Pesten op de Werkvloer: een kwestie van cultuur

500,00 250,00

Heb je het idee dat in jouw team mensen worden buitengesloten en dat er over bepaalde collega’s veel wordt geroddeld? Krijg je er de vinger niet achter omdat iedereen zwijgt?

Een ongezonde werkcultuur waarin wordt gepest, geroddeld en mensen worden uitgesloten vergalt het werkplezier. Niet alleen van de slachtoffers van pestgedrag maar van gehele teams. De kwaliteit van het werk lijdt eronder. En als het lang duurt leidt het tot een hoog ziekteverzuim. Zowel verandermanagers als professionals worstelen met de vraag wat zij zelf kunnen doen om pesten tegen te gaan. Pestgedrag heeft alles te maken met de bestaande cultuur en specifiek de groepsdynamiek. Het tegengaan van pesten vraagt dan ook om een aanpak die verder gaat dan het incident en werkt aan het realiseren van een gezonde werkcultuur. In deze workshop van een halve dag leer je hoe pesten te herkennen en daar op structureel te interveniëren.

Prijs exclusief btw €500,= met een tijdelijk aanbod van €250,=

Wissen