Digitale Transformatie

Naar overig aanbod

Digital Awareness Workshop

Kus de digitale transformatie wakker

U ziet losse initiatieven, maar nog te weinig de integrale benadering.

Men weet nog niet wat  'digitale transformatie' voor uw klant en organisatie kan betekenen.

U wilt digitaal leiderschap ontwikkelen.

Als organisatie staat u voor de uitdaging om digitale mogelijkheden substantieel te benutten: nieuwe technologieën met een digitale 'klant-, proces- en datagerichte' mindset waardevol toepassen.

U vindt dat het tijd is om het belang en de urgentie voor digitale transformatie in uw organisatie wakker te kussen of te schudden en de mindset te veranderen.

In deze Digital Awareness Workshop werken we met deelnemers vanuit uw organisatie aan het bewustzijn, het begrip, het draagvlak en het leiderschap voor digitale transformatie. 

De onderwerpen in deze interactieve workshop variëren van wat digitalisering is, wat het betekent voor organisatie en deelnemer tot aan hoe men (zichzelf) organiseert. 

De workshop duurt 4 tot 6 uur, naar gelang uw behoefte. De trainers zijn meesters in digitale transformatie.  De workshop wordt ondersteund met een digitale omgeving.

 

Na de workshop heeft u de beeldvorming, het belang en urgentie van digitale transformatie verbeterd,  is het denken in digitale toepassingen begonnen en is een actieve "digitale houding" opgeroepen. Het geeft een basis om vervolgens in de Digital Activation Workshop verbetervoorstellen te benoemen en toe te voegen aan uw transformatiekalender.

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.

Digital Activation Workshop

Activeer de digitale transformatie met digitale transformatie-ideeën

U wilt de digitale transformatie activeren met een portfolio van ideeën.

U heeft in uw organisatie al een gemeenschappelijk beeld van wat digitale transformatie inhoudt en wat dit kan en zou moeten betekenen voor de organisatie.

Nu staat u voor de uitdaging om ideeën voor digitale transformatie te genereren en deze met bestaande ideeën onder te brengen in uw Digitale Transformatie Portfolio.

Mogelijk zijn er al digitale leiders met voorbeelden.

In deze interactieve workshop genereert u ideeën voor digitale transformatie en brengt u deze met bestaande ideeën samen onder één noemer.

Daarbij worden de werkzame principes van Digitale Transformatie omgezet in concrete ideeën voor Processen, Platform en Data. Deelnemers worden gevoed met voorbeelden, informatie en hulpmiddelen voor Digitale Transformatie.

U wilt ideeën beheerst verzilveren in quick wins

De ideeën worden voorzien van een eerste impact analyse en een actieplan om het idee om te zetten in een concreet verbetervoorstel. Het verbetervoorstel wordt na de bijeenkomst in teams uitgewerkt en - voor besluitvorming over de realisatie - aangeboden aan de volgende stap, de Digital Appraisal Workshop.

Deelnemers worden in deze 4 tot 6 uur durende workshop ondersteund met werkende instrumenten voor digitale transformatie. Daarnaast worden ze ondersteund met een digitale omgeving.

Na de workshop heeft u een portfolio van digitale transformatie-ideeën die uitgewerkt worden in concrete verbetervoorstellen. U heeft daarnaast bestaande initiatieven onder de digitale noemer gebracht. Verder heeft u een eerste beeld van de impact en waarde van de ideeën. Bovendien heeft u de digitale mindset van de deelnemers verder helpen ontwikkelen en heeft u deelnemers voorzien van bijbehorende instrumenten.

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.

Digital Appraisal Workshop

Waardeer de digitale transformatie-ideeën

U wilt de ideeën en de mensen waarderen om de ingezette transformatie te bevestigen.

 U heeft de Digital Activation Workshop gehad, waarna de deelnemers op pad zijn gegaan om de ideeën in teams uit te werken tot concrete voorstellen met een identificatie van baten en andere impact. De digitale transformatie is ingezet!

In deze workshop worden met de deelnemers uit de voorgaande workshops en de besluitvormers van uw veranderkalender (c.q. portfolio) de ideeën gewaardeerd. Daarbij worden concrete voorstellen gepresenteerd en gewaardeerd. Baten worden indien nodig aangescherpt, inclusief de wijze en meten van verzilvering hiervan. Besloten wordt over de volgende stap van besluitvorming of uitvoering. Deelnemers maken verder hun digitale transformatie-story om deze uit te dragen in de organisatie.

De workshop duurt 3 tot 4 uur, naar gelang uw behoefte. De trainers zijn meesters in digitale transformatie.  De workshop wordt ondersteund met een digitale omgeving.

Na de workshop heeft u besloten over concrete voorstellen voor digitale transformatie en heeft u deze in uw transformatiekalender opgenomen met een concrete uitkomst en aanpak. Bovendien heeft u de deelnemers en hun bijdrage gewaardeerd. 

Deze workshop is maatwerk en kan op basis van een vrijblijvend intakegesprek aan uw veranderdoelstelling aangepast worden.