekalender.

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.

0 out of 5

Digital Activation Workshop

Activeer de digitale transformatie met digitale transformatie-ideeën

U wilt de digitale transformatie activeren met een portfolio van ideeën.

U heeft in uw organisatie al een gemeenschappelijk beeld van wat digitale transformatie inhoudt en wat dit kan en zou moeten betekenen voor de organisatie.

Nu staat u voor de uitdaging om ideeën voor digitale transformatie te genereren en deze met bestaande ideeën onder te brengen in uw Digitale Transformatie Portfolio.

Mogelijk zijn er al digitale leiders met voorbeelden.

In deze interactieve workshop genereert u ideeën voor digitale transformatie en brengt u deze met bestaande ideeën samen onder één noemer.

Daarbij worden de werkzame principes van Digitale Transformatie omgezet in concrete ideeën voor Processen, Platform en Data. Deelnemers worden gevoed met voorbeelden, informatie en hulpmiddelen voor Digitale Transformatie.

U wilt ideeën beheerst verzilveren in quick wins

De ideeën worden voorzien van een eerste impact analyse en een actieplan om het idee om te zetten in een concreet verbetervoorstel. Het verbetervoorstel wordt na de bijeenkomst in teams uitgewerkt en - voor besluitvorming over de realisatie - aangeboden aan de volgende stap, de Digital Appraisal Workshop.

Deelnemers worden in deze 4 tot 6 uur durende workshop ondersteund met werkende instrumenten voor digitale transformatie. Daarnaast worden ze ondersteund met een digitale omgeving.

Na de workshop heeft u een portfolio van digitale transformatie-ideeën die uitgewerkt worden in concrete verbetervoorstellen. U heeft daarnaast bestaande initiatieven onder de digitale noemer gebracht. Verder heeft u een eerste beeld van de impact en waarde van de ideeën. Bovendien heeft u de digitale mindset van de deelnemers verder helpen ontwikkelen en heeft u deelnemers voorzien van bijbehorende instrumenten.

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.

0 out of 5

Digital Appraisal Workshop

Waardeer de digitale transformatie-ideeën

U wilt de ideeën en de mensen waarderen om de ingezette transformatie te bevestigen.

 U heeft de Digital Activation Workshop gehad, waarna de deelnemers op pad zijn gegaan om de ideeën in teams uit te werken tot concrete voorstellen met een identificatie van baten en andere impact. De digitale transformatie is ingezet!

In deze workshop worden met de deelnemers uit de voorgaande workshops en de besluitvormers van uw veranderkalender (c.q. portfolio) de ideeën gewaardeerd. Daarbij worden concrete voorstellen gepresenteerd en gewaardeerd. Baten worden indien nodig aangescherpt, inclusief de wijze en meten van verzilvering hiervan. Besloten wordt over de volgende stap van besluitvorming of uitvoering. Deelnemers maken verder hun digitale transformatie-story om deze uit te dragen in de organisatie.

De workshop duurt 3 tot 4 uur, naar gelang uw behoefte. De trainers zijn meesters in digitale transformatie.  De workshop wordt ondersteund met een digitale omgeving.

Na de workshop heeft u besloten over concrete voorstellen voor digitale transformatie en heeft u deze in uw transformatiekalender opgenomen met een concrete uitkomst en aanpak. Bovendien heeft u de deelnemers en hun bijdrage gewaardeerd. 

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.

0 out of 5

Change Activation Masterclass (CAM)

Verbeter de kunst van het activeren van verandering

Je weet als professional niet hoe de verandering aan te pakken of doet dat al jaren intuïtief en bent nu op zoek naar nieuwe inzichten, werkende principes, aanpak en instrumenten.

Je bent - of wordt - betrokken bij een resultaatgerichte verandering: er ligt een ontwerp voor een oplossing en een plan waarin naar een concrete oplossing toe gewerkt wordt. Je staat voor de taak om die verandering duurzaam te activeren. Je weet echter dat resultaatgerichte verandering niet vanzelf komt. Het is een samenspel van mensen, inzichten en instrumenten die de verandering samen maken. Hoe dat aan te pakken?

In deze training werk je aan de kunst van het activeren van verandering door  de juiste aanpak te kiezen, goed af te stemmen met de sponsor, de veranderuitdaging te benoemen, de cultuur in te schatten en de verandergereedheid te bepalen, de verandercommunicatie in te richten, om te gaan met weerstand, de effectiviteit te meten en te werken aan jezelf als "Change Enabler" in je eigen werkpraktijk.

Je werkt aan jezelf en maakt kennis met een omvangrijke set veranderinstrumenten. Wat voor verandering zal dat voor jou als Change Enabler geven?

De Change Activation Masterclass (CAM) omvat vijf interactieve plenaire bijeenkomsten van een dagdeel, waarin 20 topics uit gehele spectrum van activeren van verandering behandeld worden. Dit met theorie, cases en rollenspelen. Je werkt daarnaast in leergroepen en je kunt webinars volgen. Je activeert je eigen verandering door het geleerde in je eigen praktijk te brengen met een eindopdracht waarin je persoonlijk ondersteund wordt.

 De topics:

Bekijk een impressie van jouw verranderreis

Je brengt dit in de praktijk, ondersteund met persoonlijke begeleiding en een rijke online leeromgeving met meer dan 50 instrumenten. De leeromgeving blijft nog jaren voor je beschikbaar.

De masterclass wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarin je het geleerde in uw eigen werkpraktijk toepast en daar op reflecteert. Bij succesvolle uitvoering ontvang je  een practitioners certificaat. Het voorafgaande foundation deel eindigt met de laatste plenaire bijeenkomst en duurt circa 13 weken. Daarna kunt je onder begeleiding 6 maanden werken aan je practitioners niveau.

Na afloop van deze masterclass ben je als Change Enabler toegerust met de competenties om verandering effectief te kunnen activeren. Van het kiezen van de juiste aanpak, afstemming met de sponsor, de benoeming van de veranderuitdaging, de inschatting van de cultuur,  de bepaling van de verandergereedheid, de strategie en wijze van verandercommunicatie, hoe om te gaan met weerstand tot aan de meting van de effectiviteit. Je bent klaar voor het activeren van verandering.

4.00 out of 5

Business Technology Alignment Masterclass (BTAM)

Do you want to master Business Technology Alignment? 

U staat voor de taak om trends en technologie te verzilveren in uw organisatie en een brug te slaan.

Technologie ontwikkelt zich sneller en sneller. Trends vliegen op uw af. Als professional moet u van Trends en Technologie meer afweten en toepassen in uw eigen organisatie. U staat voor de taak om als waardig partner de brug te slaan tussen Business en ICT (of vice versa), bijvoorbeeld in een verandertraject waarin u uw organisatie wil innoveren of digitaal wil transformeren.

Ondersteund met een rijk gevulde online leeromgeving met instrumenten die er toe doen.

In deze interactieve training van 8 bijeenkomsten werkt u aan de werkzame inzichten en instrumenten die de brug helpen te slaan. U onderzoekt in leergroepen en in plenaire bijeenkomsten trends, u kijkt naar de bronnen van innovatie, hoe innovatieve organisaties uitgerust en ontwikkeld worden, hoe uw innovatiestrategie er uit kan zien, hoe u business modellen en producten kunt ontwikkelen, wat voor product- en agile management daarbij hoort, hoe u de assets en portfolio kunt managen, hoe u in samenwerking de waarde verzilvert, welke vraagstukken u kan tegenkomen en welke dynamiek daarmee gepaard gaat.

Na deze training bent u toegerust om als waardig (gespreks)partner de brug te slaan tussen Business en ICT met werkzame principes en instrumenten. U heeft een beeld van gangbare trends en wat deze kunnen betekenen voor uw organisatie. Bovenal beheerst u methoden en technieken om trends te volgen en uw organisatie wendbaar mee te laten bewegen.

Deze training is ook incompany beschikbaar als Innovation Entrepreneurship Masterclass om de innovatie en het ondernemerschap in uw organisatie op een wendbare manier een boost te geven en de innovatiepijplijn te vullen. 

4.00 out of 5

Business Case Management (BCM)

Weet hoe sterke business cases (helpen) te maken en zwakke cases aan te wijzen of verbeteren

U wilt een sterke business case maken dan wel de zwakke eruit pikken c.q verbeteren.

Als professional bent u of wordt u betrokken bij het maken, verbeteren en/of evalueren van een business case. U weet dat business cases variëren in kwaliteit, van zwak tot misleidend aan toe. U staat voor de uitdaging om uw rol te nemen, maar hoe pakt u dit aan?

U leert het maken en beoordelen van een Business Case.

Een assessment model en een online leeromgeving helpen u daarin.

In deze interactieve training van vijf bijeenkomsten doorlopen en werken we met u aan het proces van het maken van Business Cases van strategische opties, stakeholders analyse, assessment (aantrekkelijkheid en haalbaarheid) om tot een sterke en overtuigende business case te komen. Er wordt geoefend aan de hand van casussen en uw eigen praktijk, geleerd van praktijkervaringen en tips en vaardigheden om het geleerde in uw praktijk te kunnen toepassen.

Na deze training bent u een waardig gesprekspartner in het (helpen) maken, verbeteren en/of evalueren van Business Cases. U weet waarin sterke business cases zich onderscheiden van zwakke en misleidende business cases. U heeft een helder zicht op een succesvolle aanpak en de daartoe benodigde instrumenten.

4.00 out of 5

Business Modelling & Value Creation (BMV)

Wendbare business modellen en waardeproposities die hout snijden

U wilt in plaats van vage modellen een reële waardepropositie die past in het business model

De essentie van ondernemen is waarde te creëren voor de belanghebbenden en betrokkenen; dit in een omgeving en markt die continue in beweging is. Organisaties zitten met de uitdaging om producten en diensten mee te laten veranderen om de (meer)waarde te blijven creëren. Wendbaarheid is nodig.

Als professional wilt u wendbaarheid in de waardeproposities van producten en diensten borgen of vergroten. U bent op zoek naar inzichten en instrumenten om dit te realiseren. 

Concrete en wendbare business modellen en waardeproposities die uw klant boeit en bindt

In deze interactieve training van drie dagdelen werkt u aan de kunst van het ontwerpen van: Business Modellen & Waardeproposities. U werkt aan uw eigen of andermans business modellen en waardeproposities. We blijven daarbij niet hangen in vage businessmodellen. We zoeken naar de scherpte van het business model in de vorm van de waardepropositie.

Na deze training beheerst u de kunst van het maken/verbeteren van een business model en een waardepropositie die hout snijdt. U heeft deze kunst al in uw eigen praktijk kunnen toepassen.

4.00 out of 5