Simpower Simulatie Game

Verbeteren van uw organisatie door simuleren en toepassen.

Cesim SimPower is een browser gebaseerde energiebedrijf management simulatie game welke de dynamiek van de energiemarkten, productie en risico management combineert. Het omvat ook besluiten en beleid met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

De  deelnemers  /  teams managen  een  elektriciteitsbedrijf,  dat  een  eigen  productie  heeft met kolen  gestookte,  gas  gestookte  en  eolische  krachtcentrales  en  een  solide  klantenbasis, bestaande  uit  zowel  de  industriële  als  residentiële  klanten.  Het  bedrijf  maakt  gebruik  van termijncontracten ter protectie tegen prijsschommelingen op de markt en is actief in markten waar broeikasgas wetgeving en koolstofemissiehandel plaatsvinden.

De  opdracht  van  de  teams  is  om  de  verkoop,  productie,  risico  management  en  financiële functies  van  een  energiebedrijf  te  managen.  Teams  maken  beslissingen  over  prijzen, marketing,  investeringen  en  desinvesteringen,  bezettingsgraad,  operationele  verbeteringen, vernieuwbare  energie,  risico  management  beleid,  financiering  en  de  herverdeling  van  de winst.

Meld je als geïnteresseerde vrijblijvend aan.