Breinbereiders

Breinbereiders voor veerkracht bij verandering

U wilt veranderen. Of u moet veranderen. Om uw carrière een boost te geven of om als mens anders om te gaan met de dingen die op je pad komen. Om u te verhouden tot uw veranderende omgeving. Of … om een miljoen andere redenen. Want veranderen hoort bij het leven. Of u dat nu leuk vindt of niet. Maar u kunt het ook zien als een leuk en fascinerend proces dat u kunt sturen en beïnvloeden.

Kennis over ons brein kan daarbij helpen. Het brein is een prachtig verfijnd én complex orgaan. Het zit vol mechanismen die uw verandering in de weg zitten of juist kunnen faciliteren. Slim gebruik maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons brein is handig.

Breinbereiders neemt u graag mee in het fascinerende proces van veranderen. In de Breinbereiders workshops, trainingen en lezingen doorloopt ieder zijn eigen veranderroute aan de hand van zijn eigen verandervraag. Geen proces is gelijk. Maar u kunt wel veel van elkaar leren. De groepsbijeenkomsten leveren zeer inspirerende discussies en dynamiek op die je eigen inzicht vergroten. Die uw eigen verandervraag kunnen voeden. De aangeboden breinkennis werkt daarbij verhelderend voor het begrijpen van het proces, als een ondertiteling. Want als u snapt hoe het werkt, is veranderen leuker en makkelijker.

Breinbereiders ontwikkelt interventies, gebaseerd op de werking van het brein. Het ondersteunt je veranderproces met breinkennis. De verandering wordt duurzaam en effectief.

Waarom

We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar in een steeds sneller tempo lijken op te volgen. Globalisatie, individualisatie, technologische-, economische- en wetenschappelijke veranderingen zijn van invloed op ons leven. Maar ook organisatieveranderingen, fusies, overnames, flexibel werken, innovaties en ontslaggolven doen iets met ons. Verandering lijkt de enige constante.

U kunt kiezen

Bij alle veranderingen staan wij als mens voor een keuze. Negeren is een optie. We kunnen ons er ook tegen verzetten. Of erin meegaan. Maar vroeg of laat hou je de verandering niet meer buiten de deur. De werkgever reorganiseert, de markt of uw gezinssituatie verandert, uw gezondheid vergt aandacht. Dan is de vraag: kiest u voor de verandering of kiest de verandering voor u …

Maak gebruik van uw brein

Ons brein is een prachtig verfijnd én complex orgaan. Het zit vol mechanismen die uw verandering in de weg zitten of juist kunnen faciliteren. Het brein is gericht op het ontwikkelen van expertise en gewoonten. Maar ook op het verkrijgen van beloningen en het vermijden van pijn. Slim gebruik maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons brein is dus handig. Als we tenminste de veranderingen effectief en duurzaam willen maken. Doen we dat niet, dan vervallen we, voor we het weten weer in oude gewoonten. Breinbereiders maakt gebruik van vier elementen, vier bouwstenen die in alle workshops, trainingen en lezingen terugkomen:

Veranderen kunt u leren

Daadwerkelijk en gericht veranderen is een hele kunst. Maar Breinbereiders, Veerkracht bij verandering ondersteunt daarbij. Breinbereiders geeft inzicht in de kracht van het toepassen van breinkennis bij veranderingen. Het ondertitelt wat er gebeurt in uw brein. Dan ga je het snappen. Waarom is er weerstand? Hoe kan ik ermee omgaan? En wat zijn mijn wensen? U leertuzelf begeleiden in het proces. U ervaart dat u veto-power in kunt zetten. De verandering wordt duurzamer en de motivatie groter. Bovendien, de verandering geeft u de kans als mens te groeien, u te ontwikkelen en (veer-)krachtiger te worden.

Organisatie veranderingen faciliteren met behulp van breinkennis

Breinbereiders heeft ook toegevoegde waarde voor begeleiders van verandertrajecten binnen organisaties. Want hoe krijg je als manager je mensen mee bij een verandering? Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagden moeite heeft met veranderingen en daar gezondheidsklachten aan overhoudt.

Hoe komt dat? Wij zien dat een organisatieverandering bijna nooit wordt gezien als een optelsom van vele individuele veranderingen. De verandering wordt gezien op structuur- of cultuurniveau, oftewel op organisatieniveau.

Maar een organisatieverandering onderga je met z’n allen. Iedereen moet met zijn individuele brein een rol spelen in het proces. Dat vergt dus inzicht en inzet. Van alle betrokkenen. Breinbereiders ondersteunt veranderbegeleiders in dat proces.

Herkent u

Herkent u de situatie:
U krijgt feedback en bent een uur van slag … U geeft je collega feedback, maar deze schiet direct in de verdediging … U geeft met veel plezier complimenten maar vermijd het geven van feedback.

Op zich niet zo heel vreemd. Breintechnisch gezien bevindt feedback zich in een spanningsveld … tussen de wil om te leren en de neiging om pijn te vermijden. Hoe kan u dit spanningsveld verkleinen? In onze trainingen nemen we u mee in de werking van het brein en wat ‘constructieve feedback’ breintechnisch gezien inhoudt. De werking en de behoeften van het emotiebrein blijken daarin een belangrijke rol te spelen.

“Ervaar in onze trainingen hoe uw manier van feedback geven en ontvangen bij kan dragen aan betere samenwerking en positieve werksfeer.”

 

Één set verandercapaciteiten

Veerkracht. Een belangrijke eigenschap. Bij veranderprocessen zelfs onmisbaar. We kunnen werken aan veerkracht. Dat is het goede nieuws. We hebben het allemaal in huis, maar niet allemaal in dezelfde mate. De verandercapaciteiten die gelinkt zijn aan het woord VEERKRACHTIG helpen je de gewenste verandering te realiseren.

We laten je aan de hand van het voorbeeld van Rob graag zien hoe de verandercapaciteiten behulpzaam zijn geweest bij zijn verandering. Rob is 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

Rob
‘… Ik heb behoefte aan meer balans tussen werk en privé. In het begin van een klus heb ik de neiging veel projecten op me te nemen omdat ik me anders verveel. Als deze projecten na een tijdje uitmonden in op zichzelf staande functies, heeft dat enorme impact op mijn gedrag op het werk en thuis. Op het werk druk ik dingen door in plaats van draagvlak te creëren. Meestal wegens tijdgebrek. Thuis ben ik vaak gestresst omdat ik eigenlijk moet werken (en andersom).’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

Veerkrachtig

Verandercacapiteiten

Volharden

[Volharden
De wilskracht en discipline hebben om vol te houden.

Wilskracht werkt als een spier. Je kunt die spier trainen. Maar hij kan ook uitgeput raken. Bij uitputting krijgen emoties als stress meer kans.

Rob
 ‘… Ik realiseer me dat ik mijn wilskrachtspier uitput door mijn manier van werken. Daardoor hou ik geen energie over voor thuis en heb ik minder weerstand tegen stress. Ik voel me gestresst en slaap slecht. Ik heb besloten minder op wilskracht te doen en meer gebruik te maken van hulpbronnen.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Emoties managen
Emoties managen
Je eigen emoties herkennen en kunnen besturen.

Emoties sturen ons brein. Breintechnisch gezien zijn er twee bewegingen: we zijn op zoek naar positieve emoties (towards) en we proberen negatieve emoties te vermijden (away from).

Rob
‘… Als ik een project goed heb afgerond, sta ik daar nauwelijks bij stil. Ik ben meteen weer bezig met de problemen van morgen. Dat betekent dat ik mijn successen niet goed vier. Wat wel belangrijk is voor de mensen om me heen en overigens ook voor mijzelf. Door steeds te kijken naar wat ik nog niet gerealiseerd heb, put ik mijzelf uit. Als ik wel kijk naar wat ik gerealiseerd en geleerd heb, voel ik me beter (dopamine), leer ik meer omdat ik meer open sta voor nieuwe ervaringen en geef ik een goed voorbeeld aan mijn medewerkers (spiegelneuronen).’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

Eigenaarschap nemen
Eigenaarschap nemen
Je realiseren dat de verandering een door jou te creëren situatie is waar jij verantwoordelijk voor bent.

Weet je dat je 0,2 seconde veto-power hebt om te besluiten een andere breinroute te nemen? Hoe meer je je bewust bent van dat moment, hoe effectiever je wordt in het inzetten van nieuwe (brein)gewoonten.

Mensen die geloven in vrije wil, bereiken meer in het leven en zijn minder zelfdestructief. Dat toont literatuurstudie aan. Dit komt doordat mensen die geloven in vrije wil meer zelfcontrole uitoefenen. Als je weet dat het brein maakbaar isvergroot je je eigenaarschap al!

Rob
‘… Tijdens de training waren we (deelnemers) veel zelfstandig aan de slag met oefeningen. Hierdoor heb ik meer en meer het gevoel gekregen dat de verandering echt de mijne is. De begeleiding biedt mij door de oefeningen, observaties en vragen, de kennis en stappen aan om er iets mee te gaan doen. Ik heb hiermee ook veel ideeën gekregen hoe ik mijn medewerkers aan kan sturen, waardoor ik (automatisch) meer draagvlak creëer.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Reflecteren
Reflecteren
Bewust zijn van eigen gedachten en gevoelens en deze kunnen ordenen zodat ze een nieuwe betekenis krijgen

Door tijdens of achteraf een actie te reflecteren creëer je meer inzicht in je eigen handelen. Je creëert meer bewustzijn en uiteindelijk wordt je veto-power, je keuzevrijheid om een andere route te nemen, vergroot. Hierdoor vergroot je de invloed die je hebt op je leven.

Rob
‘‘… Ik vind het lastig om een balans te vinden tussen delegeren en opvolgen: als je wilt dat een medewerker echt vooruit gaat, moet hij of zij de ruimte krijgen om fouten te maken. Aan de andere kant wil ik die fouten voorkomen (zeker als ik het toch al druk heb) en is mijn natuurlijke reactie dus om er bovenop te zitten. Ik realiseer me dat ik mijzelf die fouten ook niet toestond, terwijl experimenteren en fouten maken bijna een noodzaak is in een verandering.’’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Kennis & kwaliteiten inzetten
Kennis & kwaliteiten inzetten
Je bewust zijn van je eigen kennis en kwaliteiten en deze inzetten bij de door jou gewenste verandering.

Kennis en kwaliteiten zijn te zien als neurale netwerken die snel en makkelijk vuren. Als je de weg weet op je eigen neurale snelwegen kan je de beste route nemen.

Rob
‘… Mijn gedrevenheid en vermogen tot volharden zijn zowel een kracht als een valkuil. Ik heb besloten die bewuster en spaarzamer in te zetten.De kwaliteit die ik daar goed voor kan gebruiken is mijn vermogen tot verbeelden. Ik verbeeld me bijvoorbeeld wat de balans is tussen inzet en opbrengst en dan besluit ik pas of ik ga knallen. Zo helpt mijn verbeelding me bij het stellen van prioriteiten.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Ruimte laten en loslaten

Ruimte laten en loslaten
In staat zijn om los te komen van zaken die je ooit gediend hebben, maar je nu in de weg staan.

Breintechnisch gezien is loslaten het besluit om je geijkte neurale snelweg niet meer te gebruiken. Je besluit ergens onderweg een (nieuwe) afslag te nemen. In andere woorden: het vergroot je veto-power.

Rob
 ‘… Ik heb een sterke neiging tot piekeren. Als ik een beslissing heb genomen blijf ik me vaak afvragen of het de juiste was. Heb ik alles gedaan om die persoon niet te hoeven ontslaan, die klus binnen te halen etc. Dit leidt tot stress en slapeloze nachten. Ik heb nu geleerd dat als ik dan toch aan het piekeren ben, ik met dezelfde inspanning en tools een ‘goede piekergewoonte’ kan creëren. Een gewoonte  die me helpt een positief scenario voor te stellen. Dat doe ik met behulp van mindfulness technieken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Ambitie hebben

Ambitie hebben
Doel of verlangen voor ogen hebben waar je naar streeft.

Ambitie kun je breintechnisch zien als een focus. Als je een doel of verlangen voor ogen hebt, gaan allerlei zaken die kunnen bijdragen aan dat doel, je eerder opvallen.

Rob
‘… Ik heb mijn ambitie helder in beeld gekregen. Thuis wil ik helemaal aanwezig zijn bij mijn vrouw en kinderen en mijn werk loslaten. Op mijn werk leg ik mijn focus op meer draagvlak creëren voor beslissingen in plaats van deze door te drukken.’ 
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Credo's onderzoeken
Credo’s onderzoeken
Vaste overtuigingen onderzoeken die je helpen of hinderen bij veranderen.

Overtuigingen hebben veel invloed op ons verandervermogen. Onbewust, dat wel. Ze sturen ons gedrag zonder dat we er erg in hebben. Breintechnisch gezien zijn deze sturende opvattingen, neurale netwerken die vaak en makkelijk vuren.

Rob
‘… Mijn overtuiging dat ik alles in één keer foutloos moet doen hinderde mij bij het bereiken van mijn doel. Mijn nieuwe, helpende overtuiging is dat ik verantwoordelijk ben voor het nemen van de best mogelijke acties en beslissingen die op dat moment voorhanden zijn. Het effect van die richtlijn is dat ik minder stress ervaar en meer ruimte hou om na te denken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Hulpbronnen aanspreken
Hulpbronnen aanspreken
Interne en externe hulpbronnen opzoeken die je kunnen helpen bij een verandering.

Allerlei zaken in onze omgeving prikkelen in ons brein neurale netwerken die ons aanzetten tot bepaald gedrag, gevoelens en gedachten. Welke externe factoren kunnen helpen bij een verandering?

Rob
‘… Hardlopen en fietsen zijn voor mij belangrijke hulpbronnen. Als ik na het werk eerst ga  hardlopen of fietsen, ben ik daarna thuis echt aanwezig en heb ik de stress losgelaten. Ook mijn kinderen zijn voor mij een belangrijke hulpbron: zij geven een goed voorbeeld van ‘in het nu leven’. Mijn vrouw en ik hebben ons aangewend om bij het naar bed brengen van de kinderen te bespreken waar ze die dag tevreden over waren, waardoor we in het klein ook nog eens oefenen met successen vieren.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Toepassen in de praktijk
Toepassen in de praktijk
Oefengelegenheid voor jezelf creëren om de gewenste verandering vorm te geven.

Oefening baart kunst. Dus ook met veranderen. Door je nieuwe gewoonte veel te herhalen neem je vaker de nieuwe breinroute. Want alles wat je doet, denkt en voelt verandert je brein. Hoe vaker je iets doet, denkt en voelt, hoe groter de veranderingen zijn.

Rob
‘… Ik oefen nu vooral in mijn thuissituatie met mijn nieuwe gewoonten. Ik merk dat ik daardoor ook minder op wilskracht doe op mijn werk, alsof ik de energie effectiever benut waar die op dat moment nodig is en vanzelf beter ervaar waar ik pas op de plaats moet maken.’ 
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
 
Inzicht hebben in het veranderproces
Inzicht hebben in het veranderproces
Snappen dat je in verandering bent, wat dat met je doet en hoe je het kunt sturen.

Inzicht krijgen in de werking van de macht der gewoonte: hardnekkige, sterk ingesleten gedragspatronen die verandering in de weg zitten. Dingen doen omdat ze ooit goed voor je waren. Inzicht krijgen in deze valkuilen helpt je verder in je veranderproces.

Rob
‘… Ik heb begrepen dat ik 0,2 seconden veto-power heb om te besluiten dat ik mijn verbeeldingskwaliteit in ga zetten voor het verbeelden van een positieve in plaats van een negatieve uitkomst. Ik realiseer me dat ik door hier mee te oefenen, ik mijn vertrouwde succesformule verlaat en soms juist in de stress kan schieten. Het stelt me gerust me te realiseren dat dat bij de verandering hoort.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Gemotiveerd zijn om
Gemotiveerd zijn om
De prikkel ervaren en herkennen die jou in beweging brengt naar je gewenste doel.

Breintechnisch gezien worden we vooral gestuurd door de verwachte beloning met dopamine. Adrenaline scherpt daarnaast je zintuigen en aandacht. Deze twee stoffen zijn cruciaal als het gaat over motivatie en focus. Het stofje oxytocine komt vrij bij prettige sociale contacten. Het maakt ons meer open voor veranderen.’… Ik wil weg van het schuldgevoel als vader, echtgenoot, of opdrachtgever onvoldoende aanwezig te zijn. Ik herken nu wanneer ik niet echt aanwezig ben in een situatie, maar in mijn hoofd met andere dingen bezig ben. De beloning die ik mij in het vooruitzicht stel, is de ervaring in verbinding te zijn met de mensen waar ik om geef. Door de aanmaak van oxytocine ervaar ik minder stress en ben ik ook sensitiever voor mijn omgeving.’

Rob
‘… Ik wil weg van het schuldgevoel als vader, echtgenoot, of opdrachtgever onvoldoende aanwezig te zijn. Ik herken nu wanneer ik niet echt aanwezig ben in een situatie, maar in mijn hoofd met andere dingen bezig ben. De beloning die ik mij in het vooruitzicht stel, is de ervaring in verbinding te zijn met de mensen waar ik om geef. Door de aanmaak van oxytocine ervaar ik minder stress en ben ik ook sensitiever voor mijn omgeving.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

 

 

 

Drie breinsystemen bij verandering

Ons brein bestaat uit drie deelsystemen, ieder met een specifieke rol bij verandering. Om een verandering succesvol en duurzaam te laten zijn, heb je alle drie de systemen nodig en moeten ze met elkaar samenwerken:

Het denkbrein denkt
Het denkbrein, de neocortex, is de buitenste rand en evolutionair gezien het jongste breinsysteem. Het huisvest ondermeer ons taal- en denkvermogen.

Kernwoord van het denkbrein is denken. Het denkbrein maakt ons intelligente denken en onze communicatie via taal mogelijk. Leren op dit niveau kost namelijk veel brein-energie. Bij wilskracht speelt het denkbrein een belangrijke rol.


Rob
“Als het gaat over mijn wilskracht, gaat het over volharden, de discipline hebben om vol te houden. Wilskracht werkt als een spier en is uitputtelijk. Bij uitputting krijgen emoties als stress meer kans. Ik realiseer me dat ik mijn wilskrachtspier uitput door mijn manier van werken. Daardoor houd ik geen energie over voor thuis en heb ik minder weerstand tegen stress. Ik voel me gestresst en slaap slecht. Ik heb besloten minder op wilskracht te doen en meer gebruik te maken van hulpbronnen!”’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.


Het emotiebrein voelt
Het emotiebrein is de zetel van emoties, motivatie en sociaal gedrag.

Ook dit breinsysteem heeft zijn eigen leervermogen. Beloning en straf werken goed bij dit systeem. Door successen regelmatig te vieren, motiveer je het emotiebrein.


Rob
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
…Als ik een project goed heb afgerond, sta ik daar nauwelijks bij stil. Ik ben meteen weer bezig met de problemen van morgen. Dat betekent dat ik mijn successen niet goed vier, wat wel belangrijk is voor de mensen om me heen en overigens ook voor mijzelf.”[/testimonial

Het gewoontebrein doet
Het gewoontebrein is evolutionair gezien het oudste deel van ons brein. 

Vanuit het gewoontebrein wordt het voortbestaan en overleven van ons als individu en van de soort gereguleerd. Zo regelt het onze vitale functies  als ademhaling, hartslag, spijsvertering en seksualiteit. Maar dit breinsysteem voert ook aangeleerde gewoonten uit. Het heeft een beperkt, maar zeer krachtig leervermogen. Het reageert onbewust en razendsnel op impulsen uit de omgeving. Een verandering is pas blijvend als ons gewoontebrein nieuw gedrag automatisch uitvoert.


Rob
“… Ook mijn kinderen zijn voor mij een belangrijke hulpbron: zij geven een goed voorbeeld van ‘in het nu leven’. Mijn vrouw en ik hebben ons aangewend om bij het naar bed brengen van de kinderen te bespreken waar ze die dag tevreden over waren, waardoor we in het klein ook nog eens oefenen met successen vieren. Ik pas mijn nieuwe voornemens toe door vooral in mijn thuissituatie met mijn nieuwe gewoonten te oefenen. Ik merk dat het ook een positief effect op mijn werk heeft:  ik doe minder op wilskracht. Het is alsof ik de energie effectiever benut waar die op dat moment nodig is en vanzelf beter ervaar waar ik pas op de plaats moet maken.”
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

Bij verandering is het van belang alle drie de breinsystemen aan te spreken en op elkaar af te stemmen. We moeten dus onze drie breinen in het gareel zien te krijgen. Zo is het gewoontebrein niet erg toegankelijk voor het denkbrein. En het emotiebrein wil op tijd een beloning. Daardoor worden de verder weg liggende doelen van het denkbrein niet altijd gehaald.

Twee veranderversterkers

In ons brein spelen allerlei mechanismen een rol die we handig kunnen inzetten om verandering te bevorderen.

 • Neurotransmitters (chemische stofjes) kunnen contacten tussen hersencellen versterken en versnellen. Ook zorgen ze ervoor dat we meer open staan voor verandering.
 • Een ander handig hulpmiddel is het spiegelneuronensysteem. Spiegelneuronen zijn een specifiek soort hersencellen die het gedrag van anderen weerspiegelen in ons eigen brein. Onze hersenen zijn op dezelfde manier actief als wanneer de persoon de handeling zelf zou uitvoeren.

Lees meer over neurotransmitters en spiegelneuronen

Neurotransmitters

Neurotransmitters versnellen contact
De neurotransmitters dopamine en oxytocine zorgen ervoor dat we meer open staan voor verandering.

De neurotransmitters dopamine en oxytocine zorgen ervoor dat we meer open staan voor verandering. Ze creëren een beweging ergens naartoe.

Dopamine, ook wel het natuurlijk beloningssysteem van ons brein genoemd, is een stofje dat bijvoorbeeld vrijkomt bij een gevoel van trots, nieuwsgierigheid en zelf ontdekken.

Oxytocine speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met prettige gevoelens. Het wordt aangemaakt bij positief onderling contact, gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Hoogstwaarschijnlijk speelt oxytocine een belangrijke rol bij het verminderen van stress.

Een andere neurotransmitter is adrenaline. Adrenaline houdt ons op scherp en creëert een beweging ergens vandaan.

Adrenaline is onderdeel van het stress-systeem van ons brein. Het komt vrij bij angst en stress, maar ook bij woede, pijn en fysieke arbeid. Adrenaline kan schadelijk zijn als het in te grote hoeveelheden of gedurende te lange tijd vrijkomt, maar in beperkte mate verhoogt het de alertheid en geeft het meer energie.

Rob
‘… Ik had de neiging te weinig stil te staan bij successen en deze al zeker niet te vieren. Als ik wel kijk naar wat ik gerealiseerd en geleerd heb, voel ik me beter (dopamine), leer ik meer omdat ik meer open sta voor nieuwe ervaringen. Eigenlijk past die ook erg goed bij mij: ik ben van nature een nieuwsgierig mens.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Ik wil weg van het schuldgevoel als vader, echtgenoot, of opdrachtgever onvoldoende aanwezig te zijn. Ik herken nu wanneer ik niet echt aanwezig ben in een situatie, maar in mijn hoofd met andere dingen bezig ben. De beloning die ik mijzelf in het vooruitzicht stel, is de ervaring in verbinding te zijn met de mensen waar ik om geef. Door de aanmaak van oxytocine ervaar ik minder stress en ben ik ook sensitiever voor mijn omgeving.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Spiegelneuronen

Spiegelneuronen geven het voorbeeld
Spiegelneuronen spelen een belangrijk rol bij het leren van nieuwe vaardigheden.

Spiegelneuronen zijn een relatief recente ontdekking in het brein. Onderzoek naar de werking en functie is nog in volle gang. We nemen aan dat ze een rol spelen bij het begrijpen en interpreteren van gedrag van anderen. Ze zijn ook belangrijk bij het leren van nieuwe vaardigheden door imitatie en vergroten van het inlevingsvermogen. Daarbij zijn spiegelneuronen ook actief als je jezelf voorstelt dat je bepaald gedrag zelf uitvoert (visualisatie). Maar het helpt ook door mensen op te zoeken die het voor jouw gewenste gedrag al vertonen. Tot slot kan je een verandering in je sociale omgeving versterken, door zelf het goede voorbeeld te geven en daarmee de spiegelneuronen van je omgeving te prikkelen.

Rob
‘… Ik weet van mezelf dat ik er goed in ben me dingen te verbeelden. Deze verbeeldingskwaliteit (spiegelneuronen) ga ik inzetten voor het verbeelden van een positieve in plaats van een negatieve uitkomst.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Ik beschouw mijn kinderen tegenwoordig als een belangrijke hulpbron (spiegelneuronen): zij geven een goed voorbeeld van ‘in het nu leven’. Mijn vrouw en ik hebben ons aangewend om bij het naar bed brengen van de kinderen te bespreken waar ze die dag tevreden over waren, waardoor we in het klein ook nog eens oefenen met successen vieren (dopamine).’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Groot bijkomend voordeel is dat ik door mijn nieuwe gedrag een goed voorbeeld aan mijn medewerkers geef (spiegelneuronen).’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

Rob
‘‘… De twee veranderversterkers hebben me goed geholpen mijn verandering vorm te geven. Ze geven praktische handvatten. Zo ben ik me gaan realiseren dat ik te veel op wilskracht doe, waardoor ik deze uitput, me vaak gestresst voel (teveel aan adrenaline) en daardoor slecht slaap. Door meer vaste gewoontes te creëren ontzie ik mijn wilskrachtspier. Daarnaast ben ik gaan hardlopen en fietsen, wat me ook helpt om stress los te laten. Het lijkt wel of adrenaline een hoofdrol speelt in mijn leven … Ik houd de aanmaak van dit hormoon in ieder geval behoorlijk in stand met mijn overtuiging dat ik alles in één keer foutloos moet doen. Dit hindert me bij het bereiken van mijn doelen. Mijn nieuwe, ‘helpende’ overtuiging is dat ik verantwoordelijk ben voor het nemen van de best mogelijke acties en beslissingen die op dat moment voorhanden zijn. Het effect daarvan is dat ik minder stress ervaar en meer ruimte hou om na te denken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

Vier Veranderfasen

Bij het doorvoeren van een verandering doorloop je een aantal fasen:

Lees meer over de vier fasen:

Bewust worden
Bewust worden
Een goed begin is het halve werk … Hier ligt de motor van iedere verandering.

Een goed begin is het halve werk … Hier ligt de motor van iedere verandering.

Het brein houdt van evenwicht en stabiliteit. Het houdt graag en makkelijk vast aan de oude vertrouwde breinroute. Goed doordrongen zijn van de wens of noodzaak tot veranderen is essentieel. Door consequent de drie breinsystemen aan te spreken verdiepen we het besef dat we de verandering zélf ook echt willen.

Rob
‘… Ik wil weg van het schuldgevoel als vader, echtgenoot, of opdrachtgever onvoldoende aanwezig te zijn.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Op het werk druk ik dingen bijvoorbeeld wegens tijdgebrek door in plaats van, wat ik liever wil, draagvlak te creëren.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Ik heb behoefte aan meer balans tussen werk en privé.’’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Een bestemming creëren
Een bestemming creëren
Het brein is continu op zoek naar beloningen en doet alles om het ontberen van die beloning te voorkomen.

Het brein is continu op zoek naar beloningen en doet alles om het ontberen van die beloning te voorkomen. Het is voor een succesvolle verandering dan ook belangrijk te onderzoeken welke beloning je los moet laten en welke beloning daarvoor in de plaats komt. Zelfs een verwachte beloning doet het brein veranderen.

Rob
‘… Ik heb een sterke neiging tot piekeren. Als ik een beslissing heb genomen, blijf ik me vaak afvragen of het de juiste was. Heb ik alles gedaan om die persoon niet te hoeven ontslaan, die klus binnen te halen etc. Dit leidt tot stress en slapeloze nachten. Ik heb nu geleerd dat als ik dan toch aan het piekeren ben, ik met dezelfde inspanning en gereedschap een goede pieker-gewoonte kan creëren: een gewoonte die me helpt een positief scenario voor te stellen. Dat doe ik met behulp van mindfulness technieken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
… Mijn ambitie is dat ik, als ik thuis ben, helemaal aanwezig kan zijn bij mijn vrouw en kinderen en mijn werk los kan laten. Op het werk wil ik meer draagvlak creëren.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Ik heb een sterke neiging tot piekeren. Als ik een beslissing heb genomen, blijf ik me vaak afvragen of het de juiste was. Heb ik alles gedaan om die persoon niet te hoeven ontslaan, die klus binnen te halen etc. Dit leidt tot stress en slapeloze nachten. Ik heb nu geleerd dat als ik dan toch aan het piekeren ben, ik met dezelfde inspanning en gereedschap een goede pieker-gewoonte kan creëren: een gewoonte die me helpt een positief scenario voor te stellen. Dat doe ik met behulp van mindfulness technieken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Versperringen herkennen
Versperringen herkennen
Door daadwerkelijk kleine stappen te nemen in de verandering blijft het proces beheersbaar.

Door daadwerkelijk kleine stappen te nemen in de verandering blijft het proces beheersbaar. Je ervaart welke krachten je op weg helpen of je juist tegenwerken. Zo kunnen vaste overtuigingen, breintechnische gezien ingesleten neurale netwerken, maken dat je toch steeds weer hetzelfde, ongewenste gedrag laat zien. Emoties die vaak bepaald worden door ervaringen uit het verleden, kunnen ook een versperring zijn bij het bereiken van de verandering. En omdat je soms niet weet hoe groot de rijkdom aan talenten is die je in kan zetten om met die versperringen om te gaan, besteden we daar in deze fase veel aandacht aan.

Rob
‘… Mijn overtuiging dat ik alles in één keer foutloos moet doen, hinderde mij bij het bereiken van mijn doel. Mijn nieuwe, ‘helpende’, overtuiging is dat ik verantwoordelijk ben voor het nemen van de best mogelijke acties en beslissingen die op dat moment voorhanden zijn.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
… Mijn overtuiging dat ik alles in één keer foutloos moet doen, hinderde mij bij het bereiken van mijn doel. Mijn nieuwe, ‘helpende’, overtuiging is dat ik verantwoordelijk ben voor het nemen van de best mogelijke acties en beslissingen die op dat moment voorhanden zijn.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
… Ik oefen nu vooral in mijn thuissituatie met mijn nieuwe gewoonten. Ik merk dat ik daardoor ook minder op wilskracht doe op mijn werk. Het is alsof ik de energie effectiever benut waar die op dat moment nodig is en vanzelf beter ervaar waar ik pas op de plaats moet maken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
De verandering bestendigen
De verandering bestendigen
Een verandering is pas een verandering als het nieuwe gedrag een gewoonte is geworden.

Een verandering is pas een verandering als het nieuwe gedrag een gewoonte is geworden. Breintechnisch gezien is een nieuwe gewoonte een nieuwe neurale weg die je automatisch neemt. Dat gaat niet vanzelf. Veel herhalen van het nieuwe gedrag is daarbij belangrijk.

Met name in bedreigende situaties, die gesignaleerd worden door het emotiebrein, nemen we snel de oude vertrouwde neurale snelweg.

Veel mensen maken gebruik van hun wilskracht; een energieverslindende manier die veel vraagt van het denkbrein.

De juiste omgeving creëren door de juiste hulpbronnen aan te spreken, is dan ook van groot belang bij het creëren van een duurzame verandering. Je ondersteunt daarmee het gewoontebrein.

testimonial style=”” image=”https://www.managementofchange.nl/wp-content/uploads/2017/07/rob-dreamstime_m_22919775-450×450-72-80×80.jpg” name=”Rob” company=”35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.”]… Ik realiseer me dat ik mijn wilskrachtspier uitput door mijn manier van werken. Daardoor hou ik geen energie over voor thuis en heb ik minder weerstand tegen stress. Ik voel me gestresst en slaap slecht. Ik heb besloten minder op wilskracht te doen en meer gebruik te maken van mijn hulpbronnen!’[/testimonial]
Rob
… Mijn kinderen zijn voor mij een belangrijke hulpbron: zij geven een goed voorbeeld van ‘in het nu leven’. Mijn vrouw en ik hebben ons aangewend om bij het naar bed brengen van de kinderen te bespreken waar ze die dag tevreden over waren, waardoor we in het klein ook nog eens oefenen met successen vieren.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
… Ik realiseer me dat ik mijn wilskrachtspier uitput door mijn manier van werken. Daardoor hou ik geen energie over voor thuis en heb ik minder weerstand tegen stress. Ik voel me gestresst en slaap slecht. Ik heb besloten minder op wilskracht te doen en meer gebruik te maken van mijn hulpbronnen!’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

Breinbereiders neemt het brein zelf als leidraad voor de begeleiding. Kenmerkend voor deze aanpak is dat je al doende de verandering in kleine stappen aangaat, ervaart en uiteindelijk bestendigt. Dit is precies zoals het brein het uit zichzelf doet als het geconfronteerd wordt met verandering. Omdat het brein ook de neiging heeft veranderende omstandigheden te negeren, kan het bewust ondersteunen van dat breinveranderproces veel opleveren.

Iedereen doorloopt een eigen veranderproces: uniek, niet lineair, in kleine stappen.

Je eigen veranderproces

De vier fasen zijn door ons afgeleid van vele verandertheorieën, maar in feite herkennen we deze fasen (intuïtief) allemaal wel; we hebben tenslotte zelf allemaal een brein.

Kleine stappen
Voor het doorvoeren van een verandering helpt het om het proces op te delen in fasen. Kleine stappen nemen maakt het proces overzichtelijker. En als je de fase herkent, ken je ook de uitdagingen.

Niet lineair
Ieder fase heeft zo haar eigen dynamiek. Sommige fasen liggen je meer dan andere. Soms kan een stapje terug doen in het proces, je uiteindelijk drie stappen voorwaarts brengen.

En uniek
Iedere verandering kent zijn eigen ritme en persoonlijke route. De verandercapaciteiten ondersteunen je bij het aangaan van de uitdagingen van iedere veranderfase.

De vier fasen

Breintechnisch gezien is veranderen het vormen van nieuwe en uitgebreide neurale netwerken. We veranderen zo de hardware van ons brein blijvend.

We noemen het de breinroute.
Breinbereiders geeft je inzicht in de vier fasen van je verandering. Zodat je zelf je eigen verandercoach wordt.


 

Onze Trainingen en workshops

Showing all 4 results

Waarom het brein niet van feedback houdt, tenzij …

Ervaar hoe constructieve feedback dingen kan veranderen.

Herkenbaar?

U krijgt feedback en bent een uur van slag ... U geeft een ander feedback, maar deze schiet direct in de verdediging ... U geeft met veel plezier complimenten maar vermijd het geven van feedback. Je wilt het geven en ontvangen van feedback verbeteren.

Waarom het brein niet van feedback houdt, tenzij …

Kennis over ons brein kan daarbij helpen. Het brein is een prachtig verfijnd én complex orgaan. Het zit vol mechanismen die verandering in de weg zitten of juist kunnen faciliteren. Slim gebruik maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons brein is handig.

In deze tweedaagse training nemen we u mee in de werking van het brein en wat ‘constructieve feedback’ breintechnisch gezien inhoudt. Breintechnisch gezien bevindt feedback zich in een spanningsveld … tussen de wil om te leren en de neiging om pijn te vermijden.

U leert daarin hoe het brein omgaat met emoties. Het wordt daardoor duidelijk waarom feedback niet altijd als constructief wordt ervaren: er is dus helaas ook niet altijd aanleiding is voor leren. Met een stappenplan voor het geven en ontvangen van breinvriendelijke feedback krijgt u handvatten om dit te voorkomen.

Na deze training weet u beter om te gaan met het geven en ontvangen van feedback. U kan anderen zodanig feedback  geven dat ze open kunnen (blijven) staan voor leren en ontwikkelen. Het resultaat? Sterkere relaties, betere samenwerking en een positieve, constructieve werksfeer. Kortom een constructieve verandering.

909,09

De waarderende verandering

Hoe je het herinneren van positieve ervaringen rond een thema kunt gebruiken voor een positieve toekomst

Herkenbaar?

Uw team of organisatie is in verandering. Er zijn beleidsstukken Op papier is er een strategie ... Maar het leeft niet echt. En wat dat voor uw team betekent? Nog geen idee …  Of u werkt in een leuk team, maar jullie zijn zo hard en resultaatgericht aan het werk dat de verbinding tussen de teamleden ontbreekt.

Ons brein is gericht op beloning en het vermijden van pijn. In tijden van verandering is het brein (vaak onbewust) gericht op het vermijden van te verwachten pijn en het in stand houden van de status quo. In deze ‘overlevingsstand’ is er geen focus op eerdere positieve ervaringen die juist wel beloning opleverden. 

Met Appreciative Inquiry (de waarderende benadering) creëer je een situatie waarin je als groep weer bewust op zoek gaat naar positieve ervaringen rondom een specifiek veranderthema. Die positieve ervaringen uit het verleden zijn input voor de gewenste verandering dan wel om die verandering te bestendigen.

De methodiek heeft als grote voordeel dat de verandering van binnenuit ontstaat en gedragen wordt door de groep. Waarderend Bevragen maakt op een slimme manier gebruik van de werking van het brein: het zet "spiegelneuronen" aan het werk, het zorgt voor de aanmaak van dopamine (een brein beloning en één van de brein-‘veranderversterkers’) door het accent te leggen op eerdere positieve ervaringen.  

Daarnaast doet het een appèl op het sociale brein door de verbinding met anderen te zoeken. Bovendien helpt waarderend bevragen nieuwe breingewoonten aan te maken. Hierdoor kan een verandering ontstaan die voortkomt uit, ervaren en gedragen is door alle betrokken breinen.

Na afloop van deze training van 4 dagdelen hebben de deelnemers  verbinding gemaakt over hun gewenste gemeenschappelijke toekomst met een duidelijk en persoonlijk ervaren beeld van de gewenste verandering, zijn er goede breingewoonten in de steigers gezet die de gewenste verandering bestendigen en hebben de deelnemers kunnen ervaren hoe het delen van positieve ervaringen de creativiteit en het welbevinden doet stijgen.

Werkdrukbeleving met breinkennis

Doorloop dit parcours waarin je je werkdruk vermindert door je eigen brein ‘te bereiden’

Herkent u deze situaties?

 • Heeeft u wel eens het gevoel dat je te weinig controle hebt (over je werk)?
 • Piekert u vaak over hoe het werk op tijd af te krijgen?
 • Ervaart u veel stress-momenten op een werkdag?
 • Heeft u het idee dat u na het werk eigenlijk te weinig ‘leuke’ dingen doet?
 • Werkt u door tijdens pauzes?
 • Vraat u zich af of een extra tijdsinvestering wel handig is als u al zo veel werkdruk ervaart? 

Lees dan nog even door …

Werkdruk anders beleven is een verandering in denken, gedrag en gevoel. Breinkennis helpt u bij het doorvoeren van deze verandering, zodat u slim gebruik kunt maken van de mogelijkheden van uw brein en de verandering blijvend is. Ieder brein is uniek en zo is het parcours verfrissend, sprankelend en op uw persoonlijke situatie toegesneden.

Tijdens dit ‘verander-parcours’ kunt u de motivatie en het plezier van ‘de kunst van het veranderen met behulp van breinkennis’ ervaren. Want het veranderproces zelf kan u veel meer lol, energie en ruimte geven dan u misschien denkt. U kunt minder werkdruk ervaren door uw eigen brein te bereiden!

Na afloop van de training van vijf dagdelen heeft u als deelnemer meer inzicht in werkdruk, kent u de onderliggende gedragspatronen,heeft u vaardigheden geleerd om de werkdruk te hanteren en heeft u manieren gevonden om om te gaan met de werkdruk.

1.239,67

Veerkracht bij verandering met breinkennis

Word uw eigen veranderexpert

Als professional staat u  voor de vraag een verandering (weer) fris en met veerkracht tegemoet treden met een gezonde balans tussen werk- en privéleven. Wellicht bent u gevraagd om een verandering voor uw medewerkers te begeleiden.meer...

Herken de situatie en ambitie:

 • Je maakt als jong professional voor de derde keer reorganisatie mee. Op zich ben je flexibel, maar hoe zet je in deze realiteit je natuurlijke veranderflexibiliteit effectiever en duurzamer in?
 • Je bent een ervaren professional en na 3 fusies wordt ‘het nieuwe werken’ ingevoerd. Hoe ga je deze zoveelste verandering fris en met veerkracht tegemoet treden?
 • Of, het is druk op je werk. Je pakt alles wat op je pad komt met beide handen aan, maakt lange dagen en vindt dat vanzelfsprekend. Maar hoe maak je de juiste keuzes? Hoe hou je een gezonde balans tussen werk- en privéleven?
 • Je bent (aankomend) manager of adviseur. Je bent gevraagd een verandering voor je medewerkers te begeleiden. Hoe dan? Je vraagt je af:
  • Hoe verlopen veranderprocessen bij individuen? Welke kwaliteiten heb je nodig om dergelijke trajecten te begeleiden?
  • Hoe stuur je de veranderbereidheid van je medewerkers?
  • Hoe zorg je ervoor dat individuele medewerkers de dragers worden van de gewenste verandering?
  • Hoe kun je weerstand begrijpen en ombuigen? Welke aspecten van de werking van het brein zijn hierbij van belang?
  • Hoe verander je wat veranderd moet worden, zonder de dingen te veranderen die je wilt behouden?

Mensen veranderen voortdurend. Iedere ervaring, ieder geleerd feit, iedere veranderende omgeving heeft effect op het brein. Zo is het brein constant in beweging. Breinbereiders houdt van die verandering, van het proces, de effecten en het mogelijke resultaat. 

U wordt uw eigen veranderexpert! Met een duurzame verandering als resultaat.

Deze training geeft u de gelegenheid stil te staan bij veranderen. Zo kunt u veranderen leren, snappen en zelf sturen. We bieden daartoe een persoonlijk verandertraject met groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. Kennis van het brein is hierbij de basis. En veerkracht is in het proces een sleutelwoord. Veerkrachtig, gebruikmakend van authentieke persoonlijke kwaliteiten en met een frisse blik verandering kunnen aangaan; dat is het doel. Daarbij leiden we u als het ware door een verandertraject, waarbij u steeds ondertiteling krijgt bij wat er in elke fase in uw brein gebeurt.

Na deze training kent u uw eigen persoonlijke veranderstijl, heeft u controle en autonomie over het veranderproces dat u doorloopt, heeft u inzicht in de eigen kwaliteiten, gedragspatronen, overtuigingen en verandercapaciteiten en weet u hoe u die ten positieve in kunt zetten binnen uw loopbaan en organisatie.

1.818,18

Trainers

Hulda Möller is een ervaren trainer met breinverantwoorde visie en expertise op veranderen en leren. Zij is onder meer een specialist in communicatie en ervaringsgericht leren. Monique de Boer is een ervaren traineren in breinleren en “leren leren”. Zij is onder meer specialist in teamcoaching, persoonlijke effectiviteit en interventiekunde. 

Meer weten

Ben je benieuwd naar een veranderprogramma dat volledig is en alle breingebieden integreert, voor een duurzaam resultaat? We spreken je graag persoonlijk!

Bel onsBel ons:
+31 (0) 35 888 3600 | +31 (0)6 11 11 9405
Mail onsMail ons:
info@managementofchange.nl
Neem contact op met mij
Neem contact op met mij:
Ik laat hier mijn gegevens achterAl onze trainingen en workshops zijn ook mogelijk als incompany en maatwerk training.

Print Friendly, PDF & Email