Welkom

cesim-20yearsWelkom bij deze pagina waar Management of Change haar Cesim Business Games etaleert. Op de tabbladen vindt u de algemene principes beschreven. Onder de tabbladen vindt u de Business Simulation Games.

Situatie en Ambitie

Situatie en ambitie

Veel ontwikkel- en opleidingstrajecten zijn gebaseerd op overdracht van kennis, vaardigheden en passend gedrag met een directe toepassing hiervan in de praktijk. Deze toepassing is veelal gericht op individuen en niet op teams. De kans bestaat daarmee dat men experimenteert in de praktijk of dat het geleerde niet beklijft in het team.

Simulaties bieden de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en gedrag in een virtuele setting risicovrij te oefenen, waarbij de praktijk door middel van een computersimulatie – al dan niet gecombineerd met realistisch teamwork en rollenspelen – kan worden geoefend. Door middel van feedback en reflectie op de simulatie krijgen deelnemers direct inzicht in het effect van nieuwe kennis, vaardigheden en/of gedrag. Op deze wijze kan men binnen een simulatietraject concreet ervaren, reflecteren, betekenis geven en experimenteren

Simulaties zijn bij uitstek geschikt om bekwaamheidsgericht te ontwikkelen. Naast nieuwe bedrijfskundige en management kennis, kan ook geëxperimenteerd worden met nieuwe vaardigheden en ander gedrag of een combinatie hiervan. 

Werking

Hoe werkt het?

Alle Cesim business simulatie games zijn gebouwd op een krachtig, stabiel en in schaal te vergroten online platform, welke trainers in staat stelt hun onderwijsprogramma vanaf een centrale interface uit te voeren.

Een typisch Business Management Simulatie procesbusiness-simulation-game-flow1

Na een introductie, maken de teams het spel zich eigen door middel van oefenronde. Deze oefenrondes hebben geen invloed op de echte resultaten van de game.

business-simulation-game-flow2De trainer besluit het aantal besluitvormingsronden (5-12) (zie de cirkel)

Elke gesimuleerde markt bestaat uit minimaal 3 en maximaal 12 teams, met 2-8 leden per team. Het aantal parallele simulaties is onbeperkt, waardoor het aantal deelnemers aan een simulatie onbeperkt is.

Alle teams starten van een gelijke uitgangssituatie, met gelijk marktaandelen en winsten. De teams worden tijdens de simulatie met gelijke marktomstandigheden – en ontwikkelingen geconfronteerd.

Opgemerkt moet worden dat de teams tegen elkaar spelen in een gezamenlijke markt, dus niet tegen de computer. De besluiten van het ene team hebben effect op de resultaten van een ander team en de ontwikkeling van de markt als geheel.

Aangepast om te passen

Om het maximale voordeel uit een simulatie te halen, moet het worden aangepast. Na een zorgvuldige analyse van uw wensen, zullen wij samen met u toewerken naar een ontwerp van hoge kwaliteit en een flexibel op schaal gemaakte simulatie. Simulaties kunnen worden geleverd door middel van een door een trainer geleide klassikale opleiding,  door een trainer geleide virtuele opleiding of een gemengde oplossing die het beste van beide bevat.

Het proces begint met “Analyse & Ontwerp” en het resultaat hiervan is een complete blauwdruk van de voor u aangepaste simulatie. De werkelijke simulatie zal worden gemaakt nadat u de voorgestelde simulatie heeft goedgekeurd, zoals gepresenteerd in de blauwdruk. Als resultaat van het gehele proces zal u een aangepaste bedrijfssimulatie game hebben, die on-demand beschikbaar is en geleverd kan worden met de meest geschikte levermogelijkheid die er is

Voor Wie

Voor wie

Cesim kan gebruikt worden:

 1. Organisaties (business)
  We willen ervoor zorgen dat u slaagt in het succesvol opleiden van uw medewerkers en dat het leidt tot een groter bewustzijn van de “business” door middel van het leren met een risicovrij simulatie. 

  Simulatie-gebaseerde oplossingen richten zich op alle niveaus van de organisatie en het leren van de inhoud kan worden aangepast aan de ontwikkelbehoeften van de doelgroep. Afhankelijk van de geografische spreiding van de doelgroep, kunnen de simulaties worden verzorgd door middel van een combinatie van klassikaal en e-learning om de opleidingsinvestering van het bedrijf te optimaliseren. De nieuw verworven vaardigheden zijn direct toepasbaar en zijn een aanvulling op de ervaringen en rollen van de deelnemers.

  We hebben verschillende specialistische en gemakkelijk inzetbare branchespecifieke simulaties die kunnen worden gebruikt, of als startpunt kunnen dienen voor uw eigen maatwerk. Al onze branchespecifieke business simulaties zijn ontwikkeld in samenwerking met praktijkbeoefenaars en zijn getest met grote aantal deelnemers.

 2. Opleidingen (educatie)
  We willen ervoor zorgen dat u uw studenten succesvol betrekt en hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbetert door middel van risicovrij en simulatiegebaseerd leren.

  Business simulatie games behoren tot het domein van ‘Active learning’, dat alle vormen van leren met zich meebrengt, waarbij de deelnemer gedragsmatig en cognitief actief is. Het is een aanvulling op het theoretisch onderwijs, door een dynamisch, reactief en risicovrije leeromgeving voor studenten om te creëren.

  Cesim business simulaties kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in onder meer de volgende modules: internationale business en strategie, marketing,  dienstverlening, hospitality  op HBO, Post-HBO, academisch en  MBA-niveau.

Voordelen

Voordelen

Organisaties (business)

Voordelen voor de organisatie

Simulatie in uw bedrijfsopleiding /management development geeft de voordelen: 

 • Zorg voor concurrentievermogen van uw bedrijf op de lange termijn.
 • Verbeter de communicatie en samenwerking tussen afdelingen.
 • Help managers met het maken van betere beslissingen door rekening te houden met andere afdelingen.
 • Help managers begrijpen welke beslissingen bijdragen aan aandeelhouderswaarde.

 Voordelen voor opleiders

Het gebruiken van de Business Simulatie Games in uw opleiding zal:

 • U helpen cross-functionele managementteams op te leiden in een volledige online omgeving.
 • U toestaan om een passende, branchespecifieke opleiding te creëren.
 • Staat u toe uw training te leveren in een aantal verschillende talen.

Voordelen voor het management team

Werken in een cross-functioneel team kan zeer de moeite waard zijn, maar kent ook zijn moeilijke kanten.
Begrijpen waar u past, en hoe uw beslissingen invloed hebben op andere afdelingen, alsmede op het bedrijf’s
uiteindelijke resultaat kan een uitdagende taak zijn.

Opleiden met business simulaties zal:

 • Uw brede en geïntegreerde kijk op uw bedrijf’s business verbeteren.
 • De samenwerking en communicatie tussen u en uw collega’s verbeteren.

Opleiding (educatie)

Voordelen voor het curriculum

Integratie van Business Simulatie in uw curriculum geeft de voordelen:

 • De inzetbaarheid van studenten wordt verbeterd.
 • De samenwerking tussen instellingen (zelfs over grenzen) verbeteren
 • De interactie tussen student-faculteit verbeteren.
 • De student-student interactie verbeteren.
 • De academische prestaties verbeteren (d.w.z. hogere cijfers).
 • Een leuker onderwijsprogramma kan worden gecreeërd.
 • Het onderwijsaanbod wordt veelzijdiger.

Voordelen voor docenten

Het is nog nooit zo’n grote uitdaging geweest om een docent te zijn dan nu. De snel veranderende omgeving van onderwijstechnologie, verandert drastisch de manier waarop leerlingen informatie opnemen en het is noodzakelijk om ze bij te houden, anders dreigt u achter te lopen. De moderne student is steeds meer op zoek naar manieren om zowel binnen als buiten de klas kennis en informatie op te doen, en deze te combineren met hun natuurlijke aanleg voor de digitale omgeving, hierdoor wordt het onderwijzen een steeds zwaardere opgave.

Het gebruiken als trainer/docent zal:

 • U de mogelijkheid bieden om theoretische business concepten beter te illustreren
 • De betrokkenheid en het plezier van studenten verhogen.
 • De kennisverwerking, besluitvorming en samenwerkingsvaardigheiden verbeteren.
 • U de mogelijkheid te bieden om al uw op simulatie gebaseerde opleidingen online in elk format (klas, gemengd, online) uit te voeren.
 • U een krachtig hulpmiddel geven om de vaardigheden en het strategisch denken van studenten te testen.

Voordelen voor studenten

Of u nu een eerstejaar HBO-student of een MBA op zak hebt, onze business simulatie kunnen u helpen om de concepten die u tot nu toe heeft geleerd, toe te passen in het werk. Als je een onderzoek voor school doet naar business simulatie, neem dan contact met ons op. We willen jou daar graag bij helpen.

Het spelen van Business Simulaties verbetert uw:

 • Verkoopvaardigheden
 • Financiële basisvaardigheden
 • Economische concepten
 • Interpersoonlijke, communicatie, probleemoplossende en groepsgedrag vaardigheden
 • Forecasting
 • Conflictoplossing
 • Doelen stellen en rapportering
 • Samenwerkingsvaardigheden
 • Algehele inzetbaarheid

Platform

Platform

cesim-20yearsWe gebruiken de web based simulatieomgeving van Cesim; die zorgt ervoor dat een ‘schijnbaar’ standaard simulatie wordt aangepast of verrijkt op basis van uw ontwikkeldoelen en -behoeften. Cesim heeft al meer dan 20 jaar ervaring in web-based simulatie. Management of Change benut dat in een voor u resultaatgerichte veranderingsaanpak.

Deze video introduceert de gehele Cesim Business Simulaties portefeuille evenals het administratief platform van de simulaties en de mogelijkheden ervan:

 Kenmerken CESIM platform

Op maat

Pas de aangeboden casus eenvoudig aan, aan de specfieke behoeften, opdat het naadloos aansluit op het onderwijprogramma.

Opschaalbaar

Voeg zoveel extra deelnemers/studenten toe, als u wilt.

Compatibel

De Simulaties zijn compatibel met alle belangrijke browsers, operating systems en I-pads..

Browser-based

Het is niet nodig om software te installeren of systeembeheerders in te schakelen.

Realistisch

De simulatie modellen representeren de echte business wereld business en de resultaten nauwkeuring.

Multi-talen

De deelnemers kunnen het spel in hun eigen taal spelen.

Competitie

De teams concurreren tegen elkaar en niet tegen een systeem.

Intuïtief

Het geboden platform maakt een wisseling van het ene naar de andere simulatie een naadloze ervaring

Flexibel

Eenvoudig te plannen en te verspreiden onderwijsmaterialen gedurende het onderwijsprogramma.

Meetbaar

Gedetailleerde verslagen om binnen het onderwijsprogramma analyses te kunnen maken en tot beoordeling te komen.

Toepasbaar

Ingebouwde tools om studenten/deelnemers uitleg te geven over de resultaten.

Automatisch

Wanneer het rooster voor de simulatie is opgezet, vergt de simulatie minimale administratieve handelingen.

Services

Onze services

 1. Train de Trainer
  Wij geven de licentie voor de simulatie en leiden uw leraren op om de simulatie te gebruiken. Dit zorgt voor de meest flexibele en kosteneffectieve implementaties voor internationale organisaties.
 2. Training Ondersteuning
  We kunnen zorgen voor ervaren trainers voor zowel door een trainer geleide groep als een door een trainer geleide virtuele opleiding.
 3. Simulatie Ontwerp en Ontwikkeling
  Voor organisaties die geïnteresseerd zijn in aangepaste business simulatie games bieden wij zowel simulatie ontwerp als ontwikkeling aan. Het ontwerpproces begint bij uw organisatie behoeften en opleidingsdoelen, en eindigt met een volledig op maat gemaakt simulatie.  De simulatie architectuur is flexibel en staat continue, kosteneffectieve ontwikkeling toe.
 4. Voortdurende Ondersteuning
  Mocht u vragen hebben over de “achterkant”  van onze simulatie games, of als u eventuele technische problemen ondervindt, ons  support team staat tot u graag ten dienst via ons in-game support systeem (of, in dringende gevallen, via de telefoon).

Quotes

Quotes

Een voorbeeld uit het bedrijfsleven

Telekom Austria Group is de leidende communicatie provider in Centraal- en Oost-Europa met bijna 23 miljoen klanten in de markten waarin ze opereert. De groep heeft ongeveer 16.000 medewerkers (april 2015) en de opbrengsten in 2014 bedroegen ongeveer 4 miljard euro. Telekom Austria Group omvat producten en diensten van spraaktelefonie, breedband internet, multimedia-diensten, data en IT-oplossingen, groothandel en betaaloplossingen.

Telekom Austria draait een jaarlijkse nominatie-gebaseerd programma voor de Young Potentials. Het programma bestaat uit drie face-to-face-modules en een telecom simulatie (Cesim Connect) dat naast het programma van december tot april met tweewekelijkse besluitvorming rondes loopt. De simulatie eindigt op de laatste dag van het programma, wanneer teams pitchen hun ervaring aan de groep CFO..

De rol van Cesim Connect

Tijdens de simulatie managen de teams de strategie en beslissingen voor hun full-service telecom operators. Alle teams starten vanuit dezelfde situatie en ze concurreren met elkaar op marktaandeel en winst. Deelnemers managen consumenten mobiel, vaste breedband, entertainment diensten, distributiekanalen, zakelijke oplossingen, netwerk investeringen, en de financiële  beslissingen. Tijdens de simulatie rondes dat ze worden geconfronteerd met veranderende klantvoorkeuren, technologische evolutie, verschillende economische omstandigheden, en natuurlijk onverwachte concurrenten manoeuvres.

De uitkomst van de simulatie

Programmamanager Ulrike Oswald vat het als volgt samen:

“Een van de belangrijkste doelen van ons Young Potential Development Programme is om de deelnemers te voorzien van een holistisch idee over de telecom operator business. Bovendien, het programma ontwikkelt de interculturele en teamwork vaardigheden van de deelnemers. Cesim simulatie is een geweldig hulpmiddel voor het geven van de holistisch beeld en het geeft ook de deelnemers de mogelijkheid om hun teamwork en interculturele vaardigheden in de praktijk te brengen die ze tijdens het programma leren. De simulatie werkt volledig online, zodat onze deelnemers de simulatie rondes kunnen aanpassen aan hun individuele agenda’s en virtueel kunnen samenwerken tijdens het programma.”

Bekijk de video hieronder voor meer deelnemer indrukken van het programma:

Een van de belangrijkste doelen van ons Young Potential Development Programme is om de deelnemers te voorzien van een holistisch idee over de telecom operator business. Bovendien, het programma ontwikkelt de interculturele en teamwork vaardigheden van de deelnemers. Cesim simulatie is een geweldig hulpmiddel voor het geven van de holistisch beeld en het geeft ook de deelnemers de mogelijkheid om hun teamwork en interculturele vaardigheden in de praktijk te brengen die ze tijdens het programma leren. De simulatie werkt volledig online, zodat onze deelnemers de simulatie rondes kunnen aanpassen aan hun individuele agenda’s en virtueel kunnen samenwerken tijdens het programma.”
Ulrike Oswald, Telekom Austria Group

simon-wilson“We kozen voor Cesim Bank, omdat we onze afgestudeerden de kans wilden geven om te zien hoe het is om een bank te runnen, aan te tonen hoe complex het runnen van een bank is en de verschillende aspecten waar ze over na moeten denken, en hoe deze te integreren. We wilden ze laten zien hoe het nemen van een beslissing in een bepaald gebied van de bank, dit van invloed kan zijn op meerdere verschillende gebieden van de bank waar zij oorspronkelijk niet aan hebben gedacht. De manier waarop we het programma draaiden, was door te starten met een initiële oefenronde zodat de afgestudeerden gevoel kregen voor de werking van de simulatie. We hielden de simulatie leuk en eenvoudig, geffectueerd door alleen een retail en commercieel bankbedrijf. Als ze eenmaal de werking van de simulatie oner de knie hadden, liepen we een live-scenario meer dan acht perioden door om hen te laten ervaren hoe het is om te gaan met zowel het ondervinden van een crisis, alsmede het uit die crisis komen. Zo ervaarden ze goede tijden en slechte tijden. Zo konden ze zien hoe verschillende beslissingen van invloed kunnen zijn die op verschillende manieren.”
lson, Risk Advisory Partner Parker Fitzgerald

Een selectie uit de onderwijswereld

anshuman_tripathy_-_photo1“Op Xavier Institute of Management (XIMB) is de noodzaak om de theorie koppelen aan de praktijk, altijd al van veel belang geweest. De studenten werken tijdens hun opleiding aan projecten welke zijn gesponsord door verschillende organisaties om zodoende praktijkervaring op te doen. Echter, er was ook behoefte aan een ‘oefening’ waar elke student in het MBA-programma van XIMB de kans krijgt om management praktijken van een organisatie te synthetiseren en een business issue te ontleden onder een strategische lens. Cesim Global Challenge werd in 2013 bij XIMB geïntroduceerd. Het hielp de studenten om een kritische mindset te ontwikkelen.”
– Prof. Anshuman Tripathy, Strategy Group, Xavier Institute of Management Bhubaneswar (XIMB)

 

bento-costa1

“De ervaring die we hadden met Cesim simulaties bood zowel leren als plezier op hetzelfde moment. We leerden omdat onze studenten de mogelijkheid hadden om gelijktijdig om te gaan met een set van basis variabelen die de dagelijkse realiteit van het bedrijfsleven simuleren. De studenten waren in staat om uit te vinden hoe marketing, human resources, operations en financiën worden gecombineerd om resultaten te produceren welke aan de verwachtingen van stakeholders voldoen.”
Mr. Bento Costa, Professor of Business (IBMEC)

 

 

 

chris_coleridge_small

“London Business School had een simulatie nodig die relatief eenvoudig te gebruiken zou zijn, en met zeer bevredigende en “realistische” niveaus van complexiteit en uitdaging. We gebruikten het als onderdeel van de afsluiting van de ervaringen van onze studenten, om aspecten samen te brengen in hun leren. Dus het moest geschikt zijn voor ‘gevorderde’ studenten. Cesim Global Challenge paste heel goed bij onze Executive MBA-studenten, die zeer positieve feedback gaven. Ons faculty team concludeerde dat de leerdoelen waren bereikt en het was een belangrijk pluspunt dat we in staat waren om de simulatie zelf te beheren.” 
Chris Coleridge, Strategie-docent London Business School

 

 

 • “Naast het professionele aspect van de simulatie, zien we individueel en collectief leren van onze  onze studenten in ons programma’s op het gebied van dmulticulturele omgeving” – Audencia
 • “Vandaag hebben we gewerkt met een echt leerplatform waar leerkrachten, met een paar klikken, hun simulatie met een aangepast scenario kunnen creëren, werkdocumenten kunnen bijvoegen, het werk van studenten kunnen monitoren en interactiviteit van de deelnemers kunnen promoten door forums te modereren.” – ESCE
 • “Onze studenten genieten echt van Cesim’s simulaties, want naast de voorbeelden die ze leren in hun opleidingen, zelfs buiten de case studies waar ze aan werken,  geeft het hen de mogelijkheid om de strategie te oefenen.” -IESEG

Advies

Advies

Bel onsBel ons:
+31 (0) 35 888 3600 | +31 (0)6 11 11 9405
Mail onsMail ons:
info@managementofchange.nl
Neem contact op met mij
Neem contact op met mij:
Ik laat hier mijn gegevens achter


 

Aanbod Cesim Simulatie Games

Showing all 4 results

Project Management Simulatie Game

Project management gesimuleerd in een dynamische omgeving.

Cesim Project Management is een browser gebaseerde Project Management Simulatie game die de dynamiek van de projecten simuleert. Cesim Project is ontworpen om de essentie van project management te leren in een omgeving van samenwerkende en concurrerende elementen.

Elke deelnemer in een Cesim Project simulatie-oefening heeft een actieve rol als onderdeel van een projectteam. Het projectteam is samen belast met het invullen van een groot sub-project en de  hele  project  organisatie  moet  met  succes  meerdere  eventueel  in  elkaar  grijpende  projecten voltooien,  elk  gekleurd  door  een  aantal  unieke  vraagstukken.  Het  succes  van  de  teams  is  met name    afhankelijk  van  het  vermogen  van  de  projectleden  om  passende  actieplannen  te communiceren  binnen  het  nieuw  gevormde  projectteam.  De  projectteams  en  leden  moeten  met name  beslissen  over  de  vorming  van  projectteams.  Op  basis  van  unieke  vaardigheden  en taakeisen, moeten ze uiteindelijk als team, passende budgetten, prioritering van project taken, het gebruik  van  overuren,  voorbereiding  op  onverwachte  veranderingen,  uitbesteding  van  taken  en mogelijke veranderingen in de samenstelling van het projectteam vaststellen

Simpower Simulatie Game

Verbeteren van uw organisatie door simuleren en toepassen.

Cesim SimPower is een browser gebaseerde energiebedrijf management simulatie game welke de dynamiek van de energiemarkten, productie en risico management combineert. Het omvat ook besluiten en beleid met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

De  deelnemers  /  teams managen  een  elektriciteitsbedrijf,  dat  een  eigen  productie  heeft met kolen  gestookte,  gas  gestookte  en  eolische  krachtcentrales  en  een  solide  klantenbasis, bestaande  uit  zowel  de  industriële  als  residentiële  klanten.  Het  bedrijf  maakt  gebruik  van termijncontracten ter protectie tegen prijsschommelingen op de markt en is actief in markten waar broeikasgas wetgeving en koolstofemissiehandel plaatsvinden.

De  opdracht  van  de  teams  is  om  de  verkoop,  productie,  risico  management  en  financiële functies  van  een  energiebedrijf  te  managen.  Teams  maken  beslissingen  over  prijzen, marketing,  investeringen  en  desinvesteringen,  bezettingsgraad,  operationele  verbeteringen, vernieuwbare  energie,  risico  management  beleid,  financiering  en  de  herverdeling  van  de winst.

Bank Simulatie Game

Verkrijg inzicht in de front-en back office activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving.

Cesim Bank Simulation is een simulatie voor het bankwezen, waarbij inzicht wordt verworven in de front-en back office activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving. Het helpt de deelnemers om op een holistische en op feiten gebaseerde managementcultuur  te begrijpen, analytische vaardigheden te ontwikkelen en bewustwording creëert over de hedendaagse bancaire bedrijfsomgeving.

De  opdracht  voor  de  deelnemende  teams  is  om  een  bank  te  managen  met  diverse  front-en backoffice  activiteiten  in  één  geografische markt. In  de  rol  van  bankdirecteur,  zullen  de  teams verantwoordelijk zijn voor particuliere consumenten en zakelijke klanten, lenen en uitlenen, front office  en  backoffice,  klanten  met  deposito's,  hypotheken  en  andere  kredietproducten  en investeringen. Ze zullen het personeel moeten managen, IT-systemen moeten onderhouden en ontwikkelen,    risico's    moeten    beheren,    aan    toezichthouders    moeten    rapporteren    en kapitaalmarkten moeten betreden om financiering te verkrijgen, op voorwaarde dat zij tevreden zijn met de manier waarop de bank wordt gemanaged.

Connect Simulatie Game

Werk aan het succes van een Telecom bedrijf met simulatie.

Cesim Connect is een telecombedrijf simulatie game, waarbij teams mobiel, breedband en entertainment diensten managen voor de lokale klanten en communicatie en IT-diensten voor zakelijke klanten. Het bevat ook beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur en financiën.

Teams managen een telecombedrijf die telecom en entertainment diensten beschikbaar stelt voor lokale consumenten en telecom en IT-diensten voor zakelijke klanten. Het bedrijf zit momenteel in een  situatie  waarbij  de  uitbreiding  van  het  4G-netwerk  een  belangrijke  beslissing  is.  Bovendien moeten de teams doorgaan met de recente toetreding van het bedrijf tot de entertainmentsector.