Vier Veranderfasen

Bij het doorvoeren van een verandering doorloop je een aantal fasen:

Lees meer over de vier fasen:

Bewust worden
Bewust worden
Een goed begin is het halve werk … Hier ligt de motor van iedere verandering.

Een goed begin is het halve werk … Hier ligt de motor van iedere verandering.

Het brein houdt van evenwicht en stabiliteit. Het houdt graag en makkelijk vast aan de oude vertrouwde breinroute. Goed doordrongen zijn van de wens of noodzaak tot veranderen is essentieel. Door consequent de drie breinsystemen aan te spreken verdiepen we het besef dat we de verandering zélf ook echt willen.

Rob
‘… Ik wil weg van het schuldgevoel als vader, echtgenoot, of opdrachtgever onvoldoende aanwezig te zijn.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Op het werk druk ik dingen bijvoorbeeld wegens tijdgebrek door in plaats van, wat ik liever wil, draagvlak te creëren.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Ik heb behoefte aan meer balans tussen werk en privé.’’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Een bestemming creëren
Een bestemming creëren
Het brein is continu op zoek naar beloningen en doet alles om het ontberen van die beloning te voorkomen.

Het brein is continu op zoek naar beloningen en doet alles om het ontberen van die beloning te voorkomen. Het is voor een succesvolle verandering dan ook belangrijk te onderzoeken welke beloning je los moet laten en welke beloning daarvoor in de plaats komt. Zelfs een verwachte beloning doet het brein veranderen.

Rob
‘… Ik heb een sterke neiging tot piekeren. Als ik een beslissing heb genomen, blijf ik me vaak afvragen of het de juiste was. Heb ik alles gedaan om die persoon niet te hoeven ontslaan, die klus binnen te halen etc. Dit leidt tot stress en slapeloze nachten. Ik heb nu geleerd dat als ik dan toch aan het piekeren ben, ik met dezelfde inspanning en gereedschap een goede pieker-gewoonte kan creëren: een gewoonte die me helpt een positief scenario voor te stellen. Dat doe ik met behulp van mindfulness technieken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
… Mijn ambitie is dat ik, als ik thuis ben, helemaal aanwezig kan zijn bij mijn vrouw en kinderen en mijn werk los kan laten. Op het werk wil ik meer draagvlak creëren.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
‘… Ik heb een sterke neiging tot piekeren. Als ik een beslissing heb genomen, blijf ik me vaak afvragen of het de juiste was. Heb ik alles gedaan om die persoon niet te hoeven ontslaan, die klus binnen te halen etc. Dit leidt tot stress en slapeloze nachten. Ik heb nu geleerd dat als ik dan toch aan het piekeren ben, ik met dezelfde inspanning en gereedschap een goede pieker-gewoonte kan creëren: een gewoonte die me helpt een positief scenario voor te stellen. Dat doe ik met behulp van mindfulness technieken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Versperringen herkennen
Versperringen herkennen
Door daadwerkelijk kleine stappen te nemen in de verandering blijft het proces beheersbaar.

Door daadwerkelijk kleine stappen te nemen in de verandering blijft het proces beheersbaar. Je ervaart welke krachten je op weg helpen of je juist tegenwerken. Zo kunnen vaste overtuigingen, breintechnische gezien ingesleten neurale netwerken, maken dat je toch steeds weer hetzelfde, ongewenste gedrag laat zien. Emoties die vaak bepaald worden door ervaringen uit het verleden, kunnen ook een versperring zijn bij het bereiken van de verandering. En omdat je soms niet weet hoe groot de rijkdom aan talenten is die je in kan zetten om met die versperringen om te gaan, besteden we daar in deze fase veel aandacht aan.

Rob
‘… Mijn overtuiging dat ik alles in één keer foutloos moet doen, hinderde mij bij het bereiken van mijn doel. Mijn nieuwe, ‘helpende’, overtuiging is dat ik verantwoordelijk ben voor het nemen van de best mogelijke acties en beslissingen die op dat moment voorhanden zijn.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
… Mijn overtuiging dat ik alles in één keer foutloos moet doen, hinderde mij bij het bereiken van mijn doel. Mijn nieuwe, ‘helpende’, overtuiging is dat ik verantwoordelijk ben voor het nemen van de best mogelijke acties en beslissingen die op dat moment voorhanden zijn.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
… Ik oefen nu vooral in mijn thuissituatie met mijn nieuwe gewoonten. Ik merk dat ik daardoor ook minder op wilskracht doe op mijn werk. Het is alsof ik de energie effectiever benut waar die op dat moment nodig is en vanzelf beter ervaar waar ik pas op de plaats moet maken.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
De verandering bestendigen
De verandering bestendigen
Een verandering is pas een verandering als het nieuwe gedrag een gewoonte is geworden.

Een verandering is pas een verandering als het nieuwe gedrag een gewoonte is geworden. Breintechnisch gezien is een nieuwe gewoonte een nieuwe neurale weg die je automatisch neemt. Dat gaat niet vanzelf. Veel herhalen van het nieuwe gedrag is daarbij belangrijk.

Met name in bedreigende situaties, die gesignaleerd worden door het emotiebrein, nemen we snel de oude vertrouwde neurale snelweg.

Veel mensen maken gebruik van hun wilskracht; een energieverslindende manier die veel vraagt van het denkbrein.

De juiste omgeving creëren door de juiste hulpbronnen aan te spreken, is dan ook van groot belang bij het creëren van een duurzame verandering. Je ondersteunt daarmee het gewoontebrein.

testimonial style=”” image=”https://www.managementofchange.nl/wp-content/uploads/2017/07/rob-dreamstime_m_22919775-450×450-72-80×80.jpg” name=”Rob” company=”35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.”]… Ik realiseer me dat ik mijn wilskrachtspier uitput door mijn manier van werken. Daardoor hou ik geen energie over voor thuis en heb ik minder weerstand tegen stress. Ik voel me gestresst en slaap slecht. Ik heb besloten minder op wilskracht te doen en meer gebruik te maken van mijn hulpbronnen!’[/testimonial]
Rob
… Mijn kinderen zijn voor mij een belangrijke hulpbron: zij geven een goed voorbeeld van ‘in het nu leven’. Mijn vrouw en ik hebben ons aangewend om bij het naar bed brengen van de kinderen te bespreken waar ze die dag tevreden over waren, waardoor we in het klein ook nog eens oefenen met successen vieren.’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.
Rob
… Ik realiseer me dat ik mijn wilskrachtspier uitput door mijn manier van werken. Daardoor hou ik geen energie over voor thuis en heb ik minder weerstand tegen stress. Ik voel me gestresst en slaap slecht. Ik heb besloten minder op wilskracht te doen en meer gebruik te maken van mijn hulpbronnen!’
Rob / 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen, leidinggevende bij een multinational.

Breinbereiders neemt het brein zelf als leidraad voor de begeleiding. Kenmerkend voor deze aanpak is dat je al doende de verandering in kleine stappen aangaat, ervaart en uiteindelijk bestendigt. Dit is precies zoals het brein het uit zichzelf doet als het geconfronteerd wordt met verandering. Omdat het brein ook de neiging heeft veranderende omstandigheden te negeren, kan het bewust ondersteunen van dat breinveranderproces veel opleveren.

Iedereen doorloopt een eigen veranderproces: uniek, niet lineair, in kleine stappen.

Je eigen veranderproces

De vier fasen zijn door ons afgeleid van vele verandertheorieën, maar in feite herkennen we deze fasen (intuïtief) allemaal wel; we hebben tenslotte zelf allemaal een brein.

Kleine stappen
Voor het doorvoeren van een verandering helpt het om het proces op te delen in fasen. Kleine stappen nemen maakt het proces overzichtelijker. En als je de fase herkent, ken je ook de uitdagingen.

Niet lineair
Ieder fase heeft zo haar eigen dynamiek. Sommige fasen liggen je meer dan andere. Soms kan een stapje terug doen in het proces, je uiteindelijk drie stappen voorwaarts brengen.

En uniek
Iedere verandering kent zijn eigen ritme en persoonlijke route. De verandercapaciteiten ondersteunen je bij het aangaan van de uitdagingen van iedere veranderfase.

De vier fasen

Breintechnisch gezien is veranderen het vormen van nieuwe en uitgebreide neurale netwerken. We veranderen zo de hardware van ons brein blijvend.

We noemen het de breinroute.
Breinbereiders geeft je inzicht in de vier fasen van je verandering. Zodat je zelf je eigen verandercoach wordt.