Bank Simulatie Game

Verkrijg inzicht in de front-en back office activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving.

Cesim Bank Simulation is een simulatie voor het bankwezen, waarbij inzicht wordt verworven in de front-en back office activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving. Het helpt de deelnemers om op een holistische en op feiten gebaseerde managementcultuur  te begrijpen, analytische vaardigheden te ontwikkelen en bewustwording creëert over de hedendaagse bancaire bedrijfsomgeving.

De  opdracht  voor  de  deelnemende  teams  is  om  een  bank  te  managen  met  diverse  front-en backoffice  activiteiten  in  één  geografische markt. In  de  rol  van  bankdirecteur,  zullen  de  teams verantwoordelijk zijn voor particuliere consumenten en zakelijke klanten, lenen en uitlenen, front office  en  backoffice,  klanten  met  deposito’s,  hypotheken  en  andere  kredietproducten  en investeringen. Ze zullen het personeel moeten managen, IT-systemen moeten onderhouden en ontwikkelen,    risico’s    moeten    beheren,    aan    toezichthouders    moeten    rapporteren    en kapitaalmarkten moeten betreden om financiering te verkrijgen, op voorwaarde dat zij tevreden zijn met de manier waarop de bank wordt gemanaged.

Meld je als geïnteresseerde vrijblijvend aan.