De Algemene Leden Vergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van onze coöperatie. Iedereen heeft een gelijke stem, geschorste leden mogen niet meestemmen. De vergadering is minimaal 1 x per jaar, op verzoek van het bestuur of van 20 % van de leden en wordt 7 dagen van tevoren aangekondigd. We hoeven niet fysiek bij elkaar te komem. Zo kan een unaniem besluit van alle leden kan ook schriftelijk genomen worden.

De belangrijkste taken van de Algemene Ledenvergadering zijn de benoeming van de bestuurder, het toelaten van nieuwe leden en het vaststellen van de begroting en jaarrekening. Ook kan de ledenvergadering regels en reglementen vaststellen en toestemming geven tot het doen van investeringen of grote verkopen.

De Bestuurder

In onze opzet is de bestuurder belast met het besturen van de coöperatie:
– Het voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
– Het vertegenwoordigen van de coöperatie: beantwoorden van correspondentie etc.
– Behoeden voor nadeel: bijvoorbeeld tegen claims van derden
– Bijhouden van de leden- en financiële administratie

Daarnaast mag de bestuurder slechts beperkt verplichtingen aangaan, namelijk voor zover vastgelegd is in de jaarlijkse begroting of het tekenen voor offertes en opdrachten enkel voor zover afgedekt door toezeggingen van leden conform de regels die daarvoor gesteld zijn.

Raad van Advies

Ten behoeve van onze ontwikkeling, het ontdekken van mogelijkheden en de kwaliteitsbewaking is er een Raad van Advies met professionals uit verschillende beroepen en werkvelden.

Partners

@@@@

Coöperatie Leden

@@@@@@

Community Leden

@@@@

Bijeenkomsten

We houden we regelmatig bijeenkomsten met onze leden van de coöperatie,partners en community leden. Zo is er een jaarlijkse formele vergadering met alle associates, en ook thema bijeenkomsten.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.